Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Aanpak Veiligheid in Transvaal juni 3, 2021

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 7:55 am

Minister Dekker gaat langs bij Kaapseplein in Den Haag: ‘Zorgen dat het hier veilig en leefbaar wordt’

AD 03.06.2021 De mooie grote kastanjebomen op het Kaapseplein staan er nog steeds, constateert demissionair minister Sander Dekker tevreden. Als klein kind bracht de bestuurder ook veel tijd door op dit plein in de Haagse wijk Transvaal. Hij wijst naar de overkant. Daar woonde hij met zijn ouders, vertelt hij de omwonenden. ,,In de zomer ging hier de kraan open. Het was echt een feest.’’

Minister Sander Dekker (midden) praat met bewoners van het Kaapseplein in Den Haag.

Maar de buurt is inmiddels flink veranderd. Vooral de laatste vier jaar is de wijk erg achteruit gegaan, klagen bewoners. Dekkers vertelt dat zijn ouders, toen hij vijf was, naar Zoetermeer verhuisden. Het Haags gezin voelde zich, net als veel buurtbewoners in die tijd, niet meer thuis in de volkswijk. Datzelfde dreigt nu weer te gebeuren, vreest hij. Veel betrokken bewoners zijn de overlast van ‘hangmannen’, de troep op straat en onveiligheid zat en willen weg, vertellen ze.

Lees ook;

Tientallen mannen hutjemutje op Kaapseplein: ‘Zo raken de ziekenhuizen vol’
Joke (75) zet zich al jaren in voor kinderen, zelf raakte ze op haar 15e haar jeugd kwijt

Onveilig

Den Haag wil dat koste wat koste voorkomen, en werkt nu samen met bewoners aan de herinrichting van het Kaapseplein zodat moeders en kinderen daar weer veilig kunnen spelen en verblijven. Nu blijven veel gezinnen weg omdat het plein dagelijks volstaat met Oost-Europese mannen. Bewoners klagen dat ze zich onveilig voelen en geïntimideerd. Wijkbewoonster Joke van den Boomen, voorzitter van stichting Haagse Hopjes, vertelt dat sommigen zelfs in haar auto kijken als ze aan komt rijden om te kijken wat ze heeft. ,,Ik durf soms gewoon mijn auto niet uit.’’

En ook wijkbewoonster Sylvia zegt dat het ‘echt niet went’. ,,Ik woon hier nu al 56 jaar, maar het is best lastig om daar doorheen te lopen.’’ Van den Boomen: ,,Dit is van oudsher een wijk met migranten, maar deze mensen geven echt duidelijk overlast.’’

Herinrichting

De Hagenaars hebben hun wijk echter nog niet opgegeven. Ze willen samen met de gemeente en andere bewoners het Kaapseplein mooier en veiliger maken, en teruggeven aan de ouders en kinderen. Honderden bewoners zijn gevraagd wat zij willen dat er met het plein gebeurt. Hun voorstellen worden nu uitgewerkt. Doel is om het plein minder aantrekkelijk te maken voor ‘hangmannen’. ,,Zodat moeders hier weer alleen durven te zitten.’’ Ook is het streven om het plein ’s avonds af te sluiten.

Daarnaast wordt volgens wijkmanager Wendy van Duijn maatregelen gepoogd om de ophaallocatie voor arbeidsmigranten, nu nog bij het Kaapseplein, te verplaatsen naar de rand van de wijk. En er komt een informatiepunt waar deze groep naar toe kan. Dit alles moet ervoor zorgen dat het plein weer een stuk leefbaarder wordt dan nu. 

Short stay

Minister Dekker, die vandaag in Transvaal was op uitnodiging van Ataley Celenk van de Julianakerk, beseft dat overbevolking het grootste probleem is. ,,Maar als het gaat om woningen voor arbeidsmigranten heb je het eigenlijk over short stay woningen.’’ Daarvoor wil hij en zijn collega’s aan tafel gaan zitten met werkgevers en de gemeenten waar deze mensen werken (Westland). Hij begrijpt dat er arbeidsmigranten nodig zijn voor het werk, maar dan moet er volgens hem ook gezorgd worden voor goede opvang.  

Je wil juist de mensen die iets betekenen voor deze wijk hier houden, aldus Sander Dekker.

,,Ik hoop en geloof ook wel dat je er wat aan kan doen. Mijn ouders zijn hier weggegaan omdat ze zich hier niet thuis en veilig voelden. Dat gaat dadelijk weer gebeuren als je niets doet. Maar je wil juist de mensen die iets betekenen voor deze wijk hier houden. En dat doe je door te zorgen dat het veilig en leefbaar is.’’

Bewoners hebben door alle ontwikkelingen -Het gebied is door de gemeente ook als prioriteitsgebied aangewezen- weer een beetje hoop gekregen. ,,We hebben veel gesproken met ze en ze willen echt wel’’, zegt Sylvia. ,,We moeten ze die kans geven. Ik geloof wel in ze, maar ze kunnen het niet alleen. We moeten er met zijn allen de schouders onder zetten.’’

Stadsbestuur wil meerdere wijken en straten fysiek en sociaal veiliger maken

Den HaagFM 03.06.2021 Het stadsbestuur gaat de Zevensprong/Weimarstraat, Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat, het Kaapseplein en Duindorp aanpakken. Dat is woensdagavond bekend gemaakt. De aanpak richt zich op het verbeteren van de fysieke en sociale veiligheid. Aan de aanpak hangt een prijskaartje van zes miljoen euro.

‘In grote delen van de stad is het fijn wonen en is de leefomgeving op orde’, aldus wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Martijn Balster. ‘In sommige delen van de stad stapelen de problemen zich echter op. Vaak zie je het aan verrommeling op straat, aanwezige en zichtbare criminaliteit, maar soms ook niet: dan speelt het zich af achter de voordeur of achter etalageruiten’

Het volgens de wethouder tijd om het tij te keren. Hoe dat in de praktijk er uit gaat zien, is per gebied verschillend. Zo wordt in de Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat vooral ingezet op de problematiek achter de voordeur en criminele ondermijning. In de Weimarstraat/Zevensprong is er een overconcentratie aan coffeeshops, shisa lounges, laagwaardige horeca en marginale detailhandel. Ook is het een populaire plek voor criminele activiteiten.

‘We doen het samen’
Rondom het Kaapseplein krijgt de overlast van arbeidsmigranten en de leefbaarheid van het plein prioriteit. Zo is daar onlangs een pand aangekocht om arbeidsmigranten beter te informeren over de rechten die zij hebben. In Duindorp gaat de aandacht bijvoorbeeld meer uit naar het herstel van vertrouwen tussen overheid en bewoners en tussen bewoners onderling en het pedagogisch klimaat zodat kinderen goed worden toegerust op de toekomst.

De uitvoering van de actieplannen gebeurt volgens het stadsbestuur in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. ‘We doen het samen. Met bewoners en alle partners in de stad die de gebieden tot in de vezels kennen en echt het verschil kunnen maken. Samen keren we zo de trend’, besluit Balster.

Wethouder Martijn Balster in de Soesterbergstraat.

6 miljoen om veiligheid in kwetsbare Haagse gebieden te verbeteren: ‘Verrommeling en criminaliteit’

AD 03.06.2021 Om de de fysieke en sociale veiligheid van vier kwetsbare Haagse gebieden te verbeteren heeft de gemeente 6 miljoen euro uitgetrokken. 

,,In grote delen van de stad is het fijn wonen en is de leefomgeving op orde”, zegt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (wonen, wijken en welzijn). ,,In sommige delen van de stad stapelen de problemen zich echter op. Vaak zie je het aan verrommeling op straat, aanwezige en zichtbare criminaliteit, maar soms ook niet: dan speelt het zich af achter de voordeur of achter etalageruiten. Het is zaak juist in deze gebieden het tij te keren. Het perspectief voor onze bewoners die wat van hun wijk willen maken terug te brengen.”

In de vier kwetsbare gebieden waar de gemeente geld voor uittrekt wordt per kwestie gekeken wat belangrijk is.

– ,,In de Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat wordt vooral ingezet op de multiproblematiek achter de voordeur en criminele ondermijning.”
– ,,In de Weimarstraat/Zevensprong is er een overconcentratie aan coffeeshops, shisa lounges, laagwaardige horeca en marginale detailhandel. Ook is het een sleutelplaats voor criminele activiteiten. Met de plannen probeert het stadsbestuur de negatieve tendens te keren.”
– ,,Rondom het Kaapseplein krijgt de overlast van arbeidsmigranten en de leefbaarheid van het plein prioriteit. Zo is daar onlangs een pand aangekocht om arbeidsmigranten beter te informeren over de rechten die zij hebben.”
– ,,In Duindorp gaat de aandacht meer uit naar het herstel van vertrouwen tussen overheid en bewoners en tussen bewoners onderling en het pedagogisch klimaat zodat kinderen goed worden toegerust op de toekomst.”