Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Pijpleiding in Transvaal ??? juli 2, 2020

AD 10.07.2020

Warmteleiding door Transvaal

Op verzoek van het stadsbestuur onderzoekt de provincie of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waar kokend heet water doorheen wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Bomen

Ingenieurs wezen deze route eerder af omdat er een tracé van elf meter breed moet worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Maar daar moeten dan de bomen worden gekapt.

AD 06.11.2020

AD 04.11.2020

Saillant is dat Wethouder Van Tongerens eigen GroenLinks én de Partij voor de Dieren, die de bomenkap eerder bekritiseerde, niets wisten over het verzoek om de leiding te verleggen naar de goeddeels boomvrije Schalk Burgerstraat tussen de Hoefkade en de Kempstraat. Daar is de wethouder al niet zo geliefd. In Transvaal wordt al maandenlang geprotesteerd tegen de problemen met de afvalinzameling, waar zij ook verantwoordelijk voor is.

Vorige week gingen de bewoners van Transvaal al de straat op omdat ze boos zijn over de afvalproblemen in hun wijk.

meer: warmteleiding rotterdam den haag

meer: warmteleiding rotterdam den haag Transvaal

Winkels in de Haagse wijk Transvaal, waar de warmteleiding dwars doorheen gaat lopen, zijn dadelijk lange tijd niet meer bereikbaar voor het publiek.

Den Haag bereidt zich voor op strijd tegen provincie: ‘Alles doen om warmteleiding te voorkomen’

AD 15.10.2021 Het besluit van de provincie Zuid-Holland om groen licht te geven voor de aanleg van de omstreden warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag, heeft tot woede geleid in Den Haag. Van links tot rechts zijn politici het met elkaar eens: dit pikken we niet. Ook bewoners van wijken waar de kilometerslange pijpleiding doorheen moet komen, maken zich klaar voor de strijd. 

Ondernemers op de Paul Krugerlaan in Transvaal vrezen dat de aanleg enorme economische gevolgen voor hen heeft.

Bewoners Transvaal in actie om aanleg warmteleiding te voorkomen: ‘Desnoods ketenen we ons vast’

AD 28.04.2021 De aanleg van warmteleidingen door de Haagse wijk Transvaal stuit op steeds meer verzet. Nadat eerder de gemeenteraad kritiek uitte op het project, dat duizenden Haagse woningen moet voorzien van restwarmte uit de Rotterdamse haven, komen nu ook de bewoners van deze volkswijk in actie.

De aanleg van de warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag is omstreden. Om de restwarmte vanuit de haven naar de woningen te brengen, moeten veel Haagse straten worden opengebroken, zullen veel bewoners en ondernemers overlast ondervinden en verdwijnt er veel groen en bomen.

Impact

Voorzitter Ahmed el Hadioui van Bewonersorganisatie Transvaal Noord-Midden vertelt dat de impact van dit project enorm is. Transvaal heeft al te maken met grote leefbaarheidsproblemen, overbewoning, verstening, gebrek aan groen en verkeersonveiligheid. Het is volgens hem niet verantwoord om zoveel bomen te kappen in een wijk waar al zo weinig groen is en veel hittestress.

,,Ze moeten deze wijk met rust laten. Het is het ene na het andere. Laat ons op adem komen.’’ De bewoners zijn volgens hem strijdbaar. ,,Het leeft echt in de wijk. De mensen willen allemaal acties gaan houden. Wij gaan dit gewoon niet accepteren. De maat is vol. Desnoods ketenen we ons vast. We gaan gewoon alle middelen gebruiken die we kunnen gebruiken.’’

“Wij gaan dit gewoon niet accepteren. De maat is vol. Ze moeten deze wijk met rust laten”, aldus Ahmed el Hadioui.

Bewoner Tahsin Cetinkaya, tevens raadslid, begrijpt de frustratie van de andere bewoners. ,,Transvaal heeft al eerder maandenlang open gelegen voor werkzaamheden aan de riolering. Dat heeft zes maanden geduurd. Bewoners en ondernemers hebben daar veel last van gehad. Ondernemers hebben toen geen enkele compensatie gekregen. En nu wordt onze wijk dus weer opengegooid voor de aanleg van een warmteleiding voor andere wijken.’’ De restwarmte is namelijk niet bedoeld voor de bewoners van Transvaal.

,,Waarom moet dit altijd door de arme wijken’’, vraagt hij. ,,Wij worden alleen gebruikt en hebben er zelf niks aan.’’ Cetinkaya heeft dan ook bezwaar aangetekend namens de Turks Islamitische Culturele Stichting Den Haag, waar hij voorzitter van is.

Groen

Meerdere politieke partijen zien het project niet zitten. Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP) is het een ingrijpend en omstreden project waarmee niet alleen veel Hagenaars voor hun warmtehuishouding afhankelijk worden gemaakt van industriële restwarmte uit Rotterdam, maar waar ook tienduizenden Hagenaars overlast van gaan ondervinden.

Omdat het gemeentebestuur maar geen actie ondernam, besloot de raad zelf met eisen te komen. Het leidde ertoe dat het college op het laatste moment alsnog besloot om namens de gemeente voorwaarden te stellen aan de aanleg van de warmteleiding. Maar die hebben vooral betrekking op het verdwijnen van veel groen en bomen.

Volgens de bewonersorganisatie kent de wijk al veel leefbaarheidsproblemen, overbevolking en weinig groen. Deze overlast  kunnen de bewoners er echt niet bij hebben.

Volgens de bewonersorganisatie kent de wijk al veel leefbaarheidsproblemen, overbevolking en weinig groen. Deze overlast kunnen de bewoners er echt niet bij hebben. © Martijn Beekman

Mohamed Balah van Hart voor Den Haag, die onlangs met verschillende bewoners sprak, merkt dat veel mensen het gevoel hebben dat inspraak bij veranderingen in hun wijk er toch niet toe doen. ,,Dat is een kwalijke zaak. Bewoners praten de blaren op hun tong op bewonersbijeenkomsten van de gemeente, maar zien in de uitvoering hun punten niet of nauwelijks terug.”

,,De mensen vrezen dat hun wijk straks onbereikbaar wordt en verandert in een heuse bouwval.’’ Hij waarschuwt dat dit voor de nodige spanning kan gaan zorgen. Hij maakt zich onder meer zorgen over de bereikbaarheid van de winkeliers op de Paul Krugerlaan en de Kempstraat. ,,De winkels in deze straten zijn goed voor de wijkeconomie en dragen enorm bij aan de lokale werkgelegenheid. Het is dan ook van groot belang dat deze winkelstraten bereikbaar blijven en getroffen ondernemers straks kunnen rekenen op compensatie mochten de plannen toch worden doorgedrukt.”

Voor de aanleg van de leidingen moet onder meer de winkelstraat Paul Krugerlaan in Transvaal op de schop, terwijl ondernemers daar het al heel moeilijk hebben. © Henriette Guest

Den Haag in verzet tegen ‘smeerpijp’ dwars door dichtbevolkte wijken: ‘Bomenkap en verkeerschaos’

AD 04.11.2020 Het plan om een omstreden warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag aan te leggen, leidt tot verzet in de stad. De 80 centimeter dikke buizen komen op verzoek van het stadsbestuur dwars door dichtbevolkte en kwetsbare wijken te liggen. Zowel bewoners als ondernemers en politici zijn hier fel op tegen. ,,Dit is onbegrijpelijk.’’

Aanvankelijk wilde de provincie Zuid-Holland, die dit proces coördineert, de buizen met restwarmte (kokend water) uit de Rotterdamse haven via de bredere De La Reyweg laten lopen. Maar wethouder Liesbeth van Tongeren wil niet  dat er te veel bomen op die route worden gekapt. Zij stelde daarom voor om de leidingen, die duizenden huizen in vooral Zuidwest moeten verwarmen, door Transvaal te laten lopen.

Opgeofferd

In de vergunningaanvraag van de Gasunie is nu sprake van een warmtetransportleiding door de Middachtenweg, Moerweg, De La Reyweg, Wolmaransstraat, Transvaalpark, Kempstraat, Delftselaan, Herman Costerstraat, Uitenhagestraat en Tripstraat. Overigens moeten er op dit tracé van 11 meter breed ook 133 bomen worden gekapt.

Lees ook;

Rotterdamse politiek verbaasd: waarom doen wij niet mee aan die nieuwe leiding voor restwarmte?

Politieke ruzie over hoe Den Haag woningen van gas haalt: ‘GroenLinks, dit is géén groene energie’

Fractievoorzitter Tahsin Cetinkaya van Islam Democraten, die veel kiezers heeft in deze wijken en er zelf woont, is woest. Er wordt nu een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners terwijl het plan al een voldongen feit is. ,,Het is onbegrijpelijk dat het college niet eerder met bewoners heeft gesproken over zo’n ingrijpend besluit. Dit gaat grote gevolgen hebben voor de wijken die al zo onder druk staan. Kwetsbare wijken worden opgeofferd voor Eneco en de industrie in de Rotterdamse haven.’’

Het is ook een achter­haald idee. Het is net alsof je anno 2020 een telefoon­aan­slui­ting gaat aanleggen voor vaste lijnen, aldus Joris Wijsmuller.

Hij wil dat het stadsbestuur naar een alternatieve route kijkt. ,,Maar het liefst zouden we zien dat de plannen helemaal van tafel gaan. Hij gaat zich samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk beraden op verdere actie. Meerdere ondernemers laten weten fel tegen de plannen te zijn.

Niet toekomstbestendig

Ook de Haagse Stadspartij reageert afwijzend op de plannen voor deze ‘smeerpijp’. Volgens raadslid Joris Wijsmuller gaat het hier namelijk niet om schone industrie, maar om energie van de fossiele industrie in de haven.

© Sybren Terpstra

,,Het is ook een achterhaald idee. Het is net alsof je anno 2020 een telefoonaansluiting gaat aanleggen voor vaste lijnen. Het is niet toekomstbestendig. Eén van de consequenties is dat daardoor in de stad veel overhoop wordt gehaald en schade wordt aangericht.’’ Hij vindt het ook voor de toekomst geen prettig idee dat veel Haagse huishoudens afhankelijk worden van de fossiele industrie.

Verkeerschaos

Abdoel Haryouli van de partij Denk benadrukt dat het gebied rond Moerwijk, Rustenburg-Oostbroek en Transvaal,  een van de dichtstbevolkte gebieden in Nederland is en al heel veel problemen kent. Hij begrijpt niet dat er zo’n ingrijpend besluit wordt genomen zonder de bewoners erbij te betrekken.

Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbe­stuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken, aldus Abdoel Haryouli.

,,Die zitten helemaal niet te wachten op de overlast en verkeerschaos die dit met zich mee gaat brengen en de vele bomen die er worden gekapt. Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbestuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken.” Als de plannen toch doorgaan wil Haryouli dat ondernemers worden gecompenseerd voor de schade.

500.000 woningen

WarmtelinQ, voorheen bekend onder de naam Leiding door het Midden, moet ervoor zorgen dat zo’n 150.000 woningen en bedrijven in Zuid-Holland ‘duurzaam’ verwarmd kunnen worden met restwarmte. In de toekomst moet er genoeg warmte zijn voor 500.000 woningen. Als de gemeente akkoord gaan met de aanvraag, liggen de vergunningen in januari 2021 ter inzage en kunnen bewoners en andere betrokkenen reageren op de plannen. De  bedoeling is om in 2022 te starten met de werkzaamheden.

Islam Democraten: “Geen leiding met restwarmte door Moerwijk, Transvaal, Rustenburg en Oostbroek”

Den HaagFM 03.11.2020 Als het aan de eenmansfractie van Islam Democraten (ID) ligt komen er geen leidingen met restwarmte door Moerwijk, Transvaal, Rustenburg en Oostbroek. ID-fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya zegt zich zorgen te maken over de gevolgen van leidingen door deze wijken. ID vraagt het stadsbestuur af te zien van de huidige plannen voor ‘Leiding door het midden‘ waarbij restwarmte uit de Rotterdamse Botlek via de Haagse wijken naar de stad komt.

“Het is onbegrijpelijk dat het college niet eerder met bewoners heeft gesproken over zo een ingrijpend besluit. Dit gaat grote gevolgen hebben voor de wijken die al zo onder druk staan. Kwetsbare wijken worden opgeofferd voor Eneco en de industrie in de Rotterdamse haven. Wij willen dat het college naar een alternatieve route kijkt maar het liefst zouden we zien dat de plannen helemaal van tafel gaan.” Daarbij kondigt de fractievoorzitter aan om met bewoners in actie te willen komen wanneer het stadsbestuur de plannen doorzet.

  Abdoel Haryouli

@AbdoelHary

Het college heeft besloten dat straks een leiding met dikke buizen kokend water uit de Botleg midden door Transvaal en Moerwijk gaat lopen. Bewoners zijn op geen enkele manier betrokken en worden nu zogenaamd geïnformeerd door @GroenLiesbeth. Schandalig!

  Gemeente Den Haag

@GemeenteDenHaag

In Zuid-Holland zijn er plannen voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor warmte: WarmtelinQ. Op 3 november van 19.00 tot 20.00 uur is er een online bijeenkomst over de warmtetransportleiding van Rotterdam naar Den Haag. Meer weten?

https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/informatieavond-over-warmtetransportleiding/…

4:21 p.m. · 2 nov. 2020 8 Andere Tweets van Abdoel Haryouli bekijken

Çetinkaya wordt gesteund door Abdoel Haryouli van DENK Den Haag. ” Het is onbegrijpelijk dat het college zo een ingrijpend besluit met grote gevolgen neemt zonder bewoners erbij te betrekken. Die zitten helemaal niet te wachten op de overlast en verkeerschaos die dit met zich mee gaat brengen. Ik hou me hart ook vast voor wat er gebeurt als zo een leiding met kokend water springt. Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbestuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken en alleen bezig lijkt met de eigen politieke plannetjes.”

‘Een pijpleiding door Transvaal?! Wij hebben hier al problemen zat’

AD 09.07.2020 Bewoners van Transvaal zijn geschrokken van het plan om de buizen van het omstreden warmteproject Leiding door het Midden dwars door Transvaal aan te leggen. Aanvankelijk zou de pijpleiding om de wijk heen worden geplaatst.

De warmteleiding van de Botlek naar de hofstad is essentieel voor grootschalige stadsverwarming. Die is nodig om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn, een doel dat het college zichzelf heeft opgelegd.

Op verzoek van het stadsbestuur onderzoekt de provincie of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waar kokend heet water doorheen wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Lees ook;

‘Dat afvalprobleem hier wordt met de dag erger’

Lees meer

Bomen

Ingenieurs wezen deze route eerder af omdat er een tracé van elf meter breed moet worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Maar daar moeten dan de bomen worden gekapt.

Ik verwacht zelf chaos, dit is het drukste gebied van Den Haag, aldus Tahsin Cetankaya

Fractievoorzitter Tahsin Cetankaya van de Islam Democraten én bewoner van Transvaal is verrast. Hij noemt het een ‘dikke middelvinger’ naar de bewoners. ,,Die zijn hier helemaal niet bij betrokken. Wat zijn de consequenties voor bewoners en de wijk? De mensen hier moeten de kans krijgen om hier zelf invulling aan te geven. Wat betekent dit voor het groen in de wijk en het verkeer? Ik verwacht zelf chaos. Dit is het drukste gebied van Den Haag.’’

Problemen

Bewoonster Sylvia Korver, die onlangs demonstreerde tegen de afvalproblemen in haar wijk, vindt het belachelijk. ,,Ik zie alweer hoe ze te werk gaan bij de gemeente. We zijn al heel wat gewend hier. We lijken wel het afvoerputje van Den Haag. Dit gaat heel veel overlast en verkeerschaos opleveren. We hebben hier al zoveel problemen. We hebben net 1,5 jaar in de ellende gezeten vanwege werkzaamheden in de wijk, en nu dit weer.’’

Vorige week gingen de bewoners van Transvaal al de straat op omdat ze boos zijn over de afvalproblemen in hun wijk.

Leiding mogelijk dóór Transvaal in plaats van eromheen

AD 08.07.2020  De Haagse wethouder Van Tongeren heeft gevraagd of de buizen van het omstreden warmteproject Leiding door het Midden dwars door Transvaal kunnen worden aangelegd, in plaats van om de wijk heen. Dat scheelt heel wat bomenkap.

De warmteleiding van de Botlek naar de hofstad is essentieel voor grootschalige stadsverwarming. Die is nodig om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn, een doel dat het college zichzelf heeft opgelegd.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

De provincie onderzoekt op aandringen van het stadsbestuur of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waardoor kokend heet water wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Elf meter

Ingenieurs wezen deze route eerder af. Voor de aanleg moet een tracé van elf meter breed worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Die heeft brede groenstroken, maar de bomen daar zouden moeten worden gekapt voor de aanleg van de leiding, waarna er geen nieuwe kunnen worden teruggeplant.

Saillant is dat Wethouder Van Tongerens eigen GroenLinks én de Partij voor de Dieren, die de bomenkap eerder bekritiseerde, niets wisten over het verzoek om de leiding te verleggen naar de goeddeels boomvrije Schalk Burgerstraat tussen de Hoefkade en de Kempstraat. Daar is de wethouder al niet zo geliefd. In Transvaal wordt al maandenlang geprotesteerd tegen de problemen met de afvalinzameling, waar zij ook verantwoordelijk voor is.

Alleen op papier is dat CO2-neu­traal, aldus Barker.

Voor fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren ligt het probleem elders. ,,Het échte probleem is dat warmte wordt opgewekt in de petrochemische industrie. Alleen op papier is dat CO2-neutraal.”

 

4 Responses to “Pijpleiding in Transvaal ???”


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s