Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Ondernemers maken zich zorgen in Transvaal over het winkelgebied “Paul Krugerlaan” oktober 19, 2020

AD 19.10.2020

Zorgen in Transvaal over winkelgebied “Paul Krugerlaan”

Bij veel ondernemers leefde het idee dat de gemeente de Paul Krugerlaan aan haar lot overliet. © Henriette Guest

Ondanks meerdere pogingen in het verleden lukt het maar niet om ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal te verenigen. Winkelgebieden gaan ondertussen flink achteruit, tot verdriet van ambitieuze middenstanders in deze wijken.

MKB Den Haag en de Rabobank gaan samen met de gemeente een nieuwe poging doen om de krachten van ondernemers te bundelen.

Diverse ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal gingen vorige maand, op initiatief van het MKB Den Haag en de Rabobank Regio Den Haag met elkaar in gesprek over het gebrek aan eenheid. Tijdens deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat er een groot gebrek is aan organiserend vermogen in deze twee wijken. In tegenstelling tot andere Haagse buurten zijn er nauwelijks winkeliers- of ondernemersverenigingen.

Terugkregen

In het verleden zijn er wel eens initiatieven geweest, maar die verdwenen ook weer vrij snel. Zo hadden ze op de Paul Krugerlaan tot drie jaar geleden een Bedrijveninvesteringszone (BIZ), een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Die heeft vijf jaar bestaan, vertelt oud-voorzitter Sunil Prahladsingh. In 2017 werd de stekker er uitgetrokken. ,,Ondernemers bleken geen interesse meer te hebben in een BIZ. Ze vonden dat ze te veel moesten betalen voor wat ze ervoor terugkregen.”

Ondernemer Sunhil Prahladsingh op de Paul Krugerlaan. © Daniella van Bergen

Bij veel ondernemers leefde volgens hem ook het gevoel dat de gemeente de multiculturele winkelstraat aan haar lot overliet. ,,Het stadsbestuur investeert gewoon te weinig in deze gebieden.” En dan gaat een buurt verpauperen, blijven klanten weg en krijg je nóg meer leegstand.

,,Het begint dus allemaal met dat de gemeente haar taken uitvoert. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het opruimen van afval, het vervangen van kapotte verlichting of losliggende stoeptegels, het verwijderen van onkruid en het handhaven op overbewoning. Dat gebeurt nu te weinig.”

De gemeente houdt ook geen rekening met ondernemers als zij straten afsluit voor werkzaamheden, vertelt hij.

Verloop

Veel oude ondernemers zijn vertrokken. ,,Je ziet nu veel verloop in de laan. Dan heb je net een relatie opgebouwd met een ondernemer, en komt er weer een ander. Je moet dan weer helemaal opnieuw beginnen.” Hij is dan ook sceptisch over het nieuwe initiatief, hoewel hij het wel een kans wil geven. ,,De Rabobank is een partij die in de wijk zit. Als die naar voren komt en gaat praten met ondernemers heeft het wel een kans van slagen.”

Wij hebben de ambitie om onderne­mers te helpen groeien

Directeur Richard van Maurik van de Rabobank Regio Den Haag gelooft dat ook. Hij vertelt dat er ‘ongelofelijk veel ondernemerstalent in de wijken aanwezig is’. ,,Wij hebben de ambitie om ondernemers te helpen groeien. Als het hen goed gaat, dan creëer je werkgelegenheid en dat helpt de lokale economie weer sterker te worden.”

Directeur Richard van Maurik Rabobank Regio Den Haag. © Privefoto

Volgens hem kun je met een (kleine) impuls een structurele beweging op gang brengen die wordt gedragen vanuit de wijken of ondernemers zelf. ,,En hoe mooi zou het zijn als je dan alle ondernemers uit het hele Haagse met elkaar kunt verbinden.”

Het idee is nu om een ‘board’ op te richten met een vertegenwoordiging van ondernemers uit de twee wijken. Daarin zouden zo’n twintig ondernemers, variërend in branche, gebied, leeftijd en etniciteit moeten plaatsnemen.

Koppelen

Deze board wordt dan hét aanspreekpunt voor de gemeente, wooncorporaties en andere organisaties in de stad.

Naast deze board is het ook de bedoeling om op kleinschalig niveau ondernemers aan elkaar te koppelen. Zo kan er bijvoorbeeld op straatniveau een BIZ worden gevormd, maar kunnen het ook kleine (formele of informele) verenigingen of coöperaties zijn.

Er moet in elke straat een ‘aanjager’ komen om de collectieve behoeften in beeld te brengen én houden. ,,Zo zijn ze op de Paul Krugerlaan al jaren bezig met het organiseren van kerstverlichting in de winkelstraat. Dat lijkt heel simpel, maar als er niemand actie onderneemt, gebeurt er niks”, geeft Van Maurik als voorbeeld.

Op de Hoefkade in de Schilderswijk zijn ondernemers al bezig met het oprichten van een nieuwe winkeliersvereniging. In het verleden hadden ze er ook een, maar kwam daar een einde aan omdat de ondernemers te verdeeld waren.

Als het zo doorgaat, verwacht ik dat veel onderne­mers gaan vertrekken, aldus Mustapha Barbouch.

Volgens ondernemer Mustapha Barbouch had dat vooral te maken met het feit dat er steeds meer dezelfde soort winkeltjes in de straat kwamen. Dit leidde tot groot ongenoegen bij bestaande winkeliers.

De ooit populaire winkelstraat is er sindsdien flink op achteruit gegaan, vertelt hij. Er is geen branchering en het imago is door meerdere incidenten verslechterd. Er komen dan ook steeds minder klanten. De recente afsluiting van de Hoefkade heeft dat alleen maar verergerd.

Als er een actieve winkeliersvereniging was geweest, was dit volgens hem nooit gebeurd. ,,Dan had je namelijk één stem gehad bij de gemeente. Als het zo doorgaat, verwacht ik dat veel ondernemers gaan vertrekken. De enige oplossing is dat we een eenheid vormen onderling en allerlei dingen gaan regelen.”

Culinaire straat

De ondernemers staan daar volgens hem wel weer voor open. De straat heeft namelijk nog steeds potentie, gelooft Barbouch. ,,Het is een culinaire straat geworden met verschillende eettentjes, Van Brazilliaans tot Surinaams. Je kan hier allerlei wereldgerechten proeven.”

Bestuurslid Appie el Massaoudi van MKB Den Haag is blij met het initiatief. Volgens hem is het zeer belangrijk dat ondernemers van het Haagse Veen zich verenigen. ,,Zeker als je iets voor elkaar wilt krijgen”, weet hij. ,,Samen sta je veel sterker, bijvoorbeeld als het gaat om straatverlichting, veiligheid en straatmeubilair.”

We willen dat onderne­mers meer voor zichzelf gaan opkomen, aldus Appie el Massaoudi.

Dat geldt ook voor het realiseren van een toeristische route vanuit het centrum, door de Paul Krugerlaan naar de Haagse markt. ,,En die afsluiting van de Schilderswijk hadden we misschien ook op een heel andere manier kunnen regelen als er een actieve ondernemersvereniging was geweest. We willen dat ondernemers meer voor zichzelf gaan opkomen.”

‘Gemeente Den Haag moet meer doen voor ondernemers in multiculturele winkelstraten’

AD 23.10.2020 De gemeente Den Haag moet meer doen voor ondernemers in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier, vindt raadslid Tahsin Cetinkaya (Islam Democraten). Ondernemers klagen dat er weinig aandacht is voor de volkswijken. De politicus wil daarom precies weten hoeveel geld er per stadsdeel is geïnvesteerd en of er een concreet plan is om de winkelstraten in deze wijken op te knappen.

Cetinkaya reageert hiermee op een recent artikel in het AD, waarin ondernemers in de winkelstraten kritiek uitten op de gemeente, die vrij weinig zou doen om deze gebieden schoner en veiliger te maken.

Lees ook;

Bij veel ondernemers leeft het gevoel dat de gemeente de multiculturele winkelstraten aan hun lot overlaat. Met als gevolg dat buurten verpauperen, klanten wegblijven en er nóg meer leegstand komt. Er zou vooral aandacht zijn voor winkelstraten in ‘witte wijken’.

Levendiger

Cetinkaya wil nu weten of dit klopt en wat de investeringen per stadsdeel zijn. Ook vraagt hij of het college bereid is om meer te investeren in deze twee wijken om de winkelstraten levendiger te maken en of het college de klachten van de ondernemers over verlichting, stoeptegels en onkruid gaat verhelpen.

Het raadslid wil ook dat de gemeente de ondernemers helpt zich te verenigen.

 

Grote handhavingsactie 06.03.2020 in de Haagse wijk Transvaal maart 8, 2020

Telegraaf 10.03.2020

Grote handhavingsactie in Transvaal

Den HaagFM 08.03.2020 De gemeente, politie, brandweer, HTM, Stedin en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben vrijdagavond een grote handhavingsactie in de wijk Transvaal gehouden. Tijdens de actie was in het bijzonder aandacht voor het Kaapseplein en Paul Krugerlaan. De diensten trokken signalen na over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

 

De politie controleerde samen met belastingzaken van de gemeente, de rijksbelastingdienst, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen in de wijk. De rijksbelastingdienst heeft 16.200 euro geïnd aan openstaande belastingschulden. Van zes personen die niet direct konden betalen, is het voertuig in beslag genomen. Ook belastingzaken van de gemeente heeft voor 10.800 euro aan niet betaalde belastingen geïnd.

Politie heeft een persoon aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Daarnaast heeft zij een aantal bekeuringen gegeven voor het overtreden van verkeersregels. Twee personen hadden nog openstaande boetes, die zij direct hebben betaald. Het parkeerteam heeft 121 bekeuringen gegeven voor het niet betalen van parkeergeld. Fout parkeren is bovendien een grote ergernis in de wijk. Hier heeft het parkeerteam 23 bekeuringen gegeven voor het fout parkeren.

Honderden boetes bij grootschalige handhavingsactie in Haagse wijk Transvaal

OmroepWest 08.03.2020 Bij een grote handhavingsactie in de Haagse wijk Transvaal hebben gemeente, politie, brandweer en de HTM honderden boetes uitgedeeld. De diensten trokken na signalen van bewoners en ondernemers de wijk in om overlast en misstanden aan te pakken. De acties concentreerden zich rond het Kaapseplein en Paul Krugerlaan.

Met de grote handhavingsactie willen de organisaties de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk verbeteren. Zo controleerde de politie honderden voertuigen in de wijk. Hierbij werden enkele bekeuringen uitgedeeld voor het niet naleven van de verkeersregels. Ook werden er 121 boetes uitgeschreven voor het niet betalen van het parkeergeld.

Buurtbewoners hadden regelmatig geklaagd over het fout parkeren door automobilisten in de wijk. De politie betrapte tijdens de handhavingsactie 23 mensen op het fout parkeren en schreef hier een boete voor uit.

Overbewoning

De politie werd bij de handhavingsactie ondersteund door andere organisaties. Zo kon de rijksbelasting meer dan 16.000 euro innen aan niet-betaalde belastingen, terwijl de gemeente Den Haag meer dan 10.000 euro incasseerde. Controleurs van de HTM hebben op de tramlijnen 6, 11 en 12 honderden passagiers gecontroleerd. In totaal kregen 51 reizigers een boete van 55 euro omdat ze geen geldig vervoersbewijs konden laten zien.

De Haagse Pandbrigade controleerde tijdens de actie van vrijdag dertien woningen, waarbij verschillende misstanden zijn aangetroffen. Vooral overbewoning is een probleem in de Haagse wijk. Zo woonden in een woning van 55 vierkante meter veertien personen. Verder onderzoek is nodig naar 28 personen die niet ingeschreven stonden op een adres waar ze vermoedelijk wel wonen. Ook worden vijf woningen onderzocht omdat de huurders hier een veel te hoge huur moeten betalen.

Illegale producten

Naast particulieren werden ook de ondernemers in Transvaal gecontroleerd. Bij zes winkels werden honderden illegale producten in beslag genomen. Het ging hierbij om namaakkleding en -tassen en om medicijnen die uit het buitenland komen en hier alleen door een dokter voorgeschreven mogen worden.

De gemeente Den Haag krijgt uit de wijk ook veel meldingen van overlast en illegaal gokken in de horeca. Tijdens de handhavingsactie werden achttien horecagelegenheden gecontroleerd, waarna bij veertien ondernemingen geen misstanden werden geconstateerd. De overige ondernemingen hebben diverse regels overtreden, waaronder te hoge koolmonoxidewaardes in twee van de onderzochte zaken. Zij hebben van de brandweer een stookverbod gekregen.

LEES OOK: Bewoners voelen zich niet meer veilig: cameratoezicht op Haags Kaapseplein

Meer over dit onderwerp: POLITIE TRANSVAAL DEN HAAG VERKEERSCONTROLE

 

Aanpak kruispunt “Zevensprong” De La Reyweg/Loosduinseweg oktober 30, 2019

AD 29.10.2019

Het is ook altijd wat op de Zevensprong

Het verkeer staat er, zeker in de spits, vaak muurvast. Daar gaat nu dan wat aan gebeuren !!

Het kruispunt van de Loosduinseweg met onder meer De La Reyweg.

Landschapsarchitect Léon Emmen wil deze ‘zevensprong’ omtoveren in een groene oase. © Platformstad

Zevensprong

Iets meer tijd is nodig voor een grootser idee dat de plannenmakers uitwerkten: een ondergrondse spoorlijn op de Loosduinseweg. Onder de nu gevreesde onoverzichtelijke kruising met onder meer de Paul Krugerlaan en de De La Reyweg.

Telegraaf 31.10.2019

Als de tram niet meer over die kruising moet, komt er plek voor veel groen, te midden van een ovale rotonde voor het overige verkeer. Van Asten is enthousiast: ,,Ik fiets hier elke dag, en het is hier niet alleen heel druk, maar ook een beetje naargeestig. En dat laatste komt zeker ook door al het verkeer. Met dit soort oplossingen kan je dus meerdere problemen aanpakken, wijken met elkaar verbinden.”

Zie ook: Het is een puinhoop Werkzaamheden bij de “zevensprong

Den Haag vol? ‘Niet als je de auto eruit gooit’

AD 31.10.2019 Een groene oase op een beruchte kruising op de Haagse Loosduinseweg. Of een Schenkviaduct zonder auto’s: het is allemaal haalbaar, zeggen deskundigen.

De Haagse wethouder Robert van Asten (Verkeer) kreeg deze week drie schetsen cadeau van Platform Stad, dat landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen losliet op deze verkeersknooppunten, en ook op de Gedempte Burgwal, de straat in het centrum die nu nog vol staat met automobilisten die willen parkeren in het winkelhart van de stad.

Geen concrete plannen, maar wel realistische scenario’s om Den Haag beter bereikbaar te maken voor mensen die bereid zijn de auto te laten staan. In een stad die van 500.000 naar 600.000 inwoners moet groeien, gaat het niet anders, weet ook Van Asten. ,,De Binckhorst wordt gebouwd voor de volgende generatie, die geen auto voor de deur nodig heeft, en misschien niet eens een rijbewijs heeft.”

Sluipverkeer

Nu durft Den Haag vaak niet te kiezen om de auto te weren uit een straat. Dat zorgt op de Gedempte Burgwal voor veel sluipverkeer, op zoek naar een parkeerplaats. ,,Terwijl de parkeergarage op de Amsterdamse Veerkade nooit vol staat”, ziet landschapsarchitect Wendy van Kessel.

Zij stelt voor om het woordje ‘gedempt’ letterlijk van de Burgwal te schrappen: waar auto’s rijden komt water, met daarnaast een groot fietspad, waardoor fietsers niet meer door de Grote Marktstraat hoeven. Aan weerszijden is er volop plek voor winkels en hun klanten. ,,En je neemt meteen een barrière weg voor winkelend publiek om verder te kijken.” Want autovrij Chinatown in kunnen lopen, maakt dat gebied een stuk aantrekkelijker. Zo’n plan moet binnen enkele jaren te realiseren zijn, denkt verantwoordelijk wethouder Van Asten.

Ik fiets hier elke dag, en het is hier niet alleen heel druk, maar ook een beetje naargees­tig, aldus Robert van Asten

Zevensprong

Iets meer tijd is nodig voor een grootser idee dat de plannenmakers uitwerkten: een ondergrondse spoorlijn op de Loosduinseweg. Onder de nu gevreesde onoverzichtelijke kruising met onder meer de Paul Krugerlaan en de De La Reyweg.

Als de tram niet meer over die kruising moet, komt er plek voor veel groen, te midden van een ovale rotonde voor het overige verkeer. Van Asten is enthousiast: ,,Ik fiets hier elke dag, en het is hier niet alleen heel druk, maar ook een beetje naargeestig. En dat laatste komt zeker ook door al het verkeer. Met dit soort oplossingen kan je dus meerdere problemen aanpakken, wijken met elkaar verbinden.”

Of dat financieel haalbaar is? Sinds minister van Financiën Wopke Hoekstra op Prinsjesdag aankondigde dat er een fonds komt voor grote investeringen, borrelt het optimisme daarover in het stadhuis. Van Asten: ,,Het sluit aan op het doel van dit fonds, we willen een mobiliteitsvraagstuk oplossen én Den Haag-Zuidwest een impuls geven. Dus we gaan een goed bid neerleggen.”

 

Scooterbestuurder gewond na aanrijding Paul Krugerlaan juni 21, 2017

meer foto’s

Afbeeldingen van paul krugerlaan den haag

Meer afbeeldingen voor paul krugerlaan den haag

Scooterbestuurder gewond na aanrijding Krugerlaan

Regio15 21.06.2017 De bestuurders van een personenauto en een scooter begonnen de dag vanmorgen slecht.

Op de kruising van de Paul Krugerlaan met de Schalkburgerstraat kwamen zij met elkaar in botsing. De bestuurder van de scooter raakte daarbij (als ‘zwakkere verkeersdeelnemer’ van de twee) gewond.

Om de ambulancebemanning medisch bij te staan is een traumahelikopter gealarmeerd. Deze is later weer geannulleerd en dus niet geland.

De onfortuinlijke scooterbestuurder is op een vacuummatras gefixeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Een kind wat in de auto zat, is opgevangen door de aanwezige politiemensen, en heeft een traumabeertje voor de schrik gekregen.

De kruising was gedurende de hulpverlening en het aansluitende onderzoek afgesloten voor het verkeer. Dat betekende in dit geval dat ook de tram om moest rijden.  Lees meer…

 

Schietpartij in de Pretoriusstraat februari 22, 2017

Schot gelost door straatrover in Pretoriusstraat

AD 21.02.2017 In de Pretoriusstraat in Transvaal is vanmiddag geschoten bij een beroving. Niemand raakte door het schot gewond. De dader is voortvluchtig.

De beroving vond rond 12.30 uur plaats, in de buurt van de basisschool in de straat. Het slachtoffer, een 22-jarige Leiderdorper,  werd overgebracht naar het politiebureau.

De politieagenten ter plaatse droegen kogelwerende vesten tijdens de zoektocht naar de verdachte. Deze wist te ontkomen. Wel werd tijdens het onderzoek een huls aangetroffen in de steeg.

Er is een signalement bekendvan de verdachte: Het gaat om een man van ongeveer 1.80 lang en 25 jaar oud. Hij was gekleed in een groen jack met daaronder een spijkerbroek en donkere schoenen. Op zijn hoofd droeg hij een pet in een lichte kleur.

Inzet arrestatieteam na schietpartij in de Pretoriusstraat

Regio15 21.02.2017 In de omgeving van de Pretoriusstraat heeft vanmiddag een ‘poging beroving’ plaatsgevonden.

Op de Pretoriusstraat is een 22-jarige Leiderdorper bedreigd met een vuurwapen door een nog onbekende man, die hem probeerde te beroven. Het incident vindt mogelijk zijn oorsprong in een afspraak die via een veilingssite werd gemaakt. De verdachte heeft daarbij ook een schot gelost, maar heeft niemand geraakt.

Agenten hebben de omgeving groots afgezet; vanaf de Paul Krugerlaan tot het Joubertplantsoen was de Smitstraat afgesloten.

Het voorval vond plaats in het straatje naast een basissschool, een doorsteek tussen de Pretoriusstraat en de Smitstraat. Omdat het slachtoffer had gezien dat de verdachte uit een portiek op de Smitstraat was gekomen, doorzocht een arrestatieteam het bewuste portiek. Met kogelwerende vesten en schilden zijn zij de gallerij van een flat op gegaan. Eén van de AT’ers had een taser getrokken om direct in te kunnen zetten bij een eventuele dreiging.

De verdachte werd niet aangetroffen. Wel werd tijdens het onderzoek een kogelhuls aangetroffen in de steeg naast de school.

Signalement van de verdachte
Lichtgetint, normaal postuur, ongeveer 1.80m lang en ongeveer 25 jaar oud. Hij was gekleed in een groen jack met daaronder een spijkerbroek en donkere schoenen. Op zijn hoofd droeg hij een pet in een lichte kleur.

Basisschool
Hoewel tijdens het incident op het naastgelegen speelplein voor de school kinderen aan het spelen waren, heeft geen van de kinderen -voor zover nu bekend- iets gezien van het incident. Omdat het slachtoffer na de poging beroving de school binnenliep en vertelde wat er gebeurd was, zijn alle kinderen direct naar binnen gehaald door de medewerkers van de school. Alle kinderen van de school kregen dinsdag een brief mee naar huis waarin hun ouders werd verteld wat er naast de school gebeurd was. Het incident lijkt geen enkele link met de school te hebben.

Iets gezien ?
De districtsrecherche Den Haag Centrum onderzoekt de exacte toedracht van de poging beroving. De recherche is op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdagmiddag iets gezien in de omgeving van de Pretoriusstraat wat met dit incident te maken kan hebben? Heeft u gezien waar de verdachte vanaf de Smitstraat naartoe is gegaan of dat hij mogelijk in een auto is gestapt? De districtsrecherche Den Haag Centrum is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.

Video en foto’s: Dejan Jeremic, Rene Hendriks en Nick van Mourik  Lees meer…

 

Optocht India Parade Festival 02.07.2016 juli 4, 2016

Optocht India Parade Festival trekt veel bekijks (fotoserie)

Den HaagFM 02.07.2016 De jaarlijkse optocht van het India Parade Festival door Transvaal en de omliggende wijken trok zaterdag veel bekijks. Het festival, in de volksmond Ratha Yatra genoemd, wordt deze zaterdag voor de 22e keer gehouden in het Wijkpark Transvaal.

Na het ceremoniële breken van de kokosnoten voor de inzegening, ging om 13.00 uur de processie van start vanaf het Schalkburgerplein. De route ging onder meer over de De La Reyweg, Dierenselaan, Steijnlaan, Paul Krugerlaan en het Hobbemaplein. De optocht werd begeleid door danseressen, verkeersregelaars en de politie. Het festival wordt over de hele wereld in ruim honderd grote steden gevierd.

De stoet kwam rond 15.00 uur aan op het Schalkburgerplein, waar het festival wordt voortgezet tot 18.30 uur. In het Wijkpark is onder meer een podiumprogramma met moderne en klassieke optredens. Verder is er een Indiase minimarkt met exotische kramen en eetstandjes. Voor alle bezoekers is er een gratis vegetarisch maaltijd. …lees meer

 

Aanrijding fietser met auto op de kruising met de Steijnlaan maart 28, 2016

Some content on this page was disabled on December 2, 2016 as a result of a DMCA takedown notice from regio15.nl. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

 

Dodelijke valpartij Paul Krugerlaan december 15, 2015

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 10:22 am
Tags: , , , , ,

Politie vindt 40-jarige Hagenaar vlak voor overlijden onderaan een trap op de Paul Krugerlaan

RTVWEST 14.12.2015 Een 40-jarige man uit Den Haag is zondagochtend door agenten gevonden onderaan een trap aan de Paul Krugerlaan. De man was buiten bewustzijn en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Zondagochtend vroeg kreeg de politie een tip dat een man bewusteloos onderaan de trap lag. Hoewel hij meteen naar het ziekenhuis werd gebracht, overleed hij niet lang daarna.
Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De politie onderzoekt de zaak en hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over de dood van de man.

LEES OOK: Kans op reanimatie na hartstilstand het kleinst in Zuid-Holland; Den Haag scoort wel hoog 

Meer over dit onderwerp: Den Haag Trap Bewustzijn Paul Krugerlaan

Politie vindt Hagenaar vlak voor overlijden onderaan een trap

Den HaagFM 14.12.2015 Een veertigjarige Hagenaar man uit is zondagochtend door agenten gevonden onderaan een trap aan de Paul Krugerlaan. De man was buiten bewustzijn en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Zondagochtend vroeg kreeg de politie een tip dat een man bewusteloos onderaan de trap lag. Hoewel hij meteen naar het ziekenhuis werd gebracht, overleed hij niet lang daarna.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De politie onderzoekt de zaak en hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over de dood van de man. …lees meer

Dode man in Paul Krugerlaan

AD 14.12.2015 De politie in Den Haag heeft zondagochtend 13 december onderaan een trap van een portiekwoning in de Paul Krugerlaan een bewusteloze man aangetroffen. Hij overleed niet veel later in het ziekenhuis. Het gaat om een 40-jarige man uit Den Haag.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en komt graag in contact met getuigen. Mensen die meer informatie hebben kunnen bellen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

De politie vermoedt dat het hier om een ongeluk gaat, maar wil niets uitsluiten vandaar dat ze getuigen oproept zich te melden.

 

Brand in pizzeria aan de Paul Krugerlaan november 17, 2015

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 10:33 am
Tags: , , , , , ,

Video en foto’s: Donny Kooistra

Middelbrand in pizzeria aan de Paul Krugerlaan

Regio15 15.11.2015 In een winkelpand aan de Paul Krugerlaan heeft aan het einde van de middag brand gewoed.

De brand is even voor half zes ontstaan in de afzuiginstallatie van een pizzeria op de begane grond en veroorzaakte veel rook, die naar boven trok, enkele woningen in. Vijf omliggende woningen zijn daarom ontruimd. Ook enkele naastgelegen buurtsupers stonden vol rook.

Brandweereenheden van kazernes Centrum en Laak zijn ter plaatse gekomen en schaalden op naar ‘middelbrand‘; er zijn dus twee tankautospuiten ingezet.

De Paul Krugerlaan is afgezet in verband met de brand. De brand trekt veel publiek.

Rond tien voor zes kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Toen de woningen waren gecontroleerd op koolmonoxide en veilig waren bevonden, mochten de bewoners daarvan weer naar hun huizen terugkeren.
Lees meer…

 

Tram 12 trekt bovenleiding kapot op Paul Krugerlaan oktober 26, 2014

Some content on this page was disabled on December 2, 2016 as a result of a DMCA takedown notice from regio15.nl. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/