Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Problemen met kavelwoningen zelfbouwproject aan het Viljoenplantsoen augustus 29, 2018

Bouwvertraging door bodemverontreiniging

Een groep kopers van zelfbouwkavels in de Haagse wijk Transvaal zit tot over de oren in de schulden. Dat komt door een bouwvertraging nadat de gemeente een stuk grond had verkocht dat nog vervuild was. De kopers vinden dat Den Haag aansprakelijk is en de kosten moet vergoeden. De rechter besloot vandaag dat ze een mediator in de arm moeten nemen. De partijen steggelen al heel lang over de hoogte van een schadevergoeding die oploopt tot over de 100-duizend euro.

Telegraaf 30.08.2018

Door alle vertragingen bij de bouw, moeten ze boetes en extra kosten gaan betalen aan de aannemer. Dan gaat het niet over enkele duizenden euro’s per gedupeerde, maar over bedragen die variëren tussen de 80 duizend en 125 duizend euro.

De gedupeerden houden de gemeente verantwoordelijk voor de vertraging. Eigenlijk zou de bouw van hun droomhuizen in maart 2017 starten, maar toen had de gemeente de grond nog niet bouwrijp. De bodem was teveel verontreinigd. De deelnemers stelden voor om speciale heipalen te gebruiken, waardoor de vervuilde grond veilig in de bodem bleef. ,,Dan waren alle problemen opgelost”, vertelt gedupeerde Milko Lippe de rechter.

zie ook Kavelwoningen Viljoenplantsoen

Gedupeerde eigenaren zelfbouwkavels Transvaal moeten van rechter met gemeente om tafel

Den HaagFM  30.08.2018 Een groep kopers van zelfbouwkavels in de Transvaal liggen al twee jaar in de clinch met de gemeente. Ze zitten tot over de oren in de schulden door een bouwvertraging. De kopers vinden dat de gemeente aansprakelijk is en de kosten moet vergoeden. De rechter besloot woensdag dat ze een mediator in de arm moeten nemen.

“Dat hebben we al vaker geprobeerd”, verteld kaveleigenaar Milko Lippe op Den Haag FM. Vorig jaar al hadden de zelfbouwkavelkopers in hun nieuwe huizen moeten wonen. Maar door een fout van de gemeente, die de grond vervuild opleverde en niet op tijd saneerde, heeft het project vertraging opgelopen. Vanwege het oponthoud zitten kopers zitten al lange tijd met dubbele kosten, en boetes die de aannemer in rekening brengt voor de vertragingen. Bij sommigen loopt het bedrag op tot wel 130.000 euro.

De gemeente geeft toe fouten te hebben gemaakt, maar zegt niet aansprakelijk te zijn voor alle kosten. “We hebben bewijzen die die onze claims ondersteunen die de gemeente niet heeft”, reageert Lippe. De advocaat vindt dat de gemeente het niet kan maken om kopers in de kou te laten staan en ze te laten opdraaien voor iets dat ze niet kunnen betalen. De rechter heeft de partijen geadviseerd met een mediator om tafel te gaan. Binnen een paar weken moeten ze eruit zijn.…lees meer

Zelf droomhuis bouwen in Transvaal­wijk wordt financieel drama

AD 29.08.2018 Het leek zo mooi: een eigen droomhuis bouwen, middenin de stad. Voor zeven deelnemers draait het zogenaamde zelfbouwproject aan het Viljoenplantsoen in de Haagse Transvaalwijk uit op een financieel drama. Ze willen nu geld zien van de gemeente Den Haag.

,,Deze deelnemers staan echt met de rug tegen de muur”, zegt hun advocaat woensdag bij de Haagse rechtbank. Door alle vertragingen bij de bouw, moeten ze boetes en extra kosten gaan betalen aan de aannemer. Dan gaat het niet over enkele duizenden euro’s per gedupeerde, maar over bedragen die variëren tussen de 80 duizend en 125 duizend euro.

De gedupeerden houden de gemeente verantwoordelijk voor de vertraging. Eigenlijk zou de bouw van hun droomhuizen in maart 2017 starten, maar toen had de gemeente de grond nog niet bouwrijp. De bodem was teveel verontreinigd. De deelnemers stelden voor om speciale heipalen te gebruiken, waardoor de vervuilde grond veilig in de bodem bleef. ,,Dan waren alle problemen opgelost”, vertelt gedupeerde Milko Lippe de rechter.

De gemeente sloeg dat advies in de wind. In oktober bleek dat het verontreinigde Viljoenplantsoen helemaal afgegraven moest worden. Dat leverde opnieuw vertraging op. Woensdag eisen de zeven deelnemers aan het zelfbouwproject bij de rechter dat de gemeente de boetes en extra kosten van de aannemer aan hen vergoedt. Mohamad Shafique, één van de gedupeerden, is zeer verbitterd. ,,Ik had mijn dochter in mijn nieuwe huis willen trouwen, maar ze is onlangs maar ergens anders gehuwd.”

‘Aannemer schuldig’

De gemeente erkent tijdens het kort geding dat er fouten zijn gemaakt, maar vindt dat vooral de aannemer schuldig is aan de financiële problemen van de gedupeerden. De aannemer zou onredelijke boetes eisen en teveel rekenen voor meerwerk. De rechter wil echter dat de gedupeerden en de gemeente er onderling uitkomen. ,,Dit schreeuwt om een oplossing”, zegt hij. Beide partijen mogen pas de rechtszaal uit als ze beloven nog eens om de tafel te gaan, onder begeleiding van een bemiddelaar. Binnen twee weken moeten ze eruit kunnen komen. Gedupeerden en gemeenten stemmen in met het voorstel.

Rechter wil dat mediator ruzie tussen grondeigenaren en gemeente oplost

OmroepWest 29.08.2018 Een groep kopers van zelfbouwkavels in de Haagse Transvaalbuurt zit tot over de oren in de schulden door een bouwvertraging. De kopers vinden dat de gemeente Den Haag aansprakelijk is en de kosten moet vergoeden. De partijen steggelen al twee jaar over de hoogte van een schadevergoeding. De rechter besloot woensdag dat ze een mediator in de arm moeten nemen.

De kopers van de tien kavels moeten door bouwvertragingen heel veel geld betalen. De kosten lopen voor sommigen op tot 130.000 euro. De vertraging komt door een fout van de gemeente, die de grond vervuild opleverde en niet op tijd saneerde, zeggen de kavelkopers.

De rechter vindt het niet verstandig de zaak te behandelen. ‘Hier moet toch uit de komen zijn?’ De rechter heeft de partijen geadviseerd met een mediator om tafel te gaan. Binnen een paar weken moeten ze eruit zijn. ‘Houd er rekening mee dat een deel van de aannemerskosten niet te verhalen is op de gemeente’, zegt de rechter tegen de eisende partij.

Fundering pas net gelegd

Vorig jaar al hadden de zelfbouwkavelkopers in hun nieuwe huizen moeten wonen, maar de realiteit is anders. De fundering is net gelegd. De verwachting is dat de kopers pas volgend jaar in de zomer in hun nieuwe huizen kunnen wonen.

De kopers zitten al lange tijd met dubbele kosten, die veel mensen niet kunnen betalen. ‘Deze financiële problemen zijn heel stressvol en hebben enorme gevolgen voor de thuissituatie’, zegt Martin Lauwers, één van de kopers. ‘Ik ben heel blij dat we nu gedwongen worden met een onafhankelijke mediator eruit te komen.’

Fouten

De gemeente geeft toe fouten te hebben gemaakt, maar zegt niet aansprakelijk te zijn voor alle kosten. Den Haag vindt dat de kopers zelf ook verantwoordelijk zijn voor de opgelopen bouwvertraging, en voor boetes die de aannemer in rekening brengt voor de vertragingen.

Eén van de kopers, Milko Lippe, noemt bijna het hele pleidooi van de gemeente een leugen. ‘Bijna alles wat ze zeiden is gewoon niet waar!’ Hij hoopt dat de mediator de feiten naast elkaar legt en ziet dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

In de kou laten staan

Advocaat van de kopers Marc Houweling zegt: ‘Dit is toch triest? Je ziet dat deze kopers deze opgelopen kosten van ongeveer een ton helemaal niet kunnen betalen. Natuurlijk hebben ze de boeteclausules van de aannemer ondertekend, zij zijn geen grote zakelijke partij die over dit soort clausules gaat onderhandelen.’ De advocaat vindt dat de gemeente het niet kan maken om kopers in de kou te laten staan en ze te laten opdraaien voor iets dat ze niet kunnen betalen.

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG GEMEENTE KAVELS MEDIATOR CONFLICT

Bouwkavelkopers: Den Haag liegt, ze moeten ons vergoeden

OmroepWest 29.08.2018 Een groep kopers van zelfbouwkavels in de Haagse wijk Transvaal zit tot over de oren in de schulden. Dat komt door een bouwvertraging nadat de gemeente een stuk grond had verkocht dat nog vervuild was. De kopers vinden dat Den Haag aansprakelijk is en de kosten moet vergoeden. De rechter besloot vandaag dat ze een mediator in de arm moeten nemen. De partijen steggelen al heel lang over de hoogte van een schadevergoeding die oploopt tot over de 100-duizend euro.

Kopers van zelfbouwkavels naar rechter na schade door vervuilde grond

AD 14.07.2018 Zeven kopers van zelfbouwkavels in Den Haag stappen naar de rechter. Zij eisen een hogere schadevergoeding van de gemeente die hen zwaar op kosten heeft gejaagd: ,,Als ik dit geld niet krijg, moet ik bij mijn moeder intrekken.’’

Meer dan een ton bedragen de extra kosten die Milko Lippe heeft moeten maken. Doordat de bodem van zijn zelfbouwkavel aan het Viljoenplantsoen in Transvaal ernstig vervuild bleek te zijn , liep de bouw van zijn nieuwe huis langdurige vertraging op.

Maandenlang moet hij al dubbele woonlasten betalen, van de aannemer kreeg hij een contractueel vastgelegde boete van 49.000 euro. Ook de sterk gestegen bouwkosten leverden een ander, hoger prijskaartje op: plus 25 procent.

De gemeente erkent dat de bouwvertraging aan het Viljoenplantsoen door vervuilde grond op haar conto geschreven kan worden en heeft beloofd de extra kosten van Lippe en zijn zes mede-gedupeerden op zich nemen: ,,Wij zullen hen ruimhartig en coulant compenseren”, zei een woordvoerder van oud-wethouder Wijsmuller in mei.

Aanfluiting

Niettemin is het hommeles tussen de partijen. De zeven gedupeerden claimen veel meer schade te hebben geleden dan de gemeente bereid is te betalen. ,,Eerst boden ze 14.000 euro”, zegt Lippe. ,,Een aanfluiting. Mijn schade komt een ton hoger uit. En dat kan ik simpelweg niet betalen.”

Inmiddels is het bod omhoog gegaan, maar nog niet half het bedrag dat Lippe vergoed wil zien. Ook zijn medegedupeerden zijn zwaar ontevreden. Steen des aanstoots is vooral de boete van de aannemer die Den Haag niet voor haar rekening wenst te nemen. ‘Het boetebeding is een strikt privaatrechtelijke regeling tussen de koper(s) en de aannemer’, heet het bij de gemeente.

Lippe is het daar totaal mee oneens ,,Die boete hebben we gekregen omdat de bouwer onze grond niet bijtijds opgeleverd kreeg. En dat komt toch echt door de zwaar vervuilde grond en de vertraging die de sanering met zich mee heeft gebracht.”

Die boete hebben we gekregen omdat de bouwer onze grond niet bijtijds opgeleverd kreeg, aldus Milko Lippe.

‘Lastig’

De gemeenteraad zit flink met de zaak in haar maag. Afgelopen donderdag droeg ze het nieuwe stadsbestuur op om een onafhankelijke schade-expert in te schakelen. Het voorstel van Groep de Mos werd met ruime meerderheid aangenomen. ,,Deze kwestie is buitengewoon lastig”, zegt fractieleider Arjen Dubbelaar. ,,Ik begrijp dat de gemeente voorzichtig moet omspringen met belastinggeld van de Hagenaars. Maar het mag toch niet zo zijn dat deze mensen straks de dupe worden?”

De advocaat van de zeven gedupeerden heeft inmiddels een kort geding aangevraagd. De datum daarvan volgt nog. ,,Als ik mijn geld niet krijg, moet ik binnenkort bij mijn moeder intrekken”, legt Lippe uit. ,,Ik ben een docent. Ik kan geen dubbele woonlasten van in totaal 1800 euro blijven betalen.”

Toch houdt hij hoop op een goed gesprek met de gemeente: ,,Er zit een nieuwe wethouder op het zelfbouwdossier.”

 

Kavelwoningen Viljoenplantsoen maart 13, 2017

15.000e zelfbouwwoning naast Viljoenplantsoen in Transvaal

Den HaagFM 12.03.2017 Wethouder Marnix Norder begon ermee in 2012 omdat door de crisis de woningbouwcorporaties geen huizen meer bouwden; het aanbieden van kavels waarop mensen hun eigen huis kunnen bouwen. Inmiddels is de 1.500e bouwvergunning een feit.

Vanwege de grote belangstelling voor zelfbouw heeft de gemeente besloten elk jaar 200 kavels voor zelfbouw aan te bieden. De kavels worden eerst een jaar lang aan particulieren aangeboden. Pas daarna komen bedrijven aan de beurt. Ook heeft de gemeente het aanbod uitgebreid met bouwkavels voor groepen om samen als bouwgroep een appartementengebouw te realiseren.

De 1.500e vergunning is verleend aan de familie Shafique. Zij werden door wethouder Joris Wijsmuller verrast met een eigen bouwbord op het nu nog braakliggende stukje grond. Op 12 mei gooit de gemeente opnieuw een groot aantal kavels en klushuizen in de verkoop. …lees meer

1.500ste zelfbouwhuis wordt pareltje van familie Shafique

AD 12.03.2017 Sinds de bouwcrisis geeft Den Haag kleine kavels en kluswoningen uit. Ze zijn geliefder dan ooit: ,,Het zelfbouwhuis is een blijvertje.”

,,Hij wil hier niet weg”, zegt Nabeela Shafique. Bij een braakliggende strookje grond naast het Viljoenplantsoen in Transvaal knikt ze haar Haagse manlief Mohammad liefdevol toe. ,,Hij gaat Transvaal gewoon niet uit.”

Mohammed sputtert nog even tegen, maar legt zich dan toch neer bij het oordeel van zijn vrouw. Ja, hij is inderdaad geworteld in de wijk. En ja, hij vindt het heerlijk hier, met al die winkeltjes. ,,Die wil ik niet missen.”

Prachtig
Hoe fijn is het dan niet om juist in Transvaal je eigen droomhuis te kunnen bouwen? Een woning waarin Mohammad nu eens geen muren hoeft door te breken of keuken hoeft te verleggen om aan de ruimtelijke wensen van de vrouw des huizes te voldoen?

Hij glimlacht. ,,Het wordt prachtig. Ik ben zzp’er. Dus maken we op de begane grond mijn kantoor. De woonkamer en keuken komen op de eerste verdieping. Nu maar hopen dat het opschiet.”

Mijlpaal
De Hagenaars van Marokkaanse origine zijn vandaag op uitnodiging naar hun lapje grond gegaan. ‘De familie Shafique bouwt hier het 1500e zelfbouwhuis van Den Haag’, staat te lezen op een bouwbord. Wethouder Joris Wijsmuller (stadsontwikkeling) komt aan fietsen om het paar welkom te heten.

© Daniella van Bergen

De HSP’er is trots op de mijlpaal die de stad heeft bereikt. Zijn voorganger Marnix Norder (PvdA) introduceerde de uitgifte van kleine kavels en klushuizen in 2012 om de bouwcrisis het hoofd te bieden. Maar inmiddels is het Haagse zelfbouwhuis volwassen geworden.

Geliefd
En geliefd. Niet voor niets komt de notaris er geregeld aan te pas om de pakweg 200 kleine kavels en kluswoningen die de gemeente jaarlijks uitgeeft, onder de vele kandidaat-kopers te verloten. ,,Het zelfbouwhuis is een blijvertje”, zegt wethouder Wijsmuller vergenoegd. ,,Voor veel mensen is het een droom om hun huis met hulp van een architect of een aannemer helemaal naar eigen inzicht vorm te geven.”

Dat geldt ook voor Hagenaars met een kleine beurs. Daarom helpt de gemeente hen tegenwoordig ook een beetje op weg met voordelige financiering. ,,Mooi toch?” zegt Wijsmuller. ,,En de stad wordt er meervormiger van.”

Wervend
Over twee maanden is het weer zover. Op 12 mei presenteert de gemeente in het stadhuis het allernieuwste aanbod van Haagse kavels en klushuizen. Onder het wervende motto: ‘Ik bouw betaalbaar’ zijn van de locaties deze keer zelfs prachtige foto’s en filmpjes te zien, belooft de wethouder.

De familie Shafique zal er niet bij zijn. Hun droomhuis is dan al in vergevorderde staat, hopen ze. Aan het Viljoenplantsoen staart Mohammad dromerig de verte in: ,,De eerste paal kan volgende maand de grond in.”