Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Pijpleiding in Transvaal ??? juli 2, 2020

AD 10.07.2020

Warmteleiding door Transvaal

Op verzoek van het stadsbestuur onderzoekt de provincie of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waar kokend heet water doorheen wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Bomen

Ingenieurs wezen deze route eerder af omdat er een tracé van elf meter breed moet worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Maar daar moeten dan de bomen worden gekapt.

AD 06.11.2020

AD 04.11.2020

Saillant is dat Wethouder Van Tongerens eigen GroenLinks én de Partij voor de Dieren, die de bomenkap eerder bekritiseerde, niets wisten over het verzoek om de leiding te verleggen naar de goeddeels boomvrije Schalk Burgerstraat tussen de Hoefkade en de Kempstraat. Daar is de wethouder al niet zo geliefd. In Transvaal wordt al maandenlang geprotesteerd tegen de problemen met de afvalinzameling, waar zij ook verantwoordelijk voor is.

Vorige week gingen de bewoners van Transvaal al de straat op omdat ze boos zijn over de afvalproblemen in hun wijk.

meer: warmteleiding rotterdam den haag

meer: warmteleiding rotterdam den haag Transvaal

Ondernemers op de Paul Krugerlaan in Transvaal vrezen dat de aanleg enorme economische gevolgen voor hen heeft.

Bewoners Transvaal in actie om aanleg warmteleiding te voorkomen: ‘Desnoods ketenen we ons vast’

AD 28.04.2021 De aanleg van warmteleidingen door de Haagse wijk Transvaal stuit op steeds meer verzet. Nadat eerder de gemeenteraad kritiek uitte op het project, dat duizenden Haagse woningen moet voorzien van restwarmte uit de Rotterdamse haven, komen nu ook de bewoners van deze volkswijk in actie.

De aanleg van de warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag is omstreden. Om de restwarmte vanuit de haven naar de woningen te brengen, moeten veel Haagse straten worden opengebroken, zullen veel bewoners en ondernemers overlast ondervinden en verdwijnt er veel groen en bomen.

Impact

Voorzitter Ahmed el Hadioui van Bewonersorganisatie Transvaal Noord-Midden vertelt dat de impact van dit project enorm is. Transvaal heeft al te maken met grote leefbaarheidsproblemen, overbewoning, verstening, gebrek aan groen en verkeersonveiligheid. Het is volgens hem niet verantwoord om zoveel bomen te kappen in een wijk waar al zo weinig groen is en veel hittestress.

,,Ze moeten deze wijk met rust laten. Het is het ene na het andere. Laat ons op adem komen.’’ De bewoners zijn volgens hem strijdbaar. ,,Het leeft echt in de wijk. De mensen willen allemaal acties gaan houden. Wij gaan dit gewoon niet accepteren. De maat is vol. Desnoods ketenen we ons vast. We gaan gewoon alle middelen gebruiken die we kunnen gebruiken.’’

“Wij gaan dit gewoon niet accepteren. De maat is vol. Ze moeten deze wijk met rust laten”, aldus Ahmed el Hadioui.

Bewoner Tahsin Cetinkaya, tevens raadslid, begrijpt de frustratie van de andere bewoners. ,,Transvaal heeft al eerder maandenlang open gelegen voor werkzaamheden aan de riolering. Dat heeft zes maanden geduurd. Bewoners en ondernemers hebben daar veel last van gehad. Ondernemers hebben toen geen enkele compensatie gekregen. En nu wordt onze wijk dus weer opengegooid voor de aanleg van een warmteleiding voor andere wijken.’’ De restwarmte is namelijk niet bedoeld voor de bewoners van Transvaal.

,,Waarom moet dit altijd door de arme wijken’’, vraagt hij. ,,Wij worden alleen gebruikt en hebben er zelf niks aan.’’ Cetinkaya heeft dan ook bezwaar aangetekend namens de Turks Islamitische Culturele Stichting Den Haag, waar hij voorzitter van is.

Groen

Meerdere politieke partijen zien het project niet zitten. Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP) is het een ingrijpend en omstreden project waarmee niet alleen veel Hagenaars voor hun warmtehuishouding afhankelijk worden gemaakt van industriële restwarmte uit Rotterdam, maar waar ook tienduizenden Hagenaars overlast van gaan ondervinden.

Omdat het gemeentebestuur maar geen actie ondernam, besloot de raad zelf met eisen te komen. Het leidde ertoe dat het college op het laatste moment alsnog besloot om namens de gemeente voorwaarden te stellen aan de aanleg van de warmteleiding. Maar die hebben vooral betrekking op het verdwijnen van veel groen en bomen.

Volgens de bewonersorganisatie kent de wijk al veel leefbaarheidsproblemen, overbevolking en weinig groen. Deze overlast  kunnen de bewoners er echt niet bij hebben.

Volgens de bewonersorganisatie kent de wijk al veel leefbaarheidsproblemen, overbevolking en weinig groen. Deze overlast kunnen de bewoners er echt niet bij hebben. © Martijn Beekman

Mohamed Balah van Hart voor Den Haag, die onlangs met verschillende bewoners sprak, merkt dat veel mensen het gevoel hebben dat inspraak bij veranderingen in hun wijk er toch niet toe doen. ,,Dat is een kwalijke zaak. Bewoners praten de blaren op hun tong op bewonersbijeenkomsten van de gemeente, maar zien in de uitvoering hun punten niet of nauwelijks terug.”

,,De mensen vrezen dat hun wijk straks onbereikbaar wordt en verandert in een heuse bouwval.’’ Hij waarschuwt dat dit voor de nodige spanning kan gaan zorgen. Hij maakt zich onder meer zorgen over de bereikbaarheid van de winkeliers op de Paul Krugerlaan en de Kempstraat. ,,De winkels in deze straten zijn goed voor de wijkeconomie en dragen enorm bij aan de lokale werkgelegenheid. Het is dan ook van groot belang dat deze winkelstraten bereikbaar blijven en getroffen ondernemers straks kunnen rekenen op compensatie mochten de plannen toch worden doorgedrukt.”

Voor de aanleg van de leidingen moet onder meer de winkelstraat Paul Krugerlaan in Transvaal op de schop, terwijl ondernemers daar het al heel moeilijk hebben. © Henriette Guest

Den Haag in verzet tegen ‘smeerpijp’ dwars door dichtbevolkte wijken: ‘Bomenkap en verkeerschaos’

AD 04.11.2020 Het plan om een omstreden warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag aan te leggen, leidt tot verzet in de stad. De 80 centimeter dikke buizen komen op verzoek van het stadsbestuur dwars door dichtbevolkte en kwetsbare wijken te liggen. Zowel bewoners als ondernemers en politici zijn hier fel op tegen. ,,Dit is onbegrijpelijk.’’

Aanvankelijk wilde de provincie Zuid-Holland, die dit proces coördineert, de buizen met restwarmte (kokend water) uit de Rotterdamse haven via de bredere De La Reyweg laten lopen. Maar wethouder Liesbeth van Tongeren wil niet  dat er te veel bomen op die route worden gekapt. Zij stelde daarom voor om de leidingen, die duizenden huizen in vooral Zuidwest moeten verwarmen, door Transvaal te laten lopen.

Opgeofferd

In de vergunningaanvraag van de Gasunie is nu sprake van een warmtetransportleiding door de Middachtenweg, Moerweg, De La Reyweg, Wolmaransstraat, Transvaalpark, Kempstraat, Delftselaan, Herman Costerstraat, Uitenhagestraat en Tripstraat. Overigens moeten er op dit tracé van 11 meter breed ook 133 bomen worden gekapt.

Lees ook;

Rotterdamse politiek verbaasd: waarom doen wij niet mee aan die nieuwe leiding voor restwarmte?

Politieke ruzie over hoe Den Haag woningen van gas haalt: ‘GroenLinks, dit is géén groene energie’

Fractievoorzitter Tahsin Cetinkaya van Islam Democraten, die veel kiezers heeft in deze wijken en er zelf woont, is woest. Er wordt nu een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners terwijl het plan al een voldongen feit is. ,,Het is onbegrijpelijk dat het college niet eerder met bewoners heeft gesproken over zo’n ingrijpend besluit. Dit gaat grote gevolgen hebben voor de wijken die al zo onder druk staan. Kwetsbare wijken worden opgeofferd voor Eneco en de industrie in de Rotterdamse haven.’’

Het is ook een achter­haald idee. Het is net alsof je anno 2020 een telefoon­aan­slui­ting gaat aanleggen voor vaste lijnen, aldus Joris Wijsmuller.

Hij wil dat het stadsbestuur naar een alternatieve route kijkt. ,,Maar het liefst zouden we zien dat de plannen helemaal van tafel gaan. Hij gaat zich samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk beraden op verdere actie. Meerdere ondernemers laten weten fel tegen de plannen te zijn.

Niet toekomstbestendig

Ook de Haagse Stadspartij reageert afwijzend op de plannen voor deze ‘smeerpijp’. Volgens raadslid Joris Wijsmuller gaat het hier namelijk niet om schone industrie, maar om energie van de fossiele industrie in de haven.

© Sybren Terpstra

,,Het is ook een achterhaald idee. Het is net alsof je anno 2020 een telefoonaansluiting gaat aanleggen voor vaste lijnen. Het is niet toekomstbestendig. Eén van de consequenties is dat daardoor in de stad veel overhoop wordt gehaald en schade wordt aangericht.’’ Hij vindt het ook voor de toekomst geen prettig idee dat veel Haagse huishoudens afhankelijk worden van de fossiele industrie.

Verkeerschaos

Abdoel Haryouli van de partij Denk benadrukt dat het gebied rond Moerwijk, Rustenburg-Oostbroek en Transvaal,  een van de dichtstbevolkte gebieden in Nederland is en al heel veel problemen kent. Hij begrijpt niet dat er zo’n ingrijpend besluit wordt genomen zonder de bewoners erbij te betrekken.

Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbe­stuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken, aldus Abdoel Haryouli.

,,Die zitten helemaal niet te wachten op de overlast en verkeerschaos die dit met zich mee gaat brengen en de vele bomen die er worden gekapt. Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbestuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken.” Als de plannen toch doorgaan wil Haryouli dat ondernemers worden gecompenseerd voor de schade.

500.000 woningen

WarmtelinQ, voorheen bekend onder de naam Leiding door het Midden, moet ervoor zorgen dat zo’n 150.000 woningen en bedrijven in Zuid-Holland ‘duurzaam’ verwarmd kunnen worden met restwarmte. In de toekomst moet er genoeg warmte zijn voor 500.000 woningen. Als de gemeente akkoord gaan met de aanvraag, liggen de vergunningen in januari 2021 ter inzage en kunnen bewoners en andere betrokkenen reageren op de plannen. De  bedoeling is om in 2022 te starten met de werkzaamheden.

Islam Democraten: “Geen leiding met restwarmte door Moerwijk, Transvaal, Rustenburg en Oostbroek”

Den HaagFM 03.11.2020 Als het aan de eenmansfractie van Islam Democraten (ID) ligt komen er geen leidingen met restwarmte door Moerwijk, Transvaal, Rustenburg en Oostbroek. ID-fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya zegt zich zorgen te maken over de gevolgen van leidingen door deze wijken. ID vraagt het stadsbestuur af te zien van de huidige plannen voor ‘Leiding door het midden‘ waarbij restwarmte uit de Rotterdamse Botlek via de Haagse wijken naar de stad komt.

“Het is onbegrijpelijk dat het college niet eerder met bewoners heeft gesproken over zo een ingrijpend besluit. Dit gaat grote gevolgen hebben voor de wijken die al zo onder druk staan. Kwetsbare wijken worden opgeofferd voor Eneco en de industrie in de Rotterdamse haven. Wij willen dat het college naar een alternatieve route kijkt maar het liefst zouden we zien dat de plannen helemaal van tafel gaan.” Daarbij kondigt de fractievoorzitter aan om met bewoners in actie te willen komen wanneer het stadsbestuur de plannen doorzet.

  Abdoel Haryouli

@AbdoelHary

Het college heeft besloten dat straks een leiding met dikke buizen kokend water uit de Botleg midden door Transvaal en Moerwijk gaat lopen. Bewoners zijn op geen enkele manier betrokken en worden nu zogenaamd geïnformeerd door @GroenLiesbeth. Schandalig!

  Gemeente Den Haag

@GemeenteDenHaag

In Zuid-Holland zijn er plannen voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor warmte: WarmtelinQ. Op 3 november van 19.00 tot 20.00 uur is er een online bijeenkomst over de warmtetransportleiding van Rotterdam naar Den Haag. Meer weten?

https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/informatieavond-over-warmtetransportleiding/…

4:21 p.m. · 2 nov. 2020 8 Andere Tweets van Abdoel Haryouli bekijken

Çetinkaya wordt gesteund door Abdoel Haryouli van DENK Den Haag. ” Het is onbegrijpelijk dat het college zo een ingrijpend besluit met grote gevolgen neemt zonder bewoners erbij te betrekken. Die zitten helemaal niet te wachten op de overlast en verkeerschaos die dit met zich mee gaat brengen. Ik hou me hart ook vast voor wat er gebeurt als zo een leiding met kokend water springt. Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbestuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken en alleen bezig lijkt met de eigen politieke plannetjes.”

‘Een pijpleiding door Transvaal?! Wij hebben hier al problemen zat’

AD 09.07.2020 Bewoners van Transvaal zijn geschrokken van het plan om de buizen van het omstreden warmteproject Leiding door het Midden dwars door Transvaal aan te leggen. Aanvankelijk zou de pijpleiding om de wijk heen worden geplaatst.

De warmteleiding van de Botlek naar de hofstad is essentieel voor grootschalige stadsverwarming. Die is nodig om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn, een doel dat het college zichzelf heeft opgelegd.

Op verzoek van het stadsbestuur onderzoekt de provincie of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waar kokend heet water doorheen wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Lees ook;

‘Dat afvalprobleem hier wordt met de dag erger’

Lees meer

Bomen

Ingenieurs wezen deze route eerder af omdat er een tracé van elf meter breed moet worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Maar daar moeten dan de bomen worden gekapt.

Ik verwacht zelf chaos, dit is het drukste gebied van Den Haag, aldus Tahsin Cetankaya

Fractievoorzitter Tahsin Cetankaya van de Islam Democraten én bewoner van Transvaal is verrast. Hij noemt het een ‘dikke middelvinger’ naar de bewoners. ,,Die zijn hier helemaal niet bij betrokken. Wat zijn de consequenties voor bewoners en de wijk? De mensen hier moeten de kans krijgen om hier zelf invulling aan te geven. Wat betekent dit voor het groen in de wijk en het verkeer? Ik verwacht zelf chaos. Dit is het drukste gebied van Den Haag.’’

Problemen

Bewoonster Sylvia Korver, die onlangs demonstreerde tegen de afvalproblemen in haar wijk, vindt het belachelijk. ,,Ik zie alweer hoe ze te werk gaan bij de gemeente. We zijn al heel wat gewend hier. We lijken wel het afvoerputje van Den Haag. Dit gaat heel veel overlast en verkeerschaos opleveren. We hebben hier al zoveel problemen. We hebben net 1,5 jaar in de ellende gezeten vanwege werkzaamheden in de wijk, en nu dit weer.’’

Vorige week gingen de bewoners van Transvaal al de straat op omdat ze boos zijn over de afvalproblemen in hun wijk.

Leiding mogelijk dóór Transvaal in plaats van eromheen

AD 08.07.2020  De Haagse wethouder Van Tongeren heeft gevraagd of de buizen van het omstreden warmteproject Leiding door het Midden dwars door Transvaal kunnen worden aangelegd, in plaats van om de wijk heen. Dat scheelt heel wat bomenkap.

De warmteleiding van de Botlek naar de hofstad is essentieel voor grootschalige stadsverwarming. Die is nodig om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn, een doel dat het college zichzelf heeft opgelegd.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

De provincie onderzoekt op aandringen van het stadsbestuur of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waardoor kokend heet water wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Elf meter

Ingenieurs wezen deze route eerder af. Voor de aanleg moet een tracé van elf meter breed worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Die heeft brede groenstroken, maar de bomen daar zouden moeten worden gekapt voor de aanleg van de leiding, waarna er geen nieuwe kunnen worden teruggeplant.

Saillant is dat Wethouder Van Tongerens eigen GroenLinks én de Partij voor de Dieren, die de bomenkap eerder bekritiseerde, niets wisten over het verzoek om de leiding te verleggen naar de goeddeels boomvrije Schalk Burgerstraat tussen de Hoefkade en de Kempstraat. Daar is de wethouder al niet zo geliefd. In Transvaal wordt al maandenlang geprotesteerd tegen de problemen met de afvalinzameling, waar zij ook verantwoordelijk voor is.

Alleen op papier is dat CO2-neu­traal, aldus Barker.

Voor fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren ligt het probleem elders. ,,Het échte probleem is dat warmte wordt opgewekt in de petrochemische industrie. Alleen op papier is dat CO2-neutraal.”

 

Overlast afval in de wijk januari 16, 2020

 

AD 16.01.2020

Straten in Transvaal en Schilderswijk bezaaid met afval: Grote zorgen over verval van ‘vergeten’ buurten

AD 16.01.2020 Het is een rotzooi in Transvaal en omringende wijken. De straten liggen bezaaid met zwerfafval, oude matrassen ontsieren de stoepen en een bakker gooit zonder pardon zijn overgebleven broden op straat.

Bewoners klagen aan de lopende band, maar de problemen blijven zich letterlijk opstapelen. Een scheurkalender met 366 keer de ‘ellende op straat’ moet de verantwoordelijke wethouders een beeld geven van het verval.

Telegraaf 18.01.2020

Handhavers durven de wijk niet eens in te gaan

De ingang  van Christiaanhof Ouderenzorg aan de De La Reyweg is ‘s ochtends weer eens geblokkeerd. Dit keer zijn het bankstellen, kastlades en een losgeschroefde voordeur die in de weg liggen. ,,Met een scootmobiel kom je hier niet doorheen”, beklaagt Hans Steenwijk zich.

De 61-jarige bewoner van Transvaal klopt meerdere keren per week aan bij de gemeente over het afvalprobleem dat almaar erger lijkt te worden. Ook over deze laatste dumping krijgt hij geen goed nieuws. ,,Het zal er zeker nog drie dagen blijven liggen.”

AD 24.10.2020

Steenwijk weet wie de schuldigen zijn die de stoep voor zijn deur misbruiken. Daar maakte hij namelijk haarscherpe foto’s van. Voor de handhavers die hij tipte is dat niet genoeg. ,,Die moeten iemand iemand op heterdaad betrappen. Dat gebeurt nooit als ze geen rondes door deze wijk doen. Transvaal vinden ze te gevaarlijk. Als ze er al zijn, durven hier niemand aan te spreken.”

Het straatbeeld, zoals hier in de Hertzogstraat, geeft bewoners van Transvaal geen fijn gevoel.

Honderden foto’s als bewijs

Dat het zwerfvuil voorlopig niet wordt opgehaald, is een bekend antwoord van de gemeente, waardoor bewoners van onder meer Transvaal, Schilderswijk en de Groente- en Fruitmarkt vaak worden teleurgesteld.

De Haagse Stadspartij (HSP) riep Hagenaars die in de meest vervuilde gedeeltes van de hofstad wonen op om foto’s op te sturen van straatvuil. Daarvan is een 366-pagina’s tellende scheurkalender – het is een schrikkeljaar – gemaakt, die vandaag wordt aangeboden aan de wethouders Liebeth van Tongeren (GroenLinks) en Hilbert Bredemeijer (CDA).

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Abdoel Haryouli fotografeert regelmatig de rommel in Transvaal, de afgelopen weken zelfs tientallen keren. ,,Iedereen die ik spreek maakt zich grote zorgen over de verloedering in de wijk. We hebben echter niet het idee dat de gemeente veel haast heeft om met een oplossing te komen.”

Leefbaarheid scoort een 5,8

Buurtbewoners klagen aan de lopende band over afval dat te lang blijft staan © Abdoel Haryouli

Volgens de inwoner van Transvaal en voorzitter van de lokale fractie van Denk schort het bij veel Haagse politici aan inlevingsvermogen richting bewoners van armere wijken. Hij haalt ter illustratie een uitspraak van voormalig wethouder Rachid Guernaoui aan. Guernaoui noemde een rapportcijfer van 5,8 over de leefbaarheid in de Groente- en Fruitmarkt een ‘prima voldoende.’ ,,Voor bewoners is dat een alarmerend signaal dat er niet naar hen wordt omgekeken.”

Fatima Faid van de HSP zegt deze frustratie goed te begrijpen. Ze spreekt over ‘vergeten’ buurten in de stad. ,, Ik heb in meerdere wijken gewoond en weet uit ervaring dat de veegwagen niet in elk deel van de stad even vaak rijdt.” Volgens Faid hebben de coalitiepartijen weinig oog voor de armere wijken. Dat neemt ze vooral GroenLinks als progressieve partij erg kwalijk. ,,Het probleem wordt erger, maar heeft er nog steeds niet toe geleid dat er ook maar een extra cent wordt uitgegeven.”

Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks, zegt de zorgen van wijkbewoners te kennen. Zijn partij gaat in de Haagse raad aan wethouder Bredemeijer (Buitenruimte) vragen waar het aan schort. 

Meer oranje en meer blauw op straat

Vaker langskomen om afval op te halen en strengere controle op degene die rommel dumpen, daarover zijn de twee bewoners en de twee politici het eens. Over de prioriteiten zijn ze het echter niet eens. Bewoner Hans Steenwijk vindt dat handhavers harder moeten optreden. Kapteijns van GroenLinks wil dat buurtgenoten elkaar strenger toespreken over dumpingen. ,,Dit probleem kun je niet volledig bij de gemeente neerleggen.”

Als het warmer wordt gaat het afval naast de meeuwen ook veel insecten en ratten aantrekken, aldus Fatima Faid, HSP.

Abdoel Haryouli en HSP’er Faid vinden dat de voorzieningen in deze wijken tekort schieten. Zij stellen dat er in de dichtbevolkte wijken te weinig afvalplekken zijn. Haryouli: ,,Zeker in de weekenden zitten de ondergrondse containers stampvol.”

Vervuiling door te veel arbeidsmigranten

Volgens Faid wordt het vuilnisprobleem mede veroorzaakt door de hoge concentratie arbeidsmigranten in de wijken. ,,Een Griek of Pool die hier acht weken verblijft, weet niet dat er voor grof vuil een afspraak met de gemeente gemaakt moet worden. Die denkt wellicht na die acht weken netjes zijn huisraad aan te bieden naast de afvalcontainers.”

Het Paul Krugerplein in Den Haag ligt vaker bezaaid met afval © Abdoel Haryouli

Volgens Faid heeft de gemeente door de grote hoeveelheid tijdelijke bewoners geen idee hoeveel mensen er werkelijk in de wijken wonen en kan daarom niet goed bepaald worden hoe vaak afval moet worden opgehaald. ,,De verkamering houdt voorlopig niet op. In het Westland worden migranten geweerd en in wijken als Transvaal krijgen huisjesmelkers groen licht om schandalig kleine kamertjes te verhuren voor veel te hoge prijzen.”

De HSP hoopt dat door de scheurkalender het probleem beter in beeld komt. De partij maant ook om snel in actie te komen. ,,De volksgezondheid komt in gevaar. Met lage temperaturen zitten vooral meeuwen in de vuilniszakken te wroeten. Wanneer het warmer wordt komen daar ook nog eens veel ratten en insecten bij.”

Bekijk hieronder de foto’s van al het afval dat rondzwerft. 

© Jan-Willem Navis

© Abdoel Haryouli

© Abdoel Haryouli

© Abdoel Haryouli

© Abdoel Haryouli

© Abdoel Haryouli

Boetes voor corona-overtreders in Transvaal: ‘Eindelijk worden ze aangesproken’

AD 23.10.2020 De politie gaat boetes uitdelen aan mensen die op het Kaapseplein en in het wijkpark in het Transvaalkwartier de coronamaatregelen aan hun laars lappen. Sinds kort staan er grote digitale borden met de waarschuwing dat iedereen zich aan de regels moet houden. Op deze twee plekken komen vooral veel Oost-Europese arbeidsmigranten.

Bewoners van het Transvaalkwartier en raadsleden klagen al langer over de overlast van grote groepen mannen die dagelijks op het Kaapseplein en in wijkpark Transvaal hangen. Sommige politici pleitten eerder dit jaar zelfs voor een samenscholingsverbod op beide plekken. Ook aan het begin van de coronacrisis liep de overlast er de spuigaten uit. Veel arbeidsmigranten, die vanwege corona zonder werk kwamen te zitten, stonden de hele dag op het plein of in het park.

Lees ook;

De ‘hangmannen’ trokken zich weinig aan van de geldende coronarichtlijnen. Van afstand houden was geen enkele sprake. De politie trad toen ook enkele keren hard op.

Geen gehoor

Nu komt de politie dus wéér in actie omdat er nog steeds grote groepen mensen bij elkaar komen en geen 1,5 meter afstand houden. Sinds 14 oktober mogen er buiten maximaal vier mensen bij elkaar staan. Ook mag er geen alcohol worden genuttigd na 20.00 uur. ,,We waarschuwen ze nu: houd je aan de maatregelen, anders zullen we overgaan tot het beboeten’’, vertelt een politiewoordvoerder. Agenten trekken hierbij samen op met de gemeentelijke handhavers (BOA’s), die ook bevoegd zijn om boetes uit te delen als mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

 𝕎𝕚𝕛𝕜𝕒𝕘𝕖𝕟𝕥 ℍ𝕖𝕖𝕞𝕤𝕥𝕣𝕒𝕒𝕥

@POL_deJong

Een grote noodzaak van handhaving in het belang van de volksgezondheid. “Wil je niet luisteren? Dan een boete.” #transvaal #transvaalpark #kaapseplein #coronavirus #handhaving @GemeenteDenHaag @POL_Heemstraat

11:06 AM · Oct 23, 2020

16

See the latest COVID-19 information on Twitte

Een woordvoerder van de Haagse burgemeester Van Zanen wijst erop dat het aantal besmettingen de laatste weken flink is gestegen. Het kabinet heeft daarom stevige maatregelen genomen. De komende tijd zullen politie en BOA’s dan ook strenger en sneller optreden.

Raadslid Tahsin Çetinkaya van de Haagse partij Islam Democraten én bewoner van Transvaal is blij dat bezoekers die bij het Wijkpark Transvaal en het Kaapseplein overlast veroorzaken ‘eindelijk eens worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid’. ,,Bewoners en ondernemers klagen al langer over overlast op deze plekken maar krijgen geen gehoor bij dit stadsbestuur. Het is wel jammer dat corona de aanleiding is terwijl de problemen al jaren spelen.’’

Maar wij vinden dat er ook aandacht moet zijn voor de penibele woonsitua­tie van sommige van deze mensen, die door een gebrek aan leefruimte vaak buiten moeten doorbren­gen, aldus Abdoel Haryouli.

Niet alleen is er volgens hem sprake van overlast door samenscholing, maar wordt er ook veel alcohol gedronken, afval achtergelaten, foutgeparkeerd en onnodig getoeterd. ,,Wij krijgen ook zorgwekkende signalen over de Hoefkade, het gebied tussen De Heemstraat en het Kaapseplein, waar de verloedering ook om zich heen grijpt.’’

Ook zijn collega van Denk Den Haag, Abdoel Haryouli, vindt het goed dat mensen in het Transvaalkwartier worden gewezen op de coronaregels. ,,Al ben ik niet altijd een voorstander van het direct beboeten van mensen. Transvaal en omgeving hebben te maken met overbewoning waardoor de druk op de openbare ruimte soms immens groot is. Dit is goed te zien in het Wijkpark Transvaal en op het Kaapseplein.’’ Hij vindt dat waar overlast is, zeker moet worden gehandhaafd.

De politie moest eerder dit jaar ook al meerdere keren optreden op het Kaapseplein omdat bezoekers zich niet aan de coronarichtlijnen hielden. © Regio15

,,Maar wij vinden dat er ook aandacht moet zijn voor de penibele woonsituatie van sommige van deze mensen, die door een gebrek aan leefruimte de tijd vaak buiten moeten doorbrengen. Het stadsbestuur moet voor goede huisvesting zorgen en daarnaast voor een ontmoetingsplek, waar deze mensen hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Ook moeten ze veel beter betrokken en geïnformeerd worden. Nu leven ze vaak onder de radar.’’

 

Aanpak kruispunt “Zevensprong” De La Reyweg/Loosduinseweg oktober 30, 2019

AD 29.10.2019

Het is ook altijd wat op de Zevensprong

Het verkeer staat er, zeker in de spits, vaak muurvast. Daar gaat nu dan wat aan gebeuren !!

Het kruispunt van de Loosduinseweg met onder meer De La Reyweg.

Landschapsarchitect Léon Emmen wil deze ‘zevensprong’ omtoveren in een groene oase. © Platformstad

Zevensprong

Iets meer tijd is nodig voor een grootser idee dat de plannenmakers uitwerkten: een ondergrondse spoorlijn op de Loosduinseweg. Onder de nu gevreesde onoverzichtelijke kruising met onder meer de Paul Krugerlaan en de De La Reyweg.

Telegraaf 31.10.2019

Als de tram niet meer over die kruising moet, komt er plek voor veel groen, te midden van een ovale rotonde voor het overige verkeer. Van Asten is enthousiast: ,,Ik fiets hier elke dag, en het is hier niet alleen heel druk, maar ook een beetje naargeestig. En dat laatste komt zeker ook door al het verkeer. Met dit soort oplossingen kan je dus meerdere problemen aanpakken, wijken met elkaar verbinden.”

Zie ook: Het is een puinhoop Werkzaamheden bij de “zevensprong

Den Haag vol? ‘Niet als je de auto eruit gooit’

AD 31.10.2019 Een groene oase op een beruchte kruising op de Haagse Loosduinseweg. Of een Schenkviaduct zonder auto’s: het is allemaal haalbaar, zeggen deskundigen.

De Haagse wethouder Robert van Asten (Verkeer) kreeg deze week drie schetsen cadeau van Platform Stad, dat landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen losliet op deze verkeersknooppunten, en ook op de Gedempte Burgwal, de straat in het centrum die nu nog vol staat met automobilisten die willen parkeren in het winkelhart van de stad.

Geen concrete plannen, maar wel realistische scenario’s om Den Haag beter bereikbaar te maken voor mensen die bereid zijn de auto te laten staan. In een stad die van 500.000 naar 600.000 inwoners moet groeien, gaat het niet anders, weet ook Van Asten. ,,De Binckhorst wordt gebouwd voor de volgende generatie, die geen auto voor de deur nodig heeft, en misschien niet eens een rijbewijs heeft.”

Sluipverkeer

Nu durft Den Haag vaak niet te kiezen om de auto te weren uit een straat. Dat zorgt op de Gedempte Burgwal voor veel sluipverkeer, op zoek naar een parkeerplaats. ,,Terwijl de parkeergarage op de Amsterdamse Veerkade nooit vol staat”, ziet landschapsarchitect Wendy van Kessel.

Zij stelt voor om het woordje ‘gedempt’ letterlijk van de Burgwal te schrappen: waar auto’s rijden komt water, met daarnaast een groot fietspad, waardoor fietsers niet meer door de Grote Marktstraat hoeven. Aan weerszijden is er volop plek voor winkels en hun klanten. ,,En je neemt meteen een barrière weg voor winkelend publiek om verder te kijken.” Want autovrij Chinatown in kunnen lopen, maakt dat gebied een stuk aantrekkelijker. Zo’n plan moet binnen enkele jaren te realiseren zijn, denkt verantwoordelijk wethouder Van Asten.

Ik fiets hier elke dag, en het is hier niet alleen heel druk, maar ook een beetje naargees­tig, aldus Robert van Asten

Zevensprong

Iets meer tijd is nodig voor een grootser idee dat de plannenmakers uitwerkten: een ondergrondse spoorlijn op de Loosduinseweg. Onder de nu gevreesde onoverzichtelijke kruising met onder meer de Paul Krugerlaan en de De La Reyweg.

Als de tram niet meer over die kruising moet, komt er plek voor veel groen, te midden van een ovale rotonde voor het overige verkeer. Van Asten is enthousiast: ,,Ik fiets hier elke dag, en het is hier niet alleen heel druk, maar ook een beetje naargeestig. En dat laatste komt zeker ook door al het verkeer. Met dit soort oplossingen kan je dus meerdere problemen aanpakken, wijken met elkaar verbinden.”

Of dat financieel haalbaar is? Sinds minister van Financiën Wopke Hoekstra op Prinsjesdag aankondigde dat er een fonds komt voor grote investeringen, borrelt het optimisme daarover in het stadhuis. Van Asten: ,,Het sluit aan op het doel van dit fonds, we willen een mobiliteitsvraagstuk oplossen én Den Haag-Zuidwest een impuls geven. Dus we gaan een goed bid neerleggen.”

 

Steekpartij in de Vaalrivierstraat september 3, 2017

 

Gewonde na steekpartij op Vaalrivierstraat

AD 03.09.2017 Bij een steekpartij op de Vaalrivierstraat in Den Haag is gisteravond laat een man gewond geraakt.

  Politie Den Haag   ✔@POL_DenHaag

Steekincident #Vaalrivierstraat #DenHaag. Persoon met steekwond. Verdachte weggefietst richting #DeLaReyweg. Tips? Bel112.  11:05 PM – Sep 2, 2017

De hulpdiensten troffen het slachtoffer met een steekwond in zijn onderarm aan op de trap van een portiek aan de Vaalrivierstraat. De dader was er al vandoor gegaan op een fiets in de richting van de De La Reyweg.

Gewonde bij steekpartij Vaalrivierstraat

Regio15 02.09.2017 Bij een steekpartij in de Vaalrivierstraat is zaterdagavond een persoon gewond geraakt. De politie en ambulance waren na een melding van een steekpartij met spoed ter plaatse. Het slachtoffer zat met een steekwond in zijn arm op de trap van een portiek aan de Vaalrivierstraat. De verdachte is er volgens de politie vandoor gegaan op een fiets in de richting van De La Reyweg.

De politie heeft direct na aankomst een Plaats Delict (PD) afgezet en enkele sporen veilig gesteld. Agenten hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer en onder andere zijn wond verbonden. Personeel van de ambulancedienst heeft de eerste hulp vervolgens overgenomen en wilde het slachtoffer vervoeren naar het ziekenhuis, dit weigerde het slachtoffer.

 Volgen  ✔@POL_DenHaag

Politie Den Haag   ✔@POL_DenHaag

Steekincident #Vaalrivierstraat #DenHaag. Persoon met steekwond. Verdachte weggefietst richting #DeLaReyweg. Tips? Bel112.  23:05 – 2 sep. 2017

De politie heeft in de omgeving van de Vaalrivierstraat en De La Reyweg gezocht naar de dader. Of er iemand is aangehouden is vooralsnog niet bekend. Bent u getuigen van de steekpartij? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via meld misdaad anoniem op 0800-7000 Lees meer…

 

Steekpartij op De la Reyweg maart 5, 2017

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 11:12 am
Tags: , , , , ,

Steekpartij op De la Reyweg in Den Haag (Foto: Regio15)

Gewonde bij steekpartij in portiekwoning De la Reyweg in Den Haag

OmroepWest 04.03.2017 Bij een steekpartij op de De la Reyweg in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon gewond geraakt. Het ging om een steekincident in een portiekwoning.

Rond 05.00 uur kregen hulpdiensten een melding van een steekpartij. Het slachtoffer werd in een zijstraat van de De la Reyweg aangetroffen. Daarna is deze met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. Het is niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht.

Meer over dit onderwerp: STEEKPARTIJ DE LA REYWEG DEN HAAG

Gewonde bij steekpartij op De la Reyweg

AD 04.03.2017 Bij een steekpartij vannacht op de De la Reyweg in den Haag is een persoon gewond geraakt.  De steekpartij gebeurde rond 05.00 uur. Het slachtoffer werd in een zijstraat gevonden en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest.

paardenberg_1_full_19635

Gewonde bij steekpartij in Den Haag

Regio15 04.03.2017  In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft op de De la Reyweg een steekpartij plaatsgevonden waarbij een persoon gewond is geraakt.

Omstreeks vijf uur kregen de hulpdiensten een melding van een steekpartij. De steekpartij heeft vermoedelijk plaatsgevonden in een portiek aan De la Reyweg.

Het slachtoffer werd in een zijstraat van de De la Reyweg aangetroffen en is door personeel van de ambulance nagekeken. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

Of er personen zijn aangehouden en wat de aanleiding is van de steekpartij is vooralsnog niet bekend.

De politie heeft in en rond het portiek een Plaats Delict (PD) afgezet. De recherche doet onderzoek naar de steekpartij. Lees meer…

Foto’s en video: Daan van den Ende, Donny Kooistra

 

Aanrijding op De la Reyweg februari 27, 2017

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 10:23 pm
Tags: , , , ,

Veel schade na black-out op De la Reyweg

Regio15 27.02.2017 Het ging even ‘niet helemaal goed’ op de De la Reyweg vanmiddag rond één uur.

Een 70-jarige automobilist kreeg een black-out tijdens het achteruitrijden op de De la Reyweg. Vermoedelijk wilde hij inparkeren maar ramde in plaats daar van een achteropkomende auto.

Daarbij ontstond een forse chaos. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de 70-jarige man te controleren op verwondingen. Hij is na behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Agenten hebben een onderzoek ingesteld naar het ongeval en de rijvaardigheid van de achteruitrijdende bestuurder.

Een berger komt ter plaatse om de rijbaan weer vrij te maken. Bus 26 rijdt in de richting van Voorburg Station voorlopig om.

 

Nieuwbouw De La Reyweg, Reitzstraat en de Kockstraat oktober 5, 2016

zie ook:Bouw De La Rey Reitzstraat Gestart

zie ook:Nieuwbouw De La Rey Reitzstraat

zie ook:Kunst Op De De La Reyweg

zie ook:Leegstaande Huizen De La Reyweg Worden Kunstwerk

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

 

Ongeval motorrijder op De La Reyweg september 15, 2016

Some content on this page was disabled on December 2, 2016 as a result of a DMCA takedown notice from regio15.nl. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

 

Optocht India Parade Festival 02.07.2016 juli 4, 2016

Optocht India Parade Festival trekt veel bekijks (fotoserie)

Den HaagFM 02.07.2016 De jaarlijkse optocht van het India Parade Festival door Transvaal en de omliggende wijken trok zaterdag veel bekijks. Het festival, in de volksmond Ratha Yatra genoemd, wordt deze zaterdag voor de 22e keer gehouden in het Wijkpark Transvaal.

Na het ceremoniële breken van de kokosnoten voor de inzegening, ging om 13.00 uur de processie van start vanaf het Schalkburgerplein. De route ging onder meer over de De La Reyweg, Dierenselaan, Steijnlaan, Paul Krugerlaan en het Hobbemaplein. De optocht werd begeleid door danseressen, verkeersregelaars en de politie. Het festival wordt over de hele wereld in ruim honderd grote steden gevierd.

De stoet kwam rond 15.00 uur aan op het Schalkburgerplein, waar het festival wordt voortgezet tot 18.30 uur. In het Wijkpark is onder meer een podiumprogramma met moderne en klassieke optredens. Verder is er een Indiase minimarkt met exotische kramen en eetstandjes. Voor alle bezoekers is er een gratis vegetarisch maaltijd. …lees meer

 

Overval avondwinkel De La Reyweg juni 22, 2016

Verdachte aangehouden voormislukte overval avondwinkel De la Reyweg

Den HaagFM 21.06.2016 Een 33-jarige Hagenaar wordt verdacht van een mislukte overval op een avondwinkel aan de De La Reyweg. De man werd opgepakt toen hij even later terugkwam bij de winkel.

De 33-jarige man bedreigde maandagavond de eigenaar van Supermarkt & Slijterij Titanic met een mes en ging er vandoor. De winkelier achtervolgde de verdachte en vond in de Uddelstraat de buit terug. Hij verloor de man daarna uit het oog.

Politieagenten zochten in de buurt maar troffen de man niet meer aan. Toen hij later op de avond bij de winkel terugkwam, hielden agenten die daar met een onderzoek bezig waren hem aan. Hij zit vast en wordt verhoord door de politie. …lees meer

Verdachte overval Haagse De La Reyweg opgepakt

RTVWEST 21.06.2016 Een 33-jarige Hagenaar die wordt verdacht van een overval op een supermarkt op de De La Reyweg is door de politie aangehouden toen hij even later terug kwam bij de winkel.

De 33-jarige man bedreigde maandagavond de winkelier met een mes en ging er met buit vandoor. De winkelier achtervolgde de verdachte en vond in de Uddelstraat de buit terug. Hij verloor de man daarna uit het oog.

Ook politieagenten troffen de verdachte niet meer aan. Toen de man later die avond bij de winkel (supermarkt & slijterij Titanic) terugkwam, hielden agenten die daar met een onderzoek bezig waren de 33-jarige aan. Hij zit vast en wordt verhoord door de politie.

Meer over dit onderwerp: OVERVAL DE LA REYWEG DEN HAAGVERDACHTE OPGEPAKT

Mislukte overval op avondwinkel De la Reyweg

Den HaagFM 21.06.2016 Een man heeft maandagavond geprobeerd een avondwinkel aan de De la Reyweg te overvallen. De man bedreigde het personeel met een mes. Volgens de politie is de overval mislukt.

Het gaat om Supermarkt & Slijterij Titanic. Agenten zochten lange tijd in de omgeving naar de verdachte, maar konden hem niet meer vinden.

Het zou gaan om een blanke man met normaal postuur. Hij is ongeveer 1,85 meter lang en droeg een grijs T-shirt en grijze pet. …lees meer

Mislukte overval op avondwinkel De la Reyweg in Den Haag

RTVWEST 20.06.2016  Een man heeft maandagavond geprobeerd een avondwinkel aan de De la Reyweg in Den Haag te overvallen met behulp van een mes. Volgens de politie is de overval mislukt.

Het gaat om supermarkt & slijterij Titanic. De politie is op zoek naar een verdachte. Het zou gaan om een blanke man met normaal postuur. Hij is ongeveer 1,85 meter lang en draagt een grijs T-shirt en grijze pet.

Meer over dit onderwerp: OVERVAL DE LA REYWEG DEN HAAG

Poging overval op supermarkt op de De La Reyweg

Regio15 20.06.2016 Een 33-jarige Hagenaar is maandagavond aangehouden als vedachte van een overval op een supermarkt aan de De la Reyweg.

De 33-jarige verdachte bedreigde de winkelier met een steekwapen en ging er met buit vandoor.

De winkelier achtervolgde de verdachte en vond in de Uddelstraat de buit terug. Hij verloor de verdachte daarna uit het oog. Agenten stelden een onderzoek in, maar troffen de verdachte niet meer aan.

Toen hij later die avond bij de winkel terug kwam, hielden agenten die daar met een onderzoek bezig waren de 33-jarige meteen aan. Hij zit vast en wordt verhoord.

Foto’s en video: Daan van den Ende Lees meer…

Overval op avondwinkel De la Reyweg mislukt

AD 20.06.2016 Een man heeft vanavond geprobeerd een avondwinkel aan de De La Reyweg te overvallen.

De dader, gewapend met een mes, kwam kort na 21.30 uur de supermarkt annex slijterij binnen en bedreigde het personeel. Aanvankelijk werd gedacht dat de man met buit was gevlucht, later bleek dat de overval mislukt was.

Grijze pet
De politie heeft met de nodige mankracht nog gezocht in de omgeving van de avondwinkel, maar wist de overvaller niet te vinden.

Het signalement van de overvaller: een blanke man, normaal postuur, 1.85 meter lang. Hij droeg een grijs shirt en had een grijze pet op zijn hoofd.