Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

De Haagse Turken zijn succesvol en verhuizen met hun gezin van Transvaal naar Ypenburg, Schiedam en Wateringen. maart 18, 2021

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 1:54 am
Tags:

Telegraaf 17.03.2021

Succesvolle Turken vertrekken naar Ypenburg, Bulgaren en Grieken kwijnen weg in armoede

In de Schilderswijk en Transvaal vindt een aardverschuiving plaats onder migranten. De Haagse Turken die hier al generaties wonen, zijn succesvol en verhuizen met hun gezin naar Ypenburg, Schiedam en Wateringen. De Bulgaren blijven achter in armoede en kwijnen door woningnood weg in dure rotte pandjes van huizenmelkers die gouden bergen verdienen.

,,In november heb ik voor het laatst gewerkt”, vertelt de Bulgaarse dagloner Mehmet Mehmet (30), die in Transvaal op een klein kamertje overleeft en daarvoor 500 euro dokt. Al maanden lukt het hem niet de huur en zorgverzekering te betalen.

Bij de Bulgaarse supermarkt in de Viljoenstraat koopt hij op de pof.  De vitrine ligt er vol worsten. De Bulgaren zijn er dol op. ,,Ik ben gelukkig met alles in Nederland”, zegt de eigenaresse die veel klanten heeft.

Mehmet en zijn vrienden hopen elke dag vurig op een job. Ook al levert dat maar een paar rotcenten op. ,,Ze delen het geld en houden elkaar in leven’’, weet Tahsin Cetinkaya, fractievoorzitter van Islam Democraten en trotse Hagenaar.

Woningbouw

Waar de Turken in de jaren zestig in Nederland onderaan de ladder begonnen, maar inmiddels een positie hebben verworven, ziet Cetinkaya nu Bulgaren, Grieken en Roemenen onderaan de ranglijst worstelen. ,,Na 2002 kwamen de Polen erbij. En de Bulgaren en de Grieken.”

Ik hoor de gekste huren: 1500 euro voor een rot pand van beleggers die alle huizen opkopen, aldus Tahsin Cetinkaya.

Hij vervloekt het landelijke migratiebeleid. ,,Ze wisten toen de grenzen opengingen, dat de Oost-Europeanen zouden komen, maar er zijn in Den Haag geen extra huizen gebouwd.” De Bulgaren krijgen hongerloontjes en worden door de woningnood in de rotste woonruimte gestapeld met meerdere gezinnen. ,,Ik hoor de gekste huren: 1500 euro voor een rot pand van beleggers die alle huizen opkopen.”

Om en bij het Essostation op het Kaapseplein is het vaak een komen en gaan van busjes. © Frank Jansen

,,Je word er niet blij van, de overlast”, zegt Cetinkaya over de waanzinnige taferelen rond het Esso Tankstation aan het Kaapseplein. Busjes, van uitzendbureaus, rijden ‘s ochtends af en aan om armlastige Bulgaren en Grieken op te pikken. De slaap nog in de ogen. Ze zijn bereid te ploeteren voor een habbekrats in Westland of Rotterdam.

Alcohol

Het cultuurverschil met andere bewoners is groot. En er is veel hinder bij de kinderspeelplaatsen, waar Griekse en Bulgaarse mannen samenkomen en veel alcohol drinken. Een Grieks meisje zou er onlangs zijn aangerand. ,,We zijn bang dat mensen denken dat we tegen migranten zijn, maar dat is niet zo. Alleen geven deze mensen uit Oost-Europa veel problemen.”

Als ik werk heb, ben ik tevreden, aldus Mehmet Mehmet.

De laatste tijd komen Bulgaren met hun hele gezin naar Den Haag. Hun kinderen blijven onder de radar en gaan niet naar school, waarschuwt Cetinkaya die een loket wil om de Bulgaren in beeld te krijgen.

Een Haagse Turk (40) vertelt dat zijn familie hier geworteld is. ,,Ik hou van Nederland.” Hij woont in Wateringen en heeft een bedrijf. Ook zijn zus heeft het ver geschopt. ,,Ze geeft les op de universiteit in Leiden.”

Bulgaar Mehmet Mehmet heeft weinig toekomstdromen. Hij wil slechts verlost zijn van armoede. ,,Als ik werk heb, ben ik tevreden.”

Busjes van uitzendbureaus halen ‘s ochtends vroeg bij het tankstation arbeidsmigranten op voor werk in het Westland

Busjes van uitzendbureaus halen ‘s ochtends vroeg bij het tankstation arbeidsmigranten op voor werk in het Westland © Martijn Beekman

Busjes met arbeidsmigranten moeten weg van bomvol Kaapseplein

AD 01.04.2021 Den Haag onderzoekt of ze een eind kan maken aan de stortvloed aan uitzendbusjes die elke dag arbeidsmigranten komen ophalen en terugbrengen bij het Kaapseplein in Transvaal. Het stadsbestuur hoopt de ‘ophaallocatie’ te kunnen verplaatsen naar het industriegebied rond de Fruitweg. 

Het Kaapseplein is een verzamelplek voor arbeidsmigranten. Vaak gaat het om dagloners, mensen zonder werkcontract die soms uren staan te wachten op een klus en bij succes worden opgehaald door uitzendbusjes. Maar ook Polen, Bulgaren en Roemenen met een contract worden veelal bij het tankstation opgepikt voor hun werk in Westland of Oostland. Om aan het einde van de werkdag weer teruggebracht te worden naar dezelfde locatie. 

Lees ook;

Succesvolle Turken vertrekken naar Ypenburg, Bulgaren en Grieken kwijnen weg in armoede

,,Het is op en rond het Kaapseplein van vroeg tot laat enorm druk. Bomvol zelfs’’, zegt Nur Icar van de Islam Democraten. ,,Rond vijf, zes uur ‘s middags is de chaos niet meer te overzien’’, meent ook zijn fractieleider Tahsin Çetinkaya. ,,Het verkeer loopt dan compleet vast, met al het getoeter, het foutparkeren en de vieze lucht van dien.‘’ 

Als we er gevaarlij­ke opstoppin­gen in de wijken mee kunnen tegengaan, lijkt me dat prima, aldus Arp.

Cetinkaya is heel blij dat wethouder Martijn Balster naar de verplaatsing van de zogeheten ophaallocatie bij het tankstation kijkt. Maar sommige partijen plaatsen wel een kanttekening. ,,Als we er gevaarlijke opstoppingen in de wijken mee kunnen tegengaan, lijkt me dat prima”, zegt Lesley Arp van de SP. ,,Maar het kan absoluut niet zo zijn dat we de mensonterende daglonersmarkt en de bijhorende malafide praktijken naar een ander kwetsbaar gebied verhuizen.”

De beroerde positie van arbeidsmigranten is in veel wijken van Den Haag een probleem. Niet zelden leven ze met meerdere mensen op een kamer en hebben ze nauwelijks rechten. Tegelijkertijd zorgt de overbewoning voor overlast in wijken die het al lastig hebben. Niet voor niets heeft Den Haag bij het kabinet gelobbyd om strengere maatregelen te kunnen nemen.

Steviger ingrijpen

En dat begint zijn vruchten af te werpen. Zo kan de Haagse pandbrigade sinds kort sneller en steviger ingrijpen, bij de eerste keer dat een verhuurder fors in de fout gaat. En de opkoopbescherming waarvoor Den Haag lang heeft gepleit, maakt dat in kwetsbare Haagse wijken huizen niet meer mogen worden opgekocht om per kamer verhuurd te worden. 

Met smart wacht de woonwethouder nog op de aangekondigde landelijke verhuurdersvergunning die hem in staat stelt om veel meer eisen te stellen aan pandjesbazen. Daarmee moet straks de situatie voorkomen kunnen worden dat ‘vele arbeidsmigranten voor honderden euro’s per week in woningen worden gepropt’, zoals Balster het noemt. 

,,Met ook nog een minimale oppervlakte-eis van twintig vierkante meter per kamer en een stevig opgevoerd handhavingsbeleid hebben we in korte tijd een behoorlijke aanpak opgetuigd om in elk geval de woonsituatie van deze mensen te verbeteren”, zei hij gisteren bij een politiek debat in het stadhuis.

Ruzietje

Maar genoeg is het nog niet. Als het aan de Haagse politiek ligt moeten bedrijven als distributiecentra, die zich in de regio willen vestigen, pas toestemming van de provincie krijgen als ze de huisvesting voor hun medewerkers geregeld hebben. Ook zouden sommige regiogemeenten nog altijd meer moeten doen om Bulgaren, Roemen en Polen een plek te bieden. 

Het kan niet zo zijn dat Den Haag de woningen moet leveren voor alle arbeidsmigranten die in het Westland of in Oostland (onder meer Pijnacker-Nootdorp) werken, luidt de klacht die vorig jaar nog tot een politiek ruzietje leidde. ,,Westland komt nu in actie en dat telt op tot enkele honderden plekken. Dat is goed’’, zegt Jan Pronk van de VVD. ,,Maar er zijn duizenden arbeidsmigranten die in Den Haag wonen en in Westland werken.”