Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Inzet bewoners Veiligheid in de wijk december 1, 2013

Veiligheid in de wijk

Veiligheid komt voor bewoners pas op tweede of derde plaats

Ongeveer 25 procent van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig. Mede door inzet van politie en justitie daalt dat cijfer de laatste jaren gestaag. Hoewel buurtbewoners daarin een belangrijke bijdrage leveren, zijn de verwachtingen jegens hen te hoog gespannen.

Om dat verschil beter te begrijpen, hebben we gedurende een aantal jaren Onderzoek gedaan in het Haagse Transvaalkwartier, in het bijzonder op en rond het Paul Krugerplein. Deze achterstandswijk, bewoond door een cultureel gemêleerde bevolking, is in de afgelopen decennia flink veranderd, onder meer door sloop en nieuwbouw. Veiligheid blijft hier een belangrijk aandachtspunt voor de bestuurders.

De discussie over burgerbetrokkenheid bij veiligheid gaat nog te vaak over het aantal actieve bewoners, in plaats van over de meerwaarde van hun inzet. Professionele instituties als de politie, gemeente en woningcorporaties zouden graag zien dat meer bewoners zich actief inzetten voor de veiligheid in hun buurt. De impliciete veronderstelling is vaak dat wie afzijdig is ook minder betrokken is. Dat is onterecht, want tussen betrokkenheid voelen en betrokkenheid tonen bestaat een subtiel en tegelijkertijd cruciaal verschil.

Proces van toenadering heeft tijd nodig
Maar het is een illusie om te denken dat de kloof tussen de werelden van veiligheidsprofessionals en van buurtbewoners kan worden gedicht. Dat is ook niet nodig; belangrijker is het om het gesprek aan te gaan over wat bewoners dagelijks bezighoudt. In die verhalen zijn aanknopingspunten te vinden voor de aanpak van onveiligheid. Die aanknopingspunten moeten professionals niet te snel te vertalen naar mogelijke ‘participatietrajecten’. Toenadering, waardering, vertrouwen winnen en erkenning hebben vaak tijd nodig (eerst brengen, dan pas halen). Dat is minstens zo belangrijk als financiële middelen en formele regelingen. volledig artikel (Trouw 30.11.2013)

Erik van Marissing is onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Inge van der Beijl is verbonden aan TNO.

Volledige tekst (pdf)  Deel 1 (pdf) Deel 2 (pdf) Deel 3 (pdf)

Zie ook:

CDA neemt middenveld op de korrel

Trouw  05.12.2013 Het CDA en het maatschappelijk middenveld, dat was altijd twee handen op één buik. Nu neemt de partij voorzichtig enige afstand van de woningbouwcorporaties, scholen, zorginstellingen waarmee het zulke hechte banden heeft. Waarom doet het CDA dit? 

Gisteren kreeg CDA-leider Sybrand Buma het eerste exemplaar van ‘Het CDA en de maatschappelijke onderneming, het nieuwste rapport van het wetenschappelijk instituut van het CDA. De fractie komt begin volgend jaar met concrete voorstellen, zei Buma, gebaseerd op deze studie.

‘Meer rechten voor actieve burgers’

Trouw 04.12.2013 Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA wil lokale gemeenschappen via een wet zeggenschap geven over maatschappelijke keuzes die woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen maken. Door mee te praten, kunnen mensen weer het gevoel krijgen dat die instituten, die hun voorouders honderd jaar geleden hebben opgericht, ‘van hen’ zijn. De denktank van het CDA vindt ook dat actieve burgers die zelf initiatieven nemen, veel meer ruimte en rechten moeten krijgen.

Rotterdam startte in 2009 met het project Buurt Bestuurt, nadat een wijkagent het idee daarvoor had geopperd. Inwoners bepalen daardoor nu zelf voor een deel waaraan politieagenten en ambtenaren van stadsbeheer hun werkuren besteden.

Zo weten bewoners waar de professionals in hun wijk mee bezig zijn en professionals weten wat buurtbewoners belangrijk vinden voor hun veiligheidsgevoel en eisen die ze stellen aan de directe leefomgeving.

Veiligheid wordt zaak van Rotterdammers zelf

Trouw 01.12.2013 De Rotterdammer krijgt steeds meer invloed op zijn eigen veiligheidsgevoel in zijn directe omgeving door mee te praten en beslissen over het veiligheidsbeleid van de stad. Ook krijgen ze meer te zeggen over de leefbaarheid van de eigen wijk. Om dit waar te kunnen maken, wil burgemeester Ahmed Aboutaleb dat Rotterdammers ook over steeds meer informatie kunnen beschikken.

ROTTERDAMMERS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR VEILIGHEID

BB 01.12.2013 De Rotterdammer krijgt steeds meer invloed op zijn eigen veiligheidsgevoel in zijn directe omgeving door mee te praten en beslissen over het veiligheidsbeleid van de stad. Ook krijgen ze meer te zeggen over de leefbaarheid van de eigen wijk. Om dit waar te kunnen maken, wil burgemeester Ahmed Aboutaleb dat Rotterdammers ook over steeds meer informatie kunnen beschikken.

Project Buurt Bestuurt

Rotterdam startte in 2009 met het project Buurt Bestuurt, nadat een wijkagent het idee daarvoor had geopperd. Inwoners bepalen daardoor nu zelf voor een deel waaraan politieagenten en ambtenaren van stadsbeheer hun werkuren besteden. Zo weten bewoners waar de professionals in hun wijk mee bezig zijn en professionals weten wat buurtbewoners belangrijk vinden voor hun veiligheidsgevoel en eisen die ze stellen aan de directe leefomgeving.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Veiligheid wordt zaak van Rotterdammers zelf

Telegraaf 01.12.2013  De Rotterdammer krijgt steeds meer invloed op zijn eigen veiligheidsgevoel in zijn directe omgeving door mee te praten en beslissen over het veiligheidsbeleid van de stad. Ook krijgen ze meer te zeggen over de leefbaarheid van de eigen wijk. Om dit waar te kunnen maken, wil burgemeester Ahmed Aboutaleb dat Rotterdammers ook over steeds meer informatie kunnen beschikken.