Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Pijpleiding in Transvaal ??? juli 2, 2020

AD 10.07.2020

Warmteleiding door Transvaal

Op verzoek van het stadsbestuur onderzoekt de provincie of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waar kokend heet water doorheen wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Bomen

Ingenieurs wezen deze route eerder af omdat er een tracé van elf meter breed moet worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Maar daar moeten dan de bomen worden gekapt.

AD 06.11.2020

AD 04.11.2020

Saillant is dat Wethouder Van Tongerens eigen GroenLinks én de Partij voor de Dieren, die de bomenkap eerder bekritiseerde, niets wisten over het verzoek om de leiding te verleggen naar de goeddeels boomvrije Schalk Burgerstraat tussen de Hoefkade en de Kempstraat. Daar is de wethouder al niet zo geliefd. In Transvaal wordt al maandenlang geprotesteerd tegen de problemen met de afvalinzameling, waar zij ook verantwoordelijk voor is.

Vorige week gingen de bewoners van Transvaal al de straat op omdat ze boos zijn over de afvalproblemen in hun wijk.

meer: warmteleiding rotterdam den haag

meer: warmteleiding rotterdam den haag Transvaal

Ondernemers op de Paul Krugerlaan in Transvaal vrezen dat de aanleg enorme economische gevolgen voor hen heeft.

Bewoners Transvaal in actie om aanleg warmteleiding te voorkomen: ‘Desnoods ketenen we ons vast’

AD 28.04.2021 De aanleg van warmteleidingen door de Haagse wijk Transvaal stuit op steeds meer verzet. Nadat eerder de gemeenteraad kritiek uitte op het project, dat duizenden Haagse woningen moet voorzien van restwarmte uit de Rotterdamse haven, komen nu ook de bewoners van deze volkswijk in actie.

De aanleg van de warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag is omstreden. Om de restwarmte vanuit de haven naar de woningen te brengen, moeten veel Haagse straten worden opengebroken, zullen veel bewoners en ondernemers overlast ondervinden en verdwijnt er veel groen en bomen.

Impact

Voorzitter Ahmed el Hadioui van Bewonersorganisatie Transvaal Noord-Midden vertelt dat de impact van dit project enorm is. Transvaal heeft al te maken met grote leefbaarheidsproblemen, overbewoning, verstening, gebrek aan groen en verkeersonveiligheid. Het is volgens hem niet verantwoord om zoveel bomen te kappen in een wijk waar al zo weinig groen is en veel hittestress.

,,Ze moeten deze wijk met rust laten. Het is het ene na het andere. Laat ons op adem komen.’’ De bewoners zijn volgens hem strijdbaar. ,,Het leeft echt in de wijk. De mensen willen allemaal acties gaan houden. Wij gaan dit gewoon niet accepteren. De maat is vol. Desnoods ketenen we ons vast. We gaan gewoon alle middelen gebruiken die we kunnen gebruiken.’’

“Wij gaan dit gewoon niet accepteren. De maat is vol. Ze moeten deze wijk met rust laten”, aldus Ahmed el Hadioui.

Bewoner Tahsin Cetinkaya, tevens raadslid, begrijpt de frustratie van de andere bewoners. ,,Transvaal heeft al eerder maandenlang open gelegen voor werkzaamheden aan de riolering. Dat heeft zes maanden geduurd. Bewoners en ondernemers hebben daar veel last van gehad. Ondernemers hebben toen geen enkele compensatie gekregen. En nu wordt onze wijk dus weer opengegooid voor de aanleg van een warmteleiding voor andere wijken.’’ De restwarmte is namelijk niet bedoeld voor de bewoners van Transvaal.

,,Waarom moet dit altijd door de arme wijken’’, vraagt hij. ,,Wij worden alleen gebruikt en hebben er zelf niks aan.’’ Cetinkaya heeft dan ook bezwaar aangetekend namens de Turks Islamitische Culturele Stichting Den Haag, waar hij voorzitter van is.

Groen

Meerdere politieke partijen zien het project niet zitten. Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP) is het een ingrijpend en omstreden project waarmee niet alleen veel Hagenaars voor hun warmtehuishouding afhankelijk worden gemaakt van industriële restwarmte uit Rotterdam, maar waar ook tienduizenden Hagenaars overlast van gaan ondervinden.

Omdat het gemeentebestuur maar geen actie ondernam, besloot de raad zelf met eisen te komen. Het leidde ertoe dat het college op het laatste moment alsnog besloot om namens de gemeente voorwaarden te stellen aan de aanleg van de warmteleiding. Maar die hebben vooral betrekking op het verdwijnen van veel groen en bomen.

Volgens de bewonersorganisatie kent de wijk al veel leefbaarheidsproblemen, overbevolking en weinig groen. Deze overlast  kunnen de bewoners er echt niet bij hebben.

Volgens de bewonersorganisatie kent de wijk al veel leefbaarheidsproblemen, overbevolking en weinig groen. Deze overlast kunnen de bewoners er echt niet bij hebben. © Martijn Beekman

Mohamed Balah van Hart voor Den Haag, die onlangs met verschillende bewoners sprak, merkt dat veel mensen het gevoel hebben dat inspraak bij veranderingen in hun wijk er toch niet toe doen. ,,Dat is een kwalijke zaak. Bewoners praten de blaren op hun tong op bewonersbijeenkomsten van de gemeente, maar zien in de uitvoering hun punten niet of nauwelijks terug.”

,,De mensen vrezen dat hun wijk straks onbereikbaar wordt en verandert in een heuse bouwval.’’ Hij waarschuwt dat dit voor de nodige spanning kan gaan zorgen. Hij maakt zich onder meer zorgen over de bereikbaarheid van de winkeliers op de Paul Krugerlaan en de Kempstraat. ,,De winkels in deze straten zijn goed voor de wijkeconomie en dragen enorm bij aan de lokale werkgelegenheid. Het is dan ook van groot belang dat deze winkelstraten bereikbaar blijven en getroffen ondernemers straks kunnen rekenen op compensatie mochten de plannen toch worden doorgedrukt.”

Voor de aanleg van de leidingen moet onder meer de winkelstraat Paul Krugerlaan in Transvaal op de schop, terwijl ondernemers daar het al heel moeilijk hebben. © Henriette Guest

Den Haag in verzet tegen ‘smeerpijp’ dwars door dichtbevolkte wijken: ‘Bomenkap en verkeerschaos’

AD 04.11.2020 Het plan om een omstreden warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag aan te leggen, leidt tot verzet in de stad. De 80 centimeter dikke buizen komen op verzoek van het stadsbestuur dwars door dichtbevolkte en kwetsbare wijken te liggen. Zowel bewoners als ondernemers en politici zijn hier fel op tegen. ,,Dit is onbegrijpelijk.’’

Aanvankelijk wilde de provincie Zuid-Holland, die dit proces coördineert, de buizen met restwarmte (kokend water) uit de Rotterdamse haven via de bredere De La Reyweg laten lopen. Maar wethouder Liesbeth van Tongeren wil niet  dat er te veel bomen op die route worden gekapt. Zij stelde daarom voor om de leidingen, die duizenden huizen in vooral Zuidwest moeten verwarmen, door Transvaal te laten lopen.

Opgeofferd

In de vergunningaanvraag van de Gasunie is nu sprake van een warmtetransportleiding door de Middachtenweg, Moerweg, De La Reyweg, Wolmaransstraat, Transvaalpark, Kempstraat, Delftselaan, Herman Costerstraat, Uitenhagestraat en Tripstraat. Overigens moeten er op dit tracé van 11 meter breed ook 133 bomen worden gekapt.

Lees ook;

Rotterdamse politiek verbaasd: waarom doen wij niet mee aan die nieuwe leiding voor restwarmte?

Politieke ruzie over hoe Den Haag woningen van gas haalt: ‘GroenLinks, dit is géén groene energie’

Fractievoorzitter Tahsin Cetinkaya van Islam Democraten, die veel kiezers heeft in deze wijken en er zelf woont, is woest. Er wordt nu een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners terwijl het plan al een voldongen feit is. ,,Het is onbegrijpelijk dat het college niet eerder met bewoners heeft gesproken over zo’n ingrijpend besluit. Dit gaat grote gevolgen hebben voor de wijken die al zo onder druk staan. Kwetsbare wijken worden opgeofferd voor Eneco en de industrie in de Rotterdamse haven.’’

Het is ook een achter­haald idee. Het is net alsof je anno 2020 een telefoon­aan­slui­ting gaat aanleggen voor vaste lijnen, aldus Joris Wijsmuller.

Hij wil dat het stadsbestuur naar een alternatieve route kijkt. ,,Maar het liefst zouden we zien dat de plannen helemaal van tafel gaan. Hij gaat zich samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk beraden op verdere actie. Meerdere ondernemers laten weten fel tegen de plannen te zijn.

Niet toekomstbestendig

Ook de Haagse Stadspartij reageert afwijzend op de plannen voor deze ‘smeerpijp’. Volgens raadslid Joris Wijsmuller gaat het hier namelijk niet om schone industrie, maar om energie van de fossiele industrie in de haven.

© Sybren Terpstra

,,Het is ook een achterhaald idee. Het is net alsof je anno 2020 een telefoonaansluiting gaat aanleggen voor vaste lijnen. Het is niet toekomstbestendig. Eén van de consequenties is dat daardoor in de stad veel overhoop wordt gehaald en schade wordt aangericht.’’ Hij vindt het ook voor de toekomst geen prettig idee dat veel Haagse huishoudens afhankelijk worden van de fossiele industrie.

Verkeerschaos

Abdoel Haryouli van de partij Denk benadrukt dat het gebied rond Moerwijk, Rustenburg-Oostbroek en Transvaal,  een van de dichtstbevolkte gebieden in Nederland is en al heel veel problemen kent. Hij begrijpt niet dat er zo’n ingrijpend besluit wordt genomen zonder de bewoners erbij te betrekken.

Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbe­stuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken, aldus Abdoel Haryouli.

,,Die zitten helemaal niet te wachten op de overlast en verkeerschaos die dit met zich mee gaat brengen en de vele bomen die er worden gekapt. Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbestuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken.” Als de plannen toch doorgaan wil Haryouli dat ondernemers worden gecompenseerd voor de schade.

500.000 woningen

WarmtelinQ, voorheen bekend onder de naam Leiding door het Midden, moet ervoor zorgen dat zo’n 150.000 woningen en bedrijven in Zuid-Holland ‘duurzaam’ verwarmd kunnen worden met restwarmte. In de toekomst moet er genoeg warmte zijn voor 500.000 woningen. Als de gemeente akkoord gaan met de aanvraag, liggen de vergunningen in januari 2021 ter inzage en kunnen bewoners en andere betrokkenen reageren op de plannen. De  bedoeling is om in 2022 te starten met de werkzaamheden.

Islam Democraten: “Geen leiding met restwarmte door Moerwijk, Transvaal, Rustenburg en Oostbroek”

Den HaagFM 03.11.2020 Als het aan de eenmansfractie van Islam Democraten (ID) ligt komen er geen leidingen met restwarmte door Moerwijk, Transvaal, Rustenburg en Oostbroek. ID-fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya zegt zich zorgen te maken over de gevolgen van leidingen door deze wijken. ID vraagt het stadsbestuur af te zien van de huidige plannen voor ‘Leiding door het midden‘ waarbij restwarmte uit de Rotterdamse Botlek via de Haagse wijken naar de stad komt.

“Het is onbegrijpelijk dat het college niet eerder met bewoners heeft gesproken over zo een ingrijpend besluit. Dit gaat grote gevolgen hebben voor de wijken die al zo onder druk staan. Kwetsbare wijken worden opgeofferd voor Eneco en de industrie in de Rotterdamse haven. Wij willen dat het college naar een alternatieve route kijkt maar het liefst zouden we zien dat de plannen helemaal van tafel gaan.” Daarbij kondigt de fractievoorzitter aan om met bewoners in actie te willen komen wanneer het stadsbestuur de plannen doorzet.

  Abdoel Haryouli

@AbdoelHary

Het college heeft besloten dat straks een leiding met dikke buizen kokend water uit de Botleg midden door Transvaal en Moerwijk gaat lopen. Bewoners zijn op geen enkele manier betrokken en worden nu zogenaamd geïnformeerd door @GroenLiesbeth. Schandalig!

  Gemeente Den Haag

@GemeenteDenHaag

In Zuid-Holland zijn er plannen voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor warmte: WarmtelinQ. Op 3 november van 19.00 tot 20.00 uur is er een online bijeenkomst over de warmtetransportleiding van Rotterdam naar Den Haag. Meer weten?

https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/informatieavond-over-warmtetransportleiding/…

4:21 p.m. · 2 nov. 2020 8 Andere Tweets van Abdoel Haryouli bekijken

Çetinkaya wordt gesteund door Abdoel Haryouli van DENK Den Haag. ” Het is onbegrijpelijk dat het college zo een ingrijpend besluit met grote gevolgen neemt zonder bewoners erbij te betrekken. Die zitten helemaal niet te wachten op de overlast en verkeerschaos die dit met zich mee gaat brengen. Ik hou me hart ook vast voor wat er gebeurt als zo een leiding met kokend water springt. Dit toont helaas weer aan dat dit stadsbestuur weinig oog heeft voor de kwetsbare wijken en alleen bezig lijkt met de eigen politieke plannetjes.”

‘Een pijpleiding door Transvaal?! Wij hebben hier al problemen zat’

AD 09.07.2020 Bewoners van Transvaal zijn geschrokken van het plan om de buizen van het omstreden warmteproject Leiding door het Midden dwars door Transvaal aan te leggen. Aanvankelijk zou de pijpleiding om de wijk heen worden geplaatst.

De warmteleiding van de Botlek naar de hofstad is essentieel voor grootschalige stadsverwarming. Die is nodig om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn, een doel dat het college zichzelf heeft opgelegd.

Op verzoek van het stadsbestuur onderzoekt de provincie of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waar kokend heet water doorheen wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Lees ook;

‘Dat afvalprobleem hier wordt met de dag erger’

Lees meer

Bomen

Ingenieurs wezen deze route eerder af omdat er een tracé van elf meter breed moet worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Maar daar moeten dan de bomen worden gekapt.

Ik verwacht zelf chaos, dit is het drukste gebied van Den Haag, aldus Tahsin Cetankaya

Fractievoorzitter Tahsin Cetankaya van de Islam Democraten én bewoner van Transvaal is verrast. Hij noemt het een ‘dikke middelvinger’ naar de bewoners. ,,Die zijn hier helemaal niet bij betrokken. Wat zijn de consequenties voor bewoners en de wijk? De mensen hier moeten de kans krijgen om hier zelf invulling aan te geven. Wat betekent dit voor het groen in de wijk en het verkeer? Ik verwacht zelf chaos. Dit is het drukste gebied van Den Haag.’’

Problemen

Bewoonster Sylvia Korver, die onlangs demonstreerde tegen de afvalproblemen in haar wijk, vindt het belachelijk. ,,Ik zie alweer hoe ze te werk gaan bij de gemeente. We zijn al heel wat gewend hier. We lijken wel het afvoerputje van Den Haag. Dit gaat heel veel overlast en verkeerschaos opleveren. We hebben hier al zoveel problemen. We hebben net 1,5 jaar in de ellende gezeten vanwege werkzaamheden in de wijk, en nu dit weer.’’

Vorige week gingen de bewoners van Transvaal al de straat op omdat ze boos zijn over de afvalproblemen in hun wijk.

Leiding mogelijk dóór Transvaal in plaats van eromheen

AD 08.07.2020  De Haagse wethouder Van Tongeren heeft gevraagd of de buizen van het omstreden warmteproject Leiding door het Midden dwars door Transvaal kunnen worden aangelegd, in plaats van om de wijk heen. Dat scheelt heel wat bomenkap.

De warmteleiding van de Botlek naar de hofstad is essentieel voor grootschalige stadsverwarming. Die is nodig om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn, een doel dat het college zichzelf heeft opgelegd.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

De provincie onderzoekt op aandringen van het stadsbestuur of de leiding, buizen van 80 centimeter dik waardoor kokend heet water wordt getransporteerd, via de Schalk Burgerstraat van de Soestdijksekade naar de Energiecentrale kan worden aangelegd.

Elf meter

Ingenieurs wezen deze route eerder af. Voor de aanleg moet een tracé van elf meter breed worden uitgegraven. Dat is breder dan de rijbanen van de woonstraat die de wijk Transvaal diagonaal doorsnijdt. Daarom kozen zij voor een route óm de wijk heen, via de De la Reyweg. Die heeft brede groenstroken, maar de bomen daar zouden moeten worden gekapt voor de aanleg van de leiding, waarna er geen nieuwe kunnen worden teruggeplant.

Saillant is dat Wethouder Van Tongerens eigen GroenLinks én de Partij voor de Dieren, die de bomenkap eerder bekritiseerde, niets wisten over het verzoek om de leiding te verleggen naar de goeddeels boomvrije Schalk Burgerstraat tussen de Hoefkade en de Kempstraat. Daar is de wethouder al niet zo geliefd. In Transvaal wordt al maandenlang geprotesteerd tegen de problemen met de afvalinzameling, waar zij ook verantwoordelijk voor is.

Alleen op papier is dat CO2-neu­traal, aldus Barker.

Voor fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren ligt het probleem elders. ,,Het échte probleem is dat warmte wordt opgewekt in de petrochemische industrie. Alleen op papier is dat CO2-neutraal.”

 

Dode man gevonden in de Schalk Burgerstraat mei 24, 2016

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 9:53 am
Tags: , , , , ,

Foto: Regio15

Misdrijf ??

De man werd maandag, na een melding, omstreeks 5.30 uur door de politie buiten bewustzijn op straat gevonden. Agenten reanimeerden het slachtoffer nog, maar de Hagenaar overleed ter plekke.

Omdat een misdrijf niet kon worden uitgesloten, werd meteen een rechercheonderzoek gestart. In de buurt van de Schalk Burgerstraat werd een 21-jarige Hagenaar aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Verdachte Schalk Burgerstraat vrijgelaten

RTVWEST 27.05.2016 De 21-jarige man die werd gearresteerd naar aanleiding van de dood van een 51-jarige man in de Schalk Burgerstraat is vrijgelaten. De Hagenaar die maandagmorgen op straat overleed, is een natuurlijke dood gestorven. Dat is gebleken uit sectie meldt de politie.

Een familielid van de overleden man liet dinsdag al aan Omroep West weten dat de manvermoedelijk een hartaanval heeft gehad. Dat had het familielid van de recherche gehoord.

Buurtbewoners verklaarden maandagmorgen aan Omroep West dat ze een ruzie op straat hadden gehoord, vlak nadat het slachtoffer buiten bewustzijn op straat werd gevonden.

Autobrand

De politie doet nog onderzoek naar een autobrand die vlak voor het incident plaatsvond. De overleden man was de eigenaar van die auto.

Meer over dit onderwerp: SCHALK BURGERSTRAAT MISDRIJF DODETRANSVAAL

Verdachte Schalk Burgerstraat vrijgelaten

Den HaagFM 27.05.2016 De 21-jarige man die werd gearresteerd naar aanleiding van de dood van een 51-jarige man in de Schalk Burgerstraat is vrijgelaten. De Hagenaar die maandagmorgen op straat overleed, is een natuurlijke dood gestorven. Dat is gebleken uit sectie meldt de politie.

politie met wapen

Een familielid van de overleden man liet dinsdag al aan Omroep West weten dat de man vermoedelijk een hartaanval heeft gehad.Dat had het familielid van de recherche gehoord.

Buurtbewoners verklaarden maandagmorgen aan Omroep West dat ze een ruzie op straat hadden gehoord, vlak nadat het slachtoffer buiten bewustzijn op straat werd gevonden.

Autobrand

De politie doet nog onderzoek naar een autobrand die vlak voor het incident plaatsvond. De overleden man was de eigenaar van die auto. …lees meer

Hagenaar geen verdachte meer

Telegraaf 27.05.2016 De politie in Den Haag heeft een 21-jarige man vrijgelaten die maandag was aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 51-jarige stadsgenoot. De 51-jarige is een natuurlijke dood gestorven, meldde de politie vrijdag.

Agenten vonden het slachtoffer maandagochtend in de Schalk Burgerstraat in Den Haag. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 21-jarige man werd vlak in de buurt van de Schalk Burgerstraat gearresteerd. Hij is geen verdachte meer in de zaak.

Man (51) Schalk Burgerstraat natuurlijke dood gestorven

AD 27.05.2016 De 51-jarige Hagenaar die maandag dood op de Schalk Burgerstraat werd gevonden, is een natuurlijke dood gestorven. Dit bleek na sectie op het lichaam van de man.

Het lichaam van de Hagenaar werd rond 05.30 uur aangetroffen op de stoep van de straat in de Haagse wijk Transvaal. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man de reanimeren, maar hun hulp mocht niet baten.

Een buurtbewoner zei dat hij rond 06.00 uur hard gegil hoorde in de straat. Het zouden volgens hem familieleden van de man geweest zijn.

Misdrijf
Mede omdat rond 04.30 uur op het Kaapseplein een auto in brand stond die in het bezit was van de familie van het slachtoffer, werd een misdrijf niet uitgesloten.

Een 21-jarige Hagenaar werd die dag aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten en geen verdachte meer.

Lees ook;

Dode man in Schalk Burgerstraat Den Haag vermoedelijk overleden aan hartaanval

RTVWEST 24.05.2016 De 51-jarige Hagenaar die maandag overleed in de Schalk Burgerstraat in de Haagse wijk Transvaal heeft vermoedelijk een hartaanval gekregen. Een familielid zegt dat hij dat van de recherche heeft gehoord. Op het lichaam van de overleden man zouden geen schot- of steekwonden zijn aangetroffen.

De man werd maandag, na een melding, omstreeks 5.30 uur door de politie buiten bewustzijn op straat gevonden. Agenten reanimeerden het slachtoffer nog, maar de Hagenaar overleed ter plekke.

Omdat een misdrijf niet kon worden uitgesloten, werd meteen een rechercheonderzoek gestart. In de buurt van de Schalk Burgerstraat werd een 21-jarige Hagenaar aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Ruzie

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep West dat ze een ruzie op straat hebben gehoord, vlak voordat het slachtoffer buiten bewustzijn op straat werd gevonden.

Een politiewoordvoerder kan op dit moment nog niets zeggen over de doodsoorzaak. Dinsdagmiddag of woensdag vindt er sectie plaats op het lichaam van het slachtoffer. Dat moet uitsluitsel geven over de precieze doodsoorzaak. Verder laat de politie weten dat de aangehouden 21-jarige Hagenaar nog steeds vastzit.

Autobrand

De politie onderzoekt ook nog een autobrand die vlak voor het incident plaatsvond op het Kaapseplein in Den Haag. Volgens familie van het slachtoffer gaat het om de auto van de overleden Hagenaar.

Meer over dit onderwerp: SCHALK BURGERSTRAAT DODE TRANSVAAL

“Dode man in Schalk Burgerstraat vermoedelijk overleden aan hartaanval”

Den HaagFM 24.05.2016 De 51-jarige Hagenaar die maandag overleed in de Schalk Burgerstraat heeft vermoedelijk een hartaanval gekregen. De politie sloot eerst een misdrijf nog niet uit.

politie wapen

Een familielid zegt dat hij van de recherche heeft gehoord dat de man en natuurlijke dood is gestorven. Er zouden geen schot- of steekwonden zijn aangetroffen. De man werd maandag buiten bewustzijn op straat gevonden. Agenten reanimeerden het slachtoffer nog, maar de man overleed ter plekke.

Omdat een misdrijf niet kon worden uitgesloten, werd meteen een rechercheonderzoek gestart. In de buurt van de Schalk Burgerstraat werd een 21-jarige Hagenaar aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Ruzie

Buurtbewoners zeiden dat ze een ruzie op straat hadden gehoord, vlak voordat het slachtoffer werd gevonden.

Een politiewoordvoerder kan op dit moment nog niets zeggen over de doodsoorzaak. Dinsdagmiddag of woensdag vindt sectie plaats op het lichaam. Dat moet uitsluitsel geven over de precieze doodsoorzaak. Verder laat de politie weten dat de aangehouden 21-jarige Hagenaar nog steeds vastzit. De politie onderzoekt ook nog een autobrand die vlak voor het incident plaatsvond op het Kaapseplein. Volgens familie van het slachtoffer gaat het om de auto van de overleden Hagenaar. …lees meer

Overleden man Schalk Burgerstraat - (Foto: Regio 15)

Auto van dode Hagenaar stond in brand

RTVWEST 23.05.2016 De auto van de 51-jarige Hagenaar die maandagochtend overleed in de Schalk Burgerstraat, stond een uur voor het dodelijk incident in brand. Dat heeft familie van het slachtoffer aan Omroep West laten weten.

De politie bevestigt dat er maandagochtend vroeg een autobrand was aan het Kaapseplein, vlakbij de woning van het slachtoffer. Er wordt onderzocht of de autobrand een relatie heeft met de dood van de 51-jarige Hagenaar.

De politie vermoedt dat het overlijden van de Hagenaar geen natuurlijke dood is en sluit een misdrijf niet uit. Een 21-jarige Hagenaar is in de buurt van de Schalk Burgerstraat aangehouden voor mogelijke betrokkenheid in de zaak.

Toedracht nog onduidelijk

De politie zegt nog geen idee te hebben wat er vooraf ging aan het overlijden van de man. Buurtbewoners hebben voorafgaand aan de dood van het slachtoffer een ruzie op straat gehoord.

Meer over dit onderwerp: SCHALK BURGERSTRAAT DODE MISDRIJF

i5ujPm.JPG

Auto overleden Hagenaar (51) stond in brand

AD 23.05.2016 Een 51-jarige Hagenaar is maandagochtend vroeg overleden op de Schalk Burgerstraat in Den Haag. De politie heeft in de buurt een 21-jarige man, eveneens uit Den Haag, aangehouden. Eerder in de ochtend stond de auto van het slachtoffer in brand. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Redactie Regio15.nl ‎@regio15

De politie is bezig met een grootschalig onderzoek op de#SchalkBurgerstraat in #DenHaag.

07:18 – 23 mei 2016

Het lichaam van de Hagenaar werd maandagochtend rond 5.30 uur aangetroffen op de stoep van de straat in de Haagse wijk Transvaal. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man de reanimeren, maar hun hulp mocht niet baten.

Een buurtbewoner zegt dat hij rond 6.00 hard gegil hoorde in de straat. Het zouden volgens hem familieleden van het slachtoffer geweest zijn. De politie sluit niet uit dat de man slachtoffer is geworden van een misdrijf maar is het onduidelijk wat er precies is gebeurd. De straat is afgezet voor onderzoek.

Autobrand
De auto die rond 4.30 uur op het Kaapseplein in brand stond was in bezit van de familie van het slachtoffer. De plek waar de auto in brand vloog is ook afgezet voor het onderzoek.

De Schalk Burgerstraat is afgezet voor onderzoek door de politie. © AD.

Overleden man in Schalk Burgerstraat Den Haag is 51-jarige Hagenaar

RTVWEST 23.05.2016  De man die maandagochtend is overleden in de Schalk Burgerstraat in Den Haag is een 51-jarige Hagenaar. Dat zegt de politie tegen Omroep West. De politie sluit niet uit dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf. Een 21-jarige Hagenaar is aangehouden.

De politie kon nog niet vertellen wat er precies is gebeurd. Buren vertelden aan een verslaggeefster van Omroep West dat het slachtoffer en een vrouw maandagochtend ruzie kregen met een jongeman. Even later hoorden zij gegil.

Afbeelding weergeven op Twitter – Volgen

mariët overdiep ‎@overdiepm

Dode man in Haagse Burgerstr wellicht toch dood door misdrijf = gerucht in buurt .@omroepwest

07:46 – 23 mei 2016
De politie meldt ook dat zij onderzoeken of er een verband is met een autobrand op het Kaapseplein eerder in de ochtend. Ook deze locatie is afgezet.

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG DODE SCHALK BURGERSTRAAT

Overleden man in SchalkBurgerstraat is 51-jarige Hagenaar

Den HaagFM 23.05.2016 De man die maandagochtend is overleden in de Schalk Burgerstraat is een 51-jarige Hagenaar.

politie-agent-150x150

De politie sluit niet uit dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf. Een 21-jarige Hagenaar is aangehouden. De politie kon nog niet vertellen wat er precies is gebeurd. Buren vertelden eerder aan Omroep West dat het slachtoffer en een vrouw maandagochtend ruzie kregen met een jongeman. Even later hoorden zij gegil.

De politie meldt ook dat zij onderzoeken of er een verband is met een autobrand op het Kaapseplein eerder in de ochtend. …lees meer

O6wPXe.JPG

Overleden man aangetroffen Schalk Burgerstraat Den Haag

Regio15 23.05.2016 In de Schalk Burgerstraat is vanmorgen een overleden man aangetroffen.

De man werd rond half zes aangetroffen op het trottoir nabij de Durbanstraat en hierop werden de hulpdiensten verwittigd.

Politie- en ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten.

Over de toedracht van het overlijden kan de politie nog niets zeggen. In de Schalk Burgerstraat is een plaats delict afgezet en Forensische Opsoring verricht uitgebreid onderzoek.

Volgens de politie is het slachtoffer een 51-jarige Hagenaar en wordt een misdrijf niet uitgesloten. Volgens informatie op Omroep West zouden buren hebben verteld dat het slachtoffer en een vrouw op straat ruzie hebben gehad met een jongeman, waarna er gegil hoorbaar zou zijn geweest.

In de directe omgeving van de Schalk Burgerstraat werd hierna een 21-jarige Hagenaar aangehouden. De recherche onderzoekt of hij mogelijk betrokken is bij het overlijden van de man.

Gelijktijdig met het onderzoek naar de toedracht van het overlijden, onderzoekt de recherche of er een mogelijk verband is met een autobrand eerder deze ochtend aan het Kaapseplein.

De recherche vraagt uw medewerking. Heeft u iets gezien dat te maken kan hebben met dit incident of heeft u informatie hierover, neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Anoniem uw verhaal vertellen kan via 0800-7000.

Video en foto’s: Donny Kooistra Lees meer…

Man op straat overleden in Den Haag, onderzoek in Schalk Burgerstraat

RTVWEST 23.05.2016 Op de Schalk Burgerstraat in Den Haag is maandagochtend een man op straat overleden. Volgens nieuwssite Regio15 zouden agenten en ambulancepersoneel nog geprobeerd hebben hem te reanimeren. Dat mocht niet meer baten.

De politie heeft een plaats delict afgezet en doet onderzoek.

Afbeelding weergeven op Twitter –  Volgen

mariët overdiep ‎@overdiepm

Dode man in Haagse Burgerstr wellicht toch dood door misdrijf = gerucht in buurt .@omroepwest

07:46 – 23 mei 2016

Meer over dit onderwerp: DODE SCHALK BURGERSTRAAT DEN HAAG

Overleden man op stoep Schalk Burgerstraat

Den HaagFM 23.05.2016 Op de Schalk Burgerstraat in het Transvaalkwartier is maandagochtend een man op straat overleden.

politie agent

De man werd rond half zes op de stoep aangetroffen. Volgens omstanders zouden agenten en ambulancepersoneel nog geprobeerd hebben hem te reanimeren, maar mocht dit niet meer baten.

Over de toedracht van het overlijden kan de politie nog niets zeggen. In de Schalk Burgerstraat is een plaats delict afgezet. De Forensische Opsporing doet onderzoek. …lees meer

 

Brand Schalk Burgerstraat januari 11, 2015

Twee gewonden bij brand Schalk Burgerstraat

Regio15 11.01.2015 Zondagmorgen omstreeks half twaalf brak er brand uit in een portiekwoning op de 1e etage aan de Schalk Burgerstraat.

Brandweer en ook ambulance kwamen direct ter plaatse. Twee personen raakten gewond. Eén persoon is direct met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer bluste ondertussen de brand en ventileerde de woning en de aangrenzende portiekwoningen.

Het tweede slachtoffer was opgevangen door de buren; er is een tweede ambulance ter plaatse gekomen om dit slachtoffer te onderzoeken.

De straat was enige tijd in zijn geheel afgesloten. De gehele woning heeft brand-, rook- en waterschade opgelopen. De oorzaak is vooralsnog onbekend.

Video en foto’s: Sander Paardekooper  Lees meer…

Brand in portiekwoning SchalkBurgerstraat

Den HaagFM 11.01.2015  Bij een brand in een portiekwoning aan de Schalk Burgerstraat is zondag een persoon zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hele woning heeft brand-, rook- en waterschade. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Schalk Burgerstraat was enige tijd afgesloten.

Een andere bewoner werd opgevangen door de buren en is nagekeken in de ambulance. …lees meer

Gewonde bij brand in Haagse wijk Transvaal

RTVWEST 11.01.2015 Bij een brand in een portiekwoning aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag is zondag 1 zwaar gewonde gevallen. Een andere bewoner werd opgevangen door de buren en is nagekeken in de ambulance.

De zwaar gewonde is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de nieuwssite Regio 15. De hele woning heeft brand-, rook- en waterschade. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Schalk Burgerstraat was enige tijd afgesloten. Lees verder

 

Steekpartij Schalk Burgerstraat Hoefkade

Steekpartij in Den Haag

Telegraaf 11.01.2015  Een 59-jarige man uit Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij een 41-jarige huisgenoot zou hebben neergestoken. Het hevig bloedende slachtoffer werd gezien op de Schalk Burgerstraat. Een bloedspoor leidde agenten naar zijn huis aan de Hoefkade.

In het huis werd de verdachte aangehouden. Hij wordt verhoord, aldus de politie.

Het slachtoffer weigerde in eerste instantie medische zorg maar is toch naar het ziekenhuis gebracht nadat hij onwel was geworden.

De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend.

Hagenaar steekt 41-jarige huisgenoot neer in woning aan de Hoefkade in Den Haag

RTVWEST 11.01.2015 De politie heeft afgelopen nacht rond 0.35 uur in een woning aan de Hoefkade in Den Haag een 59-jarige man aangehouden op verdenking van het neersteken van zijn 41-jarige huisgenoot.

De politie ontving een melding van een gewonde man op de Schalk Burgerburgerstraat. Al snel bleek dat de man slachtoffer was geworden van een steekincident. De man bloedde vrij hevig en had een spoor achtergelaten tot bijna terug in de woning aan de Hoefkade waar het incident had plaatsgevonden.

Het slachtoffer wilde geen politie bemoeienis of medische zorg en weigerde medewerking of een verklaring af te leggen. Uiteindelijk lieten agenten toch een ambulance komen omdat de man onwel werd en is het slachtoffer toch vervoerd naar het ziekenhuis. Lees verder

Steekpartij in woning Hoefkade

Den HaagFM 11.01.2015 Bij een steekpartij in een huis op de Hoefkade in De Schilderswijk is in de nacht van zaterdag op zondag een gewonde gevallen.

De politie heeft een persoon aangehouden. Waarom het slachtoffer werd neergestoken, is nog onduidelijk. Ook de identiteit is nog onbekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. …lees meer

 

Valpartij in trapportiek Schalkburgerstraat september 14, 2014

Video en foto's: Sander Paardekooper

Video en foto’s: Sander Paardekooper

Man gewond na val van trap SchalkburgerstraatVideo

Regio15 13.09.2014 Transvaal – Een man is vanavond zwaargewond geraakt na een val van een portiektrap in de Schalkburgerstraat. De man viel rond kwart over acht door nog onbekende oorzaak van de trap en liep hierbij onder andere ernstig hoofdletsel op.

Omdat het een ‘val van hoogte’ betrof werd volgens vast protocol naast de ambulancedienst ook het Mobiel Medisch Team ter plaatse gestuurd. Tezamen hebben zij het slachtoffer weten te stabiliseren en op een wervelplank gefixeerd.

Het slachtoffer is hierna met spoed vervoerd naar een ziekenhuis. De arts van het MMT is niet met de ambulance meegereden. LEES MEER…

Video en foto’s: Sander Paardekooper

 

Anti-ISIS demonstratie Koerden 26.07.2014 Haagse Wijkpark Transvaal juli 27, 2014

Anti-ISIS demonstratie

Zaterdag vond er in het Wijkpark Transvaal een anti-ISIS demonstratie plaats. De demonstranten riepen Nederland op om Koerden in Syrie te steunen tegen de aanvallen van terreurgroep ISIS. Er werd gezongen en er werden toespraken gehouden. Volgens getuigen was er veel politie op de been, maar verliep de demonstratie gemoedelijk.

Ook bij het het Vredespaleis hebben zaterdag honderden mensen gedemonstreerd tegen ISIS.  Aanleiding voor het protest zijn de recente moordpartijnen op Assyrische Christenen in Irak door leden van ISIS.

zie ook: Demonstratie 25.07.2014 Haagse Wijkpark Transvaal tegen geweld in Gaza

zie ook:  Demonstratie tegen geweld in Gaza 24.07.2014 Hoefkade Schilderswijk

zie ook: Demonstratie 12.07.2014 tegen Zionistenland Israel op het Spuiplein

zie ook: 04.07.2014 Pro-ISIS demonstratie Haagse Schilderswijk

zie ook: Anti-ISIS Demonstratie 29.06.2014 Haagse Koekamp

zie ook: Demonstratie 20.06.14 Iraakse ambassade Den Haag – sympatisanten ISIS tegen Sjiieten

Koerden houden anti-ISIS demonstratie in Den Haag

RTVWEST 26.07.2014 Koerden houden zaterdagavond een anti-ISIS demonstratie in de omgeving van het Wijkpark in Den Haag. Tientallen mensen lopen mee. Demonstranten roepen Nederland op om Koerden in Syrie te steunen tegen de aanvallen van terreurgroep ISIS.

Volgens de site Regio15 is er veel politie op de been. De demonstratie verloopt gemoedelijk. Er wordt gezongen, en er worden toespraken gehouden. Lees verder

Anti-ISIS demonstraties in Transvaal en bij Vredespaleis – foto’s

Den HaagFM 26.07.2014 Een groep Koerden hield zaterdagavond een anti-ISIS demonstratie in de omgeving van het Wijkpark Transvaal. Tientallen mensen liepen mee.

De demonstranten riepen Nederland op om Koerden in Syrie te steunen tegen de aanvallen van terreurgroep ISIS. Er werdt gezongen en er werden toespraken gehouden. Volgens getuigen was er veel politie op de been, maar verliep de demonstratie gemoedelijk.

Ook bij het Vredespaleis hebben zaterdag honderden mensen gedemonstreerd tegen de ISIS.  Aanleiding voor het protest zijn de recente moordpartijnen op Assyrische Christenen in Irak door leden van ISIS. …lees meer

Matthea Vrij @MattheaVrij

Volgen – ‘NEE TEGEN ISIS’ Demonstratie van Assyirsche christenen uit Irak in Den Haag #ISIS 3:42 ’s middags – 26 juli 2014

Meer foto’swww.regio15.nl
Kleine foto: Anil Kumar (Twitter)

 

Babbeltruc Schalkburgerstraat juli 10, 2014

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 2:03 pm
Tags: , , , , ,

67-jarigemanslachtoffervanbabbeltruc

Den HaagFM 09.07.2014 Een 67-jarige Hagenaar is op de Schalk Burgerstraat het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De dieven maakten in de woning van het slachtoffer een portemonnee met een groot geldbedrag buit.

Twee vrouwen belden rond 11.00 uur aan bij de woning van de man. De man dacht dat de vrouwen van de Thuiszorg waren en liet hen binnen. Eenmaal in de woning hielden de vrouwen een lang, onsamenhangend verhaal, waardoor het slachtoffer al snel argwaan kreeg en het tweetal de deur wees. Na het bezoek van de vrouwen bleek de portemonnee van het slachtoffer verdwenen te zijn.

De politie vermoedt dat een derde persoon de woning inglipte op het moment dat de andere twee vrouwen het slachtoffer afleidden. …lees meer

 

Vermeende steekpartij Schalk Burgerstraat december 8, 2013

Gewonden na ruzie.

Bij een ruzie in een woning aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag, zaterdagavond, zijn twee mannen gewond geraakt door stukken glas. Bij de vechtpartij sneuvelde een ruit. Eén van hen liep een slagaderlijke bloeding op. Aanvankelijk dacht de politie dat het om een steekpartij ging, maar nader onderzoek wees uit dat de verwondingen het gevolg waren van het gebroken glas. 

Geen steekpartij, maar gebroken ruit in Schalk Burgerstraat in Den Haag

RTVWEST 08.12.2013 Bij een ruzie in een woning aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag, zaterdagavond, zijn twee mannen gewond geraakt door stukken glas. Bij de vechtpartij sneuvelde een ruit.  Lees verder

Boze mannen gewond door kapotte ruit

Den HaagFM 08.12.2013 Bij een ruzie in een woning aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag, zaterdagavond, zijn twee mannen gewond geraakt door stukken glas. Bij de vechtpartij sneuvelde een ruit. Eén van hen liep een slagaderlijke bloeding op. Aanvankelijk dacht de politie dat het om een steekpartij ging, maar nader onderzoek wees uit dat de verwondingen het gevolg waren van het gebroken glas. …lees meer

Twee gewonden na steekpartij in huis aan Schalk Burgerstraat in Den Haag

RTVWEST 08.12.2013 VideoDEN HAAG – Bij een steekpartij in een huis in Den Haag zijn twee gewonden gevallen. Het drama speelde zich zaterdagavond laat af aan de Schalk Burgerstraat in Transvaal. Lees verder

Gewonden na steekpartij in Transvaal

Den HaagFM 07.12.2013 Bij een steekpartij in een huis zijn twee gewonden gevallen. Het drama speelde zich zaterdagavond laat af aan de Schalk …lees meer

Telegraaf 08.12.2013 Bij een steekpartij in Den Haag zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, zo heeft de politie laten weten. Na het incident, dat rond 21.30 uur in de Schalk Burgerstraat plaatsvond, heeft de politie meerdere personen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij, is nog niet duidelijk. De recherche doet nog onderzoek.

Gerelateerde artikelen;

08-12: Steekpartij in Den Haag

Video: Marco Mattheijer.

Video: Marco Mattheijer.

Gewonden bij steekpartij Schalk BurgerstraatVideo

Regio15 07.12.2013 Den Haag Transvaal  – Bij een steekpartij in de Schalk Burgerstraat zijn vanavond twee gewonden gevallen. De steekpartij vond vanavond rond half tien plaats in een woning in die straat. Over de toedracht van de steekpartij zijn door de politie nog geen nadere mededelingen gedaan.

Er zijn door de politie meerdere aanhoudingen verricht. De twee gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd; één onder A1 en één onder A2.

De politie heeft een Plaats Delict afgezet in de Schalk Burgerstraat en Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan. LEES MEER…

Video: Marco Mattheijer. 

 

Aanrijding Schalkburgerstraat december 6, 2013

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 10:15 pm
Tags: , , , , , ,
Foto's: Marco Mattheijer

Foto’s: Marco Mattheijer

Aanrijding met doorrijding Schalkburgerstraat

Regio15 06.12.2013 Den Haag – In de Schalkburgerstraat heeft vanmiddag een aanrijding met doorrijding plaatsgevonden. De bestuurster van een Opel werd vanmiddag rond half één van opzij aangereden door een nog onbekend voertuig. Direct na de aanrijding is de bestuurder van dat voertuig doorgereden zonder diens gegevens achter te laten of zich om de bestuurster van de Opel te bekommeren.

Een ambulance is ter plaatse gekomen omdat de bestuurster van de Opel verwondingen had opgelopen. Na onderzoek door het ambulancepersoneel is zij onder A2 (zonder spoed) vervoerd naar het ziekenhuis.

Heeft u iets gezien of weet u wie de tegenpartij is die is doorgereden, neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. LEES MEER…
Foto’s: Marco Mattheijer

 

Vrouw mishandelt in Schalk Burgerstraat juli 28, 2013

Groep Letten mishandelt vrouw in Schalk Burgerstraat Den Haag

RTVWEST 27.07.2013 DEN HAAG – Een groep van zes mannen en een vrouw is opgepakt voor het ernstig mishandelen van een 28-jarige vrouw in een huis aan de Schalk Burgerstraat. Dat is in het Transvaalkwartier in Den Haag. Lees verder

Vrouw overgoten met kokend water; zeven aanhoudingen

Den HaagFM 27.07.2013  Zes mannen en een vrouw zijn zaterdag aangehouden nadat in een woning aan de Schalk Burgerstraat een 28-jarige vrouw zwaar mishandeld was.…lees meer

Letse in Den Haag met heet water overgoten

Trouw 27.07.2013 In een woning in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige Letse vrouw zwaar mishandeld. Zij werd onder meer met heet water overgoten. Zes mannen en een vrouw uit haar land zijn aangehouden, meldde de politie.

Telegraaf 27.07.2013 In een woning in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige Letse vrouw zwaar mishandeld. Zij werd onder meer met heet water overgoten. Zes mannen en een vrouw uit haar land zijn aangehouden, meldde de politie.