Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Aanpak Kempstraat april 17, 2018

Kempstraat vanaf vandaag op de schop

AD 16.04.2018 De herinrichting van de Kempstraat is vandaag begonnen. De straat in het Transvaalkwartier is een van de toegangswegen tot de Haagse Markt. Volgens de gemeente is de inrichting van de Kempstraat niet goed afgestemd op intensief gebruik, vandaar dat de boel tot eind juli op de schop gaat.

Vooral het winkelgedeelte tussen het Hobbemaplein en de Schalk Burgerstraat wordt als onveilig voor fietsers gezien. Maar er zijn meer verkeersproblemen: geen plekken voor laden en lossen van goederen, foutparkeren op straathoeken en trottoirs, veel overstekende voetgangers én te hard rijdende voertuigen. De toestand van het wegdek laat eveneens te wensen over.

Tijdens het plannen maken en het daarin verwerken van de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden, werd duidelijk dat de herinrichting alleen mogelijk is als er parkeerplaatsen aan één kant van de Kempstraat sneuvelen. In totaal verdwijnen 29 van de 45 straatparkeerplaatsen: allemaal aan de zijde met de even huisnummers.

Oversteekplaats

De aanpassingen omvatten verder bredere stoepen met bomen, een voetgangersoversteekplaats tussen de Fischerstraat en de Wolmaran-straat, een wijziging aan het kruispunt met de Schalk Burgerstraat, groot onderhoud aan het asfalt, bredere parkeerplaatsen, extra laad- en losplaatsen, nieuwe openbare verlichting en nieuwe belijning op de rijbaan. Verder wordt waar nodig de riolering vervangen.