Transvaalwijk – Toen en Nu

Een wandeling in de oude wijk

Werkzaamheden fietspad Veluweplein tot 24.09.2021 juli 15, 2021

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 10:13 pm

De gemeente werkt van 12 juli tot 24 september 2021 aan een veiliger fietspad op het Veluweplein. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid

Let op!

De werkzaamheden op het Veluweplein, die op 12 juli zouden starten, zijn uitgesteld. We laten zo snel mogelijk weten wanneer de werkzaamheden wel gaan beginnen.

Het fietspad op het Veluweplein, tussen de Schalk Burgerstraat en het Zuiderpark, wordt veiliger. Het Veluweplein is druk. Voor fietsers is de route over het Veluweplein de kortste en snelste verbinding tussen Escamp en de binnenstad. Het Veluweplein wordt onderdeel van de sterfietsroute Wateringse Veld. Deze route verbindt de binnenstad via Transvaal met Wateringse Veld.

lees ook: Het Veluweplein en de Schalk Burgerstraat gaan binnenkort op de schop én het wordt er groener IdB 16.01.2020

Wat gaat er gebeuren

  1. Tussen de Schalk Burgerstraat en de ingang van het Zuiderpark (3) komt een tweerichtingenfietspad.
  2. De aansluiting van de Schalk Burgerstraat op de Hoefkade wordt aangepast. Ook de oversteekplek voor fietsers vanaf de Hoefkade naar de Schalk Burgerstraat wordt verbeterd.
  3. De ingang van het Zuiderpark krijgt hier nieuwe fietspaden. Zo wordt de toegang via de Mr. P. Droogleever Fortuynweg veiliger en makkelijker.
  4. Er gaan parkeerplaatsen weg. Zo komt er ruimte voor het nieuwe fietspad.

Als het werk klaar is, komen er nieuwe bomen. Ook komen er nieuwe verkeerslichten en nieuw asfalt.

Overlast en bereikbaarheid

Door de werkzaamheden kan het verkeer minder goed doorrijden. Dit kan overlast geven. U kunt het beste een andere route kiezen. Bijvoorbeeld via de Erasmusweg, Loevesteinlaan en Vreeswijkstraat. Vanaf de Hoefkade (richting De La Reyweg-Schaarsbergenstraat-Soestdijkseplein) kunt u de omleiding volgen. De buurt blijft bereikbaar voor de ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten).

Omleiding Veluweplein

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers blijft het Veluweplein gewoon in gebruik. Als het nodig is, worden zij op een veilige manier langs het werk geleid.

Motorvoertuigen

Motorvoertuigen kunnen meestal over het Veluweplein rijden. Als het toch nodig is om ze om te leiden, zal de aannemer omleidingsborden neerzetten.

Openbaar vervoer

Buslijn 51 rijdt tijdens de werkzaamheden gewoon over het Veluweplein. De bushaltes blijven in gebruik, maar soms is er een andere route tussen de haltes. Kijk voor meer informatie op www.htm.nl(externe link).

Parkeren

Tijdens het werk kunt u de meeste parkeerplaatsen gebruiken.

Huisvuil

De ondergrondse restafvalcontainers voor supermarkt Polsmaak en bar dancing Remix, worden tijdelijk verplaatst naar de overkant.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Het is goed om dit aan de kinderen te vertellen en ze weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project? Stuur dan een e-mail naar de omgevingsmanager van de gemeente, Paul Ebben, via het e-mailadres: omgevingsmanagementfiets@denhaag.nl.

 

Aanpak Veiligheid in Transvaal juni 3, 2021

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 7:55 am

Minister Dekker gaat langs bij Kaapseplein in Den Haag: ‘Zorgen dat het hier veilig en leefbaar wordt’

AD 03.06.2021 De mooie grote kastanjebomen op het Kaapseplein staan er nog steeds, constateert demissionair minister Sander Dekker tevreden. Als klein kind bracht de bestuurder ook veel tijd door op dit plein in de Haagse wijk Transvaal. Hij wijst naar de overkant. Daar woonde hij met zijn ouders, vertelt hij de omwonenden. ,,In de zomer ging hier de kraan open. Het was echt een feest.’’

Minister Sander Dekker (midden) praat met bewoners van het Kaapseplein in Den Haag.

Maar de buurt is inmiddels flink veranderd. Vooral de laatste vier jaar is de wijk erg achteruit gegaan, klagen bewoners. Dekkers vertelt dat zijn ouders, toen hij vijf was, naar Zoetermeer verhuisden. Het Haags gezin voelde zich, net als veel buurtbewoners in die tijd, niet meer thuis in de volkswijk. Datzelfde dreigt nu weer te gebeuren, vreest hij. Veel betrokken bewoners zijn de overlast van ‘hangmannen’, de troep op straat en onveiligheid zat en willen weg, vertellen ze.

Lees ook;

Tientallen mannen hutjemutje op Kaapseplein: ‘Zo raken de ziekenhuizen vol’
Joke (75) zet zich al jaren in voor kinderen, zelf raakte ze op haar 15e haar jeugd kwijt

Onveilig

Den Haag wil dat koste wat koste voorkomen, en werkt nu samen met bewoners aan de herinrichting van het Kaapseplein zodat moeders en kinderen daar weer veilig kunnen spelen en verblijven. Nu blijven veel gezinnen weg omdat het plein dagelijks volstaat met Oost-Europese mannen. Bewoners klagen dat ze zich onveilig voelen en geïntimideerd. Wijkbewoonster Joke van den Boomen, voorzitter van stichting Haagse Hopjes, vertelt dat sommigen zelfs in haar auto kijken als ze aan komt rijden om te kijken wat ze heeft. ,,Ik durf soms gewoon mijn auto niet uit.’’

En ook wijkbewoonster Sylvia zegt dat het ‘echt niet went’. ,,Ik woon hier nu al 56 jaar, maar het is best lastig om daar doorheen te lopen.’’ Van den Boomen: ,,Dit is van oudsher een wijk met migranten, maar deze mensen geven echt duidelijk overlast.’’

Herinrichting

De Hagenaars hebben hun wijk echter nog niet opgegeven. Ze willen samen met de gemeente en andere bewoners het Kaapseplein mooier en veiliger maken, en teruggeven aan de ouders en kinderen. Honderden bewoners zijn gevraagd wat zij willen dat er met het plein gebeurt. Hun voorstellen worden nu uitgewerkt. Doel is om het plein minder aantrekkelijk te maken voor ‘hangmannen’. ,,Zodat moeders hier weer alleen durven te zitten.’’ Ook is het streven om het plein ’s avonds af te sluiten.

Daarnaast wordt volgens wijkmanager Wendy van Duijn maatregelen gepoogd om de ophaallocatie voor arbeidsmigranten, nu nog bij het Kaapseplein, te verplaatsen naar de rand van de wijk. En er komt een informatiepunt waar deze groep naar toe kan. Dit alles moet ervoor zorgen dat het plein weer een stuk leefbaarder wordt dan nu. 

Short stay

Minister Dekker, die vandaag in Transvaal was op uitnodiging van Ataley Celenk van de Julianakerk, beseft dat overbevolking het grootste probleem is. ,,Maar als het gaat om woningen voor arbeidsmigranten heb je het eigenlijk over short stay woningen.’’ Daarvoor wil hij en zijn collega’s aan tafel gaan zitten met werkgevers en de gemeenten waar deze mensen werken (Westland). Hij begrijpt dat er arbeidsmigranten nodig zijn voor het werk, maar dan moet er volgens hem ook gezorgd worden voor goede opvang.  

Je wil juist de mensen die iets betekenen voor deze wijk hier houden, aldus Sander Dekker.

,,Ik hoop en geloof ook wel dat je er wat aan kan doen. Mijn ouders zijn hier weggegaan omdat ze zich hier niet thuis en veilig voelden. Dat gaat dadelijk weer gebeuren als je niets doet. Maar je wil juist de mensen die iets betekenen voor deze wijk hier houden. En dat doe je door te zorgen dat het veilig en leefbaar is.’’

Bewoners hebben door alle ontwikkelingen -Het gebied is door de gemeente ook als prioriteitsgebied aangewezen- weer een beetje hoop gekregen. ,,We hebben veel gesproken met ze en ze willen echt wel’’, zegt Sylvia. ,,We moeten ze die kans geven. Ik geloof wel in ze, maar ze kunnen het niet alleen. We moeten er met zijn allen de schouders onder zetten.’’

Stadsbestuur wil meerdere wijken en straten fysiek en sociaal veiliger maken

Den HaagFM 03.06.2021 Het stadsbestuur gaat de Zevensprong/Weimarstraat, Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat, het Kaapseplein en Duindorp aanpakken. Dat is woensdagavond bekend gemaakt. De aanpak richt zich op het verbeteren van de fysieke en sociale veiligheid. Aan de aanpak hangt een prijskaartje van zes miljoen euro.

‘In grote delen van de stad is het fijn wonen en is de leefomgeving op orde’, aldus wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Martijn Balster. ‘In sommige delen van de stad stapelen de problemen zich echter op. Vaak zie je het aan verrommeling op straat, aanwezige en zichtbare criminaliteit, maar soms ook niet: dan speelt het zich af achter de voordeur of achter etalageruiten’

Het volgens de wethouder tijd om het tij te keren. Hoe dat in de praktijk er uit gaat zien, is per gebied verschillend. Zo wordt in de Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat vooral ingezet op de problematiek achter de voordeur en criminele ondermijning. In de Weimarstraat/Zevensprong is er een overconcentratie aan coffeeshops, shisa lounges, laagwaardige horeca en marginale detailhandel. Ook is het een populaire plek voor criminele activiteiten.

‘We doen het samen’
Rondom het Kaapseplein krijgt de overlast van arbeidsmigranten en de leefbaarheid van het plein prioriteit. Zo is daar onlangs een pand aangekocht om arbeidsmigranten beter te informeren over de rechten die zij hebben. In Duindorp gaat de aandacht bijvoorbeeld meer uit naar het herstel van vertrouwen tussen overheid en bewoners en tussen bewoners onderling en het pedagogisch klimaat zodat kinderen goed worden toegerust op de toekomst.

De uitvoering van de actieplannen gebeurt volgens het stadsbestuur in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. ‘We doen het samen. Met bewoners en alle partners in de stad die de gebieden tot in de vezels kennen en echt het verschil kunnen maken. Samen keren we zo de trend’, besluit Balster.

Wethouder Martijn Balster in de Soesterbergstraat.

6 miljoen om veiligheid in kwetsbare Haagse gebieden te verbeteren: ‘Verrommeling en criminaliteit’

AD 03.06.2021 Om de de fysieke en sociale veiligheid van vier kwetsbare Haagse gebieden te verbeteren heeft de gemeente 6 miljoen euro uitgetrokken. 

,,In grote delen van de stad is het fijn wonen en is de leefomgeving op orde”, zegt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (wonen, wijken en welzijn). ,,In sommige delen van de stad stapelen de problemen zich echter op. Vaak zie je het aan verrommeling op straat, aanwezige en zichtbare criminaliteit, maar soms ook niet: dan speelt het zich af achter de voordeur of achter etalageruiten. Het is zaak juist in deze gebieden het tij te keren. Het perspectief voor onze bewoners die wat van hun wijk willen maken terug te brengen.”

In de vier kwetsbare gebieden waar de gemeente geld voor uittrekt wordt per kwestie gekeken wat belangrijk is.

– ,,In de Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat wordt vooral ingezet op de multiproblematiek achter de voordeur en criminele ondermijning.”
– ,,In de Weimarstraat/Zevensprong is er een overconcentratie aan coffeeshops, shisa lounges, laagwaardige horeca en marginale detailhandel. Ook is het een sleutelplaats voor criminele activiteiten. Met de plannen probeert het stadsbestuur de negatieve tendens te keren.”
– ,,Rondom het Kaapseplein krijgt de overlast van arbeidsmigranten en de leefbaarheid van het plein prioriteit. Zo is daar onlangs een pand aangekocht om arbeidsmigranten beter te informeren over de rechten die zij hebben.”
– ,,In Duindorp gaat de aandacht meer uit naar het herstel van vertrouwen tussen overheid en bewoners en tussen bewoners onderling en het pedagogisch klimaat zodat kinderen goed worden toegerust op de toekomst.”

 

Leefbaarheid Kaapseplein onder druk !! mei 7, 2021

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 8:51 pm
Foto: Omroep West

‘Hangmannen’ op Kaapseplein in Den Haag: ‘Kinderen durven hier niet meer te spelen’

OmroepWest 06.05.2021 De Haagse politiek maakt zich zorgen om de ‘hangmannen’ op onder meer het Kaapseplein in Transvaal. Ondanks dat de gemeenteraad vorig jaar een voorstel aannam om hier maatregelen te nemen, staan er nog steeds veel mensen in groepen dicht bij elkaar. Die veroorzaken geluidsoverlast en troep op straat en houden bovendien geen anderhalve meter afstand tot elkaar.

‘De leefbaarheid gaat er daardoor op achteruit’, aldus raadslid Tahcin Çetinkaya van de Islam Democraten, die zelf in de buurt woont. ‘Kinderen durven er nu ook niet te gaan spelen, als er allemaal mannen hangen die soms ook nog alcohol drinken.’

Dat ziet ook fractievertegenwoordiger Mohamed Balah van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de raad. Volgens hem speelt het probleem niet alleen in Transvaal. ‘Op bijna iedere hoek van de Vaillantlaan, Hoefkade en het Kaapseplein staan grote groepen mannen. Ze laten afval achter. Bovendien leidt dit rondhangen van grote groepen mannen tot een groot gevoel van onveiligheid bij omwonenden. Van bewoners krijgen wij mee dat er volop alcohol en drugs wordt gebruikt op straat, in de portieken en in de trappenhuizen. Dat kan echt niet. Frisse neus halen prima, maar geen openluchtkoffiehuis op iedere hoek van de straat’, stelt hij.

Stadsbestuur beloofde maatregelen

De raad nam vorig jaar zomer al een motie van Çetinkaya aan om iets aan de hangmannen te doen. Hart voor Den Haag diende een initiatiefvoorstel in met punten voor verbetering. Het stadsbestuur beloofde mede naar aanleiding daarvan extra maatregelen te nemen. Want het college erkende ook de zorgen voor geluidsoverlast en vervuiling. Toch blijkt het in de praktijk niet makkelijk om er iets aan te doen. ‘Het komt ook voor dat mannen en ook vrouwen in grote aantallen aanwezig zijn, maar geen overlast veroorzaken. Indien er geen sprake is van overlast kan er niet worden opgetreden’, aldus burgemeester en wethouders.

Volgens het stadsbestuur, buurtbewoners en de politiek gaat het veelal om arbeidsmigranten die wachten tot ze worden opgepikt door busjes om naar hun werk te gaan. Als dat niet gebeurt, of er is geen werk die dag, dan blijven ze hangen. Daarom worden ook andere maatregelen overwogen, zoals het openstellen van een ruimte die kan dienen als een soort ‘huiskamer’ waar ze terecht kunnen of zelfs het aanwijzen van een andere plek om ze op te pikken voor werk.

Nog niet veel verbetering

Toch zien de partijen nu nog niet echt veel verbetering. Volgens Balah van Hart voor Den Haag staan er ondanks de coronapandemie meer mensen dicht op elkaar dan ooit tevoren. Hij pleit voor een samenscholingsverbod rondom koffiehuizen in de Schilderswijk en Transvaal. ‘Dit moet voorkomen dat koffiehuizen zich verplaatsen naar de hoek van de straat met de nodige overlast. De hangmannen trekken zich weinig aan van de coronamaatregelen.’

Daarnaast zou er een verbod op het verhuren van woningen moeten komen en moeten gemeente, politie en leerplichtambtenaren huis aan huis gaan controleren of mensen er legaal wonen, of er boetes openstaan en of de kinderen wel naar school gaan. Bovendien wil Hart voor Den Haag een stop- en parkeerverbod voor busjes.

Voetbaltoernooi met toeschouwers dicht op elkaar

Çetinkaya zag recent nog hoe er zelfs een voetbaltoernooi werd gehouden in een speelkooi voor kinderen. Op een filmpje dat hij maakte, is te zien dat toeschouwers dicht op elkaar staan en geen mondkapje dragen. Nadat hij dat twitterde zou de politie wel hebben opgetreden. ‘Maar op veel andere momenten dat het er druk is, gebeurt dat niet’, zegt hij.

Het raadslid van Islam Democraten wil ook een verbod op groepsvorming en pleit daarnaast voor andere maatregelen. Volgens hem moet de gemeente ook zorgen dat er betere woonruimte voor die arbeidsmigranten komt en meer sociale voorzieningen. ‘In het belang van de mensen die hier wonen en de kinderen die er willen spelen.’

Tahsin Çetinkaya🆔️@tahsinnet70

Voetbal toernooi op het Kaapseplein, waar normaliter kinderen horen te spelen. Coronamaatregelen zijn hier niet aan de orde. Los dit op!! @Gemeenteraad070 @POL_Heemstraat @bredemeijer @balstermartijn @RvanAsten @bertvanalphen @MariekevDoorn @Frans33 @DenHaagFM @kapteijns

15:54 – 24 apr. 2021

Andere Tweets van Tahsin Çetinkaya🆔️ bekijken

Meer over dit onderwerp: KAAPSEPLEIN HART VOOR DEN HAAG | GROEP DE MOS OVERLAST ISLAM DEMOCRATEN

 

De Haagse Turken zijn succesvol en verhuizen met hun gezin van Transvaal naar Ypenburg, Schiedam en Wateringen. maart 18, 2021

Filed under: Uncategorized — jandewandelaar @ 1:54 am
Tags:

Telegraaf 17.03.2021

Succesvolle Turken vertrekken naar Ypenburg, Bulgaren en Grieken kwijnen weg in armoede

In de Schilderswijk en Transvaal vindt een aardverschuiving plaats onder migranten. De Haagse Turken die hier al generaties wonen, zijn succesvol en verhuizen met hun gezin naar Ypenburg, Schiedam en Wateringen. De Bulgaren blijven achter in armoede en kwijnen door woningnood weg in dure rotte pandjes van huizenmelkers die gouden bergen verdienen.

,,In november heb ik voor het laatst gewerkt”, vertelt de Bulgaarse dagloner Mehmet Mehmet (30), die in Transvaal op een klein kamertje overleeft en daarvoor 500 euro dokt. Al maanden lukt het hem niet de huur en zorgverzekering te betalen.

Bij de Bulgaarse supermarkt in de Viljoenstraat koopt hij op de pof.  De vitrine ligt er vol worsten. De Bulgaren zijn er dol op. ,,Ik ben gelukkig met alles in Nederland”, zegt de eigenaresse die veel klanten heeft.

Mehmet en zijn vrienden hopen elke dag vurig op een job. Ook al levert dat maar een paar rotcenten op. ,,Ze delen het geld en houden elkaar in leven’’, weet Tahsin Cetinkaya, fractievoorzitter van Islam Democraten en trotse Hagenaar.

Woningbouw

Waar de Turken in de jaren zestig in Nederland onderaan de ladder begonnen, maar inmiddels een positie hebben verworven, ziet Cetinkaya nu Bulgaren, Grieken en Roemenen onderaan de ranglijst worstelen. ,,Na 2002 kwamen de Polen erbij. En de Bulgaren en de Grieken.”

Ik hoor de gekste huren: 1500 euro voor een rot pand van beleggers die alle huizen opkopen, aldus Tahsin Cetinkaya.

Hij vervloekt het landelijke migratiebeleid. ,,Ze wisten toen de grenzen opengingen, dat de Oost-Europeanen zouden komen, maar er zijn in Den Haag geen extra huizen gebouwd.” De Bulgaren krijgen hongerloontjes en worden door de woningnood in de rotste woonruimte gestapeld met meerdere gezinnen. ,,Ik hoor de gekste huren: 1500 euro voor een rot pand van beleggers die alle huizen opkopen.”

Om en bij het Essostation op het Kaapseplein is het vaak een komen en gaan van busjes. © Frank Jansen

,,Je word er niet blij van, de overlast”, zegt Cetinkaya over de waanzinnige taferelen rond het Esso Tankstation aan het Kaapseplein. Busjes, van uitzendbureaus, rijden ‘s ochtends af en aan om armlastige Bulgaren en Grieken op te pikken. De slaap nog in de ogen. Ze zijn bereid te ploeteren voor een habbekrats in Westland of Rotterdam.

Alcohol

Het cultuurverschil met andere bewoners is groot. En er is veel hinder bij de kinderspeelplaatsen, waar Griekse en Bulgaarse mannen samenkomen en veel alcohol drinken. Een Grieks meisje zou er onlangs zijn aangerand. ,,We zijn bang dat mensen denken dat we tegen migranten zijn, maar dat is niet zo. Alleen geven deze mensen uit Oost-Europa veel problemen.”

Als ik werk heb, ben ik tevreden, aldus Mehmet Mehmet.

De laatste tijd komen Bulgaren met hun hele gezin naar Den Haag. Hun kinderen blijven onder de radar en gaan niet naar school, waarschuwt Cetinkaya die een loket wil om de Bulgaren in beeld te krijgen.

Een Haagse Turk (40) vertelt dat zijn familie hier geworteld is. ,,Ik hou van Nederland.” Hij woont in Wateringen en heeft een bedrijf. Ook zijn zus heeft het ver geschopt. ,,Ze geeft les op de universiteit in Leiden.”

Bulgaar Mehmet Mehmet heeft weinig toekomstdromen. Hij wil slechts verlost zijn van armoede. ,,Als ik werk heb, ben ik tevreden.”

Busjes van uitzendbureaus halen ‘s ochtends vroeg bij het tankstation arbeidsmigranten op voor werk in het Westland

Busjes van uitzendbureaus halen ‘s ochtends vroeg bij het tankstation arbeidsmigranten op voor werk in het Westland © Martijn Beekman

Busjes met arbeidsmigranten moeten weg van bomvol Kaapseplein

AD 01.04.2021 Den Haag onderzoekt of ze een eind kan maken aan de stortvloed aan uitzendbusjes die elke dag arbeidsmigranten komen ophalen en terugbrengen bij het Kaapseplein in Transvaal. Het stadsbestuur hoopt de ‘ophaallocatie’ te kunnen verplaatsen naar het industriegebied rond de Fruitweg. 

Het Kaapseplein is een verzamelplek voor arbeidsmigranten. Vaak gaat het om dagloners, mensen zonder werkcontract die soms uren staan te wachten op een klus en bij succes worden opgehaald door uitzendbusjes. Maar ook Polen, Bulgaren en Roemenen met een contract worden veelal bij het tankstation opgepikt voor hun werk in Westland of Oostland. Om aan het einde van de werkdag weer teruggebracht te worden naar dezelfde locatie. 

Lees ook;

Succesvolle Turken vertrekken naar Ypenburg, Bulgaren en Grieken kwijnen weg in armoede

,,Het is op en rond het Kaapseplein van vroeg tot laat enorm druk. Bomvol zelfs’’, zegt Nur Icar van de Islam Democraten. ,,Rond vijf, zes uur ‘s middags is de chaos niet meer te overzien’’, meent ook zijn fractieleider Tahsin Çetinkaya. ,,Het verkeer loopt dan compleet vast, met al het getoeter, het foutparkeren en de vieze lucht van dien.‘’ 

Als we er gevaarlij­ke opstoppin­gen in de wijken mee kunnen tegengaan, lijkt me dat prima, aldus Arp.

Cetinkaya is heel blij dat wethouder Martijn Balster naar de verplaatsing van de zogeheten ophaallocatie bij het tankstation kijkt. Maar sommige partijen plaatsen wel een kanttekening. ,,Als we er gevaarlijke opstoppingen in de wijken mee kunnen tegengaan, lijkt me dat prima”, zegt Lesley Arp van de SP. ,,Maar het kan absoluut niet zo zijn dat we de mensonterende daglonersmarkt en de bijhorende malafide praktijken naar een ander kwetsbaar gebied verhuizen.”

De beroerde positie van arbeidsmigranten is in veel wijken van Den Haag een probleem. Niet zelden leven ze met meerdere mensen op een kamer en hebben ze nauwelijks rechten. Tegelijkertijd zorgt de overbewoning voor overlast in wijken die het al lastig hebben. Niet voor niets heeft Den Haag bij het kabinet gelobbyd om strengere maatregelen te kunnen nemen.

Steviger ingrijpen

En dat begint zijn vruchten af te werpen. Zo kan de Haagse pandbrigade sinds kort sneller en steviger ingrijpen, bij de eerste keer dat een verhuurder fors in de fout gaat. En de opkoopbescherming waarvoor Den Haag lang heeft gepleit, maakt dat in kwetsbare Haagse wijken huizen niet meer mogen worden opgekocht om per kamer verhuurd te worden. 

Met smart wacht de woonwethouder nog op de aangekondigde landelijke verhuurdersvergunning die hem in staat stelt om veel meer eisen te stellen aan pandjesbazen. Daarmee moet straks de situatie voorkomen kunnen worden dat ‘vele arbeidsmigranten voor honderden euro’s per week in woningen worden gepropt’, zoals Balster het noemt. 

,,Met ook nog een minimale oppervlakte-eis van twintig vierkante meter per kamer en een stevig opgevoerd handhavingsbeleid hebben we in korte tijd een behoorlijke aanpak opgetuigd om in elk geval de woonsituatie van deze mensen te verbeteren”, zei hij gisteren bij een politiek debat in het stadhuis.

Ruzietje

Maar genoeg is het nog niet. Als het aan de Haagse politiek ligt moeten bedrijven als distributiecentra, die zich in de regio willen vestigen, pas toestemming van de provincie krijgen als ze de huisvesting voor hun medewerkers geregeld hebben. Ook zouden sommige regiogemeenten nog altijd meer moeten doen om Bulgaren, Roemen en Polen een plek te bieden. 

Het kan niet zo zijn dat Den Haag de woningen moet leveren voor alle arbeidsmigranten die in het Westland of in Oostland (onder meer Pijnacker-Nootdorp) werken, luidt de klacht die vorig jaar nog tot een politiek ruzietje leidde. ,,Westland komt nu in actie en dat telt op tot enkele honderden plekken. Dat is goed’’, zegt Jan Pronk van de VVD. ,,Maar er zijn duizenden arbeidsmigranten die in Den Haag wonen en in Westland werken.”

 

Plannen voor Multifunctioneel vrijetijdscentrum MVC in Transvaal afgeblazen februari 18, 2021

Na zes jaar stampei gaat prestigieus megaproject in Transvaal de prullenbak in: ‘Doodzonde is dit’

AD 18.02.2021 Den Haag is het zat. Na zes jaar oponthoud en gekibbel wil het stadsbestuur stoppen met het prestigieuze plan van een joekel van een multicultureel vrijetijdscentrum MVC in de Uitenhagestraat in Transvaal.

AD 19.02.2021

Zo komt er ook een einde aan de droom om bezoekers van buiten de stad per duizenden naar de  kwetsbare wijk te lokken.

 

Op de Karwei-locatie langs tramlijn 11 had de ‘Parel van Transvaal’ op maar liefst 63.000 vierkante meter plaats moeten bieden aan een fors hotel, sport- en onderwijsvoorzieningen, appartementen, horeca en heel veel ambachtelijke Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse bedrijven. Het Haagse stadhuis rekende zich rijk met de verwachting van 750 extra banen voor de wijk.

Lees ook;

Het oorspronkelijke plan uit 2009 plan overleefde met wethouders Marnix Norder, Joris Wijsmuller en Boudewijn Revis drie Haagse bestuurders, maar nummer vier zet nu toch een streep door het multiculturele vrijetijdscentrum in Transvaal. Wethouder Anne Mulder (VVD, bouwen) is bereid om de projectontwikkelaar geld mee te geven voor de geleden financiële schade.

Sterk versoberd

,,Dit project kent een lange voorgeschiedenis en heeft vooral geschilpunten tussen de betrokken partijen opgeleverd’’, zegt Mulder in een brief aan de politiek. Hij wil nu stoppen, omdat de projectontwikkelaar de plannen sterk versoberd heeft. Zonder hotel en met minder ruimte voor commercie, sport en onderwijs zou er te weinig van het oorspronkelijke idee overblijven.

Voor Atalay Celenk is die boodschap diep teleurstellend. De ondernemer uit Transvaal had zich kosteloos opgeworpen als bemiddelaar tussen de ontwikkelaar en de gemeente, maar hij kreeg de wethouder niet aan tafel. ,,Ik begrijp dat niet. Het is toch altijd goed om samen te praten?’’

Transvaal is een kwetsbare wijk die dat allemaal hard nodig heeft, aldus Atalay Celenk.

Transvaal is de klos, luidt zijn conclusie: ,,Wij zouden met dit prachtige vrijetijdscentrum veel stageplekken en arbeidsplekken krijgen. Veel meer economische activiteit ook. En natuurlijk extra woningen. Transvaal is een kwetsbare wijk die dat allemaal hard nodig heeft. Dan doet het pijn als we na zes jaar wachten deze brief krijgen. Dat de wethouder de handdoek in de ring gooit.”

Doodzonde

De partijen moeten er nog samen uitkomen, maar ook Celenk denkt dat het definitief klaar is. Twaalf jaar na de eerste plannen voor een vrijetijdscentrum van 20.000 vierkante meter en zes jaar na de overeenkomst voor een nog veel groter en meer iconische project is het doek gevallen. ‘Doodzonde’, vindt Atalay Celenk: ,,Ik zie echt niet wat het stadsbestuur met deze beslissing denkt te winnen.’’

zie ook: Vertraging met het Multifunctioneel vrijetijdscentrum MVC in Transvaal

zie ook: Vrijetijdscentrum De Medina In Transvaal Op Losse Schroeven

zie ook: Transvaal Krijgt Multicultureel Vrijetijds Centrum

zie ook: Nieuw Cultuurgebouw In De Wijk Transvaal

 

De verwarming in woningen van Staedion in Transvaal valt dagelijks urenlang uit december 17, 2020

Telegraaf 17.12.2020

Bewoners Transvaal zitten al dagen bibberend thuis: ‘Niemand wil ons helpen’

AD 17.12.2020 Bewoners van de Haagse wijk Transvaal zijn wanhopig. De verwarming in hun woningen valt dagelijks urenlang uit. Sommige gezinnen, waarvan enkelen met kleine kinderen, zitten zelfs al dagen in de  kou. De problemen zouden worden veroorzaakt door een lekkage in de wijk, waardoor het water wegvloeit. Maar niemand wist waar het lek was.

AD 18.12.2020

 

Bewoner Jasar Benzian is ziedend. Sinds vorige week vrijdag valt het collectief warmtenet waar hij en zijn buren verplicht gebruik van maken, dagelijks voor langere tijd uit. De ene keer in de ochtend en de andere keer ‘s avonds. Vrijdag duurde de storing maar liefst zes uur. ,,We hadden geen warm water om te douchen en ook geen vloerverwarming.’’ Bij andere gezinnen is de situatie nog schrijnender, weet hij. Die zitten al dagenlang zonder verwarming.

Lees ook;

Dweilen

De bewoners bellen telkens met energieleverancier Energiek en woningcorporatie Staedion, de eigenaar van de woningen, maar tot dusver zonder resultaat. Monteurs vullen het systeem steeds bij, maar even later is het dan weer raak. Een monteur die hij aansprak, vertelde hem dat het systeem ergens leegloopt. ,,Alleen weet niemand waar. Het is dus dweilen met de kraan open.’’

De honderden huurders in Transvaal hebben al langer problemen met het collectief warmtenet. Zo kan de verwarming bijvoorbeeld pas eind oktober aan in huis omdat het systeem maar een half jaar verwarming aanbiedt. Hierdoor is het soms ijskoud in de huizen. Ook klaagden bewoners eerder in deze krant over veel te hoge energierekeningen. Veel huurders willen dan ook af van het collectief warmtenet, maar dat is niet mogelijk. Ze zitten er voor altijd aan vast.

Met de rug tegen de muur

Benzian heeft ook geklaagd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de toezichthouder, maar ook die doet niets. ,,We kunnen nergens terecht. Zij hebben de macht om te handhaven, maar dat doen zij dus niet. Mensen hebben recht op verwarming, vooral in coronatijd, nu veel mensen thuis zitten. Maar het enige dat we te horen krijgen, is dat ze het zullen doorgeven. Wij willen hardere acties en dat ze een keer gaan handhaven’’, roept hij boos. ,,De instantie die hier op moet toezien, geeft iedere keer niet thuis, waardoor wij met de rug tegen de muur staan.’’

Het was al bekend dat er een lek zat. Waarom is er niks aan gedaan? Nu is het winter en zitten we in de kou, aldus Jasar Benzian.

Als het lek niet wordt gevonden, zullen alle leidingen moeten worden opgegraven om het systeem te kunnen herstellen. Dat is een enorme investering. De huurders vragen zich af of Staedion hier nog wel zo veel geld in wil stoppen. De woningcorporatie heeft de bewoners inmiddels laten weten het erg vervelend te vinden. ,,Maar drie jaar geleden was er ook al een lekkage geconstateerd en vorig jaar en in dit jaar ook. Het was dus al bekend. Waarom is er niks aan gedaan? Nu is het winter en zitten we in de kou.’’

De huurders balen ook dat het stadsbestuur maar niets van zich laat horen. ,,We horen wel dat ze overleg hebben gehad met Staedion en Energiek, maar niemand heeft contact met ons gezocht om ons verhaal te horen. Wij  hebben de burgemeester en wethouders deze zomer al aangeschreven, Ik vind dat zeer kwalijk. Het lijkt wel alsof ze ons zien als tegenstanders van hun energietransitieplannen.’’

Politiek

Raadslid Adeel Mahmood van Nida wil dat er snel een einde komt aan deze ‘hopeloze situatie’. ,,Al maandenlang zijn de signalen bekend en hebben de bewoners om hulp geroepen via de media en politiek. Maar het college heeft deze bewoners niet eens gesproken. Hoe kun je draagvlak creëren bij de burgers voor de energietransitie als je deze bewoners aan hun lot overlaat?

Staedion laat deze middag weten dat het lek eindelijk is gevonden. Het ligt onder een woning. De woningcorporatie hoopt het probleem voor dit weekend te verhelpen. ,,Iedereen heeft nu warm water’’, vertelt een woordvoerder. ,,Door bij te vullen, kunnen we het op peil houden.’’ Dat er de afgelopen dagen geregeld urenlang geen warmte was, kwam volgens hem omdat er telkens blokken afgesloten moesten worden om te kijken waar het lek lag. Dat is nu dus voorbij.

 

De terugkomst van Wijkkrant Transvaal december 10, 2020

Transvaal krijgt opnieuw eigen wijkkrant, verschijnt vijf keer per jaar

Den HaagFM 09.12.2020 Vanaf december heeft Transvaal opnieuw een eigen, papieren krant: Transvaal Nieuws zal vanaf dan vijf keer per jaar uitkomen en een podium bieden aan verenigingen, clubs en andere organisaties uit de buurt. Ook zal er ruimte zijn voor verhalen van wijkbewoners en de activiteiten die worden georganiseerd. De krant, onder leiding van hoofdredacteur Suhail Abidi, moet een goed geïnformeerde spil in het sociale leven worden.

De krant is opgezet nadat uit een enquête bleek dat er in de wijk nog graag gelezen wordt. ook gaven wijkbewoners aan dat ze moderne technieken lastig vinden om te gebruiken. Met de wijkkrant moet ook voor hen duidelijk worden wat er in de wijk gebeurt. “In een wijk als transvaal hebben we deze informatievoorziening nodig”, zegt Tahsin Cetinkaya, de politicus draagt ook bij aan het tot stand komen van de krant.

De eerste editie van de wijkkrant werd woensdagmiddag in het Julianan Plaza door wethouder Bert van Alphen in ontvangst genomen, hij benadrukte dat het na deze start vooral van belang is om door te blijven gaan met het maken van nieuwe edities.

De eerste editie van de krant kent een oplage van 10.000 exemplaren welke door vrijwilligers in de wijk verspreid zullen worden.

Transvaal kende eerder al een eigen wijkkrant, die verscheen tussen 1981 en 2010 in de wijk.

 

Grote handhavingsactie in Transvaal 26.11.2020 november 28, 2020

AD 28.11.2020

Grote handhavingsactie in Transvaal: Te hoge huren, illegale medicijnen en bijna 20.000 euro aan schulden

Den HaagFM 27.11.2020 Er is donderdag een grote handhavingsactie geweest in de wijk Transvaal. Dit naar aanleiding van klachten over overlast en criminaliteit. De gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer en HTM trokken de klachten na, om de veiligheid in de wijken te verbeteren.

De Haagse Pandbrigade controleerde vijftien woningen waarbij in dertien woningen uiteenlopende misstanden zijn geconstateerd. Vooral kamerverhuur en hoge huurprijzen is een veel voorkomend probleem. Voor een woning van 71 vierkante meter wordt bijvoorbeeld 1500 euro huur gevraagd. Van 23 personen wordt het adres in onderzoek gesteld omdat zij niet ingeschreven stonden op het adres, maar daar vermoedelijk wel wonen.

De controleurs van de HTM hebben tram 2, 4, 6, 11 en 12 gecontroleerd. 39 reizigers kregen een boete van 55 euro. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien. Het is sinds een aantal maanden verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen. Tijdens de handhavingsactie hadden negen reizigers geen mondkapje. Ze zijn daarom uit de tram gezet.

Parkeerboetes, foutparkeerders en namaakkleding
De politie controleerde samen met gemeentelijke belastingzaken, brandweer en het parkeerteam honderden voertuigen uit de wijk. Belastingzaken heeft 19.532 euro geïnd aan openstaande schulden. Verder hebben negen voertuigen een wielklem gekregen.

De politie heeft tien automobilisten een boete gegeven voor het overtreden van verkeersregels. Ook is er één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. Het parkeerteam heeft 131 bekeuringen gegeven voor het niet betalen van parkeergeld. Fout parkeren is ook een grote ergernis in de wijk. Hier heeft het parkeerteam 23 bekeuringen gegeven voor het fout parkeren.

De politie en het Openbaar Ministerie gingen met elkaar op pad om controles uit te voeren op bijzondere wetten. Denk hierbij aan de Wet Wapens en Munitie, Geneesmiddelenwet en de Drank- en Horecawet. Zij hebben twee supermarkten gecontroleerd waar zij verschillende producten in beslag hebben genomen, waaronder medicijnen die uit het buitenland komen, maar door een arts voorgeschreven moeten worden. Ook hebben zij namaakkleding en sterke drank in beslag genomen.

Medewerkers van de Haagse Pandbrigade controleren woningen in de Haagse wijk Transvaal. © gemeente Den Haag

Handhavingsactie in Transvaal: veel te hoge huur en illegale kamertjes ontdekt

AD 26.11.2020 Bij een handhavingsactie zijn in de Haagse wijk Transvaal donderdagavond allerlei illegale kamers ontdekt en huizen met torenhoge huurprijzen.

Al tijden klagen wijkbewoners over de overlast die zij ervaren van veel Oost-Europese arbeidsmigranten. Volgens hen zitten ze gepropt in kleine kamers, hangen ze veel op straat en laten ze rotzooi achter zich op straat neervallen.

Lees ook;

De controle van donderdagavond lijkt het gelijk te bewijzen van de wijkbewoners. De Haagse Pandbrigade stapte vijftien woningen binnen, in dertien ervan was iets mis. Of er werd een veel te hoge huur gevraagd, of het huis werd illegaal in kamers onderverhuurd. Zo werd in de wijk, met veel oude gehorige en niet geïsoleerde woningen, voor een appartement van 71 m2 een huurprijs van 1500 euro per maand gevraagd.

Daarbovenop gaat de gemeente nog onderzoek doen naar 23 adressen. De controleurs kwamen in die huizen allerlei mensen tegen die er wel leken te wonen, maar er niet ingeschreven stonden.

De actie maakt onderdeel uit van de ‘aanpak Kaapseplein’ en is opgezet naar aanleiding van de klachten van bewoners. Behalve de Haagse Pandbrigade hielden ook de politie, de HTM, de gemeentelijke belastingzaken, brandweer en het gemeentelijke parkeerteam controles.

De gemeentekas werd met bijna 20.000 euro gespekt door het innen van achterstallige gemeentelijke belastingen. Het Parkeerteam schreef 131 bonnen uit, omdat er geen parkeergeld was betaald en nog eens 23 voor foutparkeren. HTM-controleurs ontdekten 39 zwartrijders en 9 mensen zonder mondkapje. De politie deelde tien boetes uit voor het overtreden van verkeersregels en hield een persoon aan omdat deze onder invloed achter het stuur zat. Bij twee supermarkten werd ontdekt dat ze illegale zaken verkochten zoals nepmerkkleding, sterke drank en medicijnen uit het buitenland.

 

Ondernemers maken zich zorgen in Transvaal over het winkelgebied “Paul Krugerlaan” oktober 19, 2020

AD 19.10.2020

Zorgen in Transvaal over winkelgebied “Paul Krugerlaan”

Bij veel ondernemers leefde het idee dat de gemeente de Paul Krugerlaan aan haar lot overliet. © Henriette Guest

Ondanks meerdere pogingen in het verleden lukt het maar niet om ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal te verenigen. Winkelgebieden gaan ondertussen flink achteruit, tot verdriet van ambitieuze middenstanders in deze wijken.

MKB Den Haag en de Rabobank gaan samen met de gemeente een nieuwe poging doen om de krachten van ondernemers te bundelen.

Diverse ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal gingen vorige maand, op initiatief van het MKB Den Haag en de Rabobank Regio Den Haag met elkaar in gesprek over het gebrek aan eenheid. Tijdens deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat er een groot gebrek is aan organiserend vermogen in deze twee wijken. In tegenstelling tot andere Haagse buurten zijn er nauwelijks winkeliers- of ondernemersverenigingen.

Terugkregen

In het verleden zijn er wel eens initiatieven geweest, maar die verdwenen ook weer vrij snel. Zo hadden ze op de Paul Krugerlaan tot drie jaar geleden een Bedrijveninvesteringszone (BIZ), een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Die heeft vijf jaar bestaan, vertelt oud-voorzitter Sunil Prahladsingh. In 2017 werd de stekker er uitgetrokken. ,,Ondernemers bleken geen interesse meer te hebben in een BIZ. Ze vonden dat ze te veel moesten betalen voor wat ze ervoor terugkregen.”

Ondernemer Sunhil Prahladsingh op de Paul Krugerlaan. © Daniella van Bergen

Bij veel ondernemers leefde volgens hem ook het gevoel dat de gemeente de multiculturele winkelstraat aan haar lot overliet. ,,Het stadsbestuur investeert gewoon te weinig in deze gebieden.” En dan gaat een buurt verpauperen, blijven klanten weg en krijg je nóg meer leegstand.

,,Het begint dus allemaal met dat de gemeente haar taken uitvoert. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het opruimen van afval, het vervangen van kapotte verlichting of losliggende stoeptegels, het verwijderen van onkruid en het handhaven op overbewoning. Dat gebeurt nu te weinig.”

De gemeente houdt ook geen rekening met ondernemers als zij straten afsluit voor werkzaamheden, vertelt hij.

Verloop

Veel oude ondernemers zijn vertrokken. ,,Je ziet nu veel verloop in de laan. Dan heb je net een relatie opgebouwd met een ondernemer, en komt er weer een ander. Je moet dan weer helemaal opnieuw beginnen.” Hij is dan ook sceptisch over het nieuwe initiatief, hoewel hij het wel een kans wil geven. ,,De Rabobank is een partij die in de wijk zit. Als die naar voren komt en gaat praten met ondernemers heeft het wel een kans van slagen.”

Wij hebben de ambitie om onderne­mers te helpen groeien

Directeur Richard van Maurik van de Rabobank Regio Den Haag gelooft dat ook. Hij vertelt dat er ‘ongelofelijk veel ondernemerstalent in de wijken aanwezig is’. ,,Wij hebben de ambitie om ondernemers te helpen groeien. Als het hen goed gaat, dan creëer je werkgelegenheid en dat helpt de lokale economie weer sterker te worden.”

Directeur Richard van Maurik Rabobank Regio Den Haag. © Privefoto

Volgens hem kun je met een (kleine) impuls een structurele beweging op gang brengen die wordt gedragen vanuit de wijken of ondernemers zelf. ,,En hoe mooi zou het zijn als je dan alle ondernemers uit het hele Haagse met elkaar kunt verbinden.”

Het idee is nu om een ‘board’ op te richten met een vertegenwoordiging van ondernemers uit de twee wijken. Daarin zouden zo’n twintig ondernemers, variërend in branche, gebied, leeftijd en etniciteit moeten plaatsnemen.

Koppelen

Deze board wordt dan hét aanspreekpunt voor de gemeente, wooncorporaties en andere organisaties in de stad.

Naast deze board is het ook de bedoeling om op kleinschalig niveau ondernemers aan elkaar te koppelen. Zo kan er bijvoorbeeld op straatniveau een BIZ worden gevormd, maar kunnen het ook kleine (formele of informele) verenigingen of coöperaties zijn.

Er moet in elke straat een ‘aanjager’ komen om de collectieve behoeften in beeld te brengen én houden. ,,Zo zijn ze op de Paul Krugerlaan al jaren bezig met het organiseren van kerstverlichting in de winkelstraat. Dat lijkt heel simpel, maar als er niemand actie onderneemt, gebeurt er niks”, geeft Van Maurik als voorbeeld.

Op de Hoefkade in de Schilderswijk zijn ondernemers al bezig met het oprichten van een nieuwe winkeliersvereniging. In het verleden hadden ze er ook een, maar kwam daar een einde aan omdat de ondernemers te verdeeld waren.

Als het zo doorgaat, verwacht ik dat veel onderne­mers gaan vertrekken, aldus Mustapha Barbouch.

Volgens ondernemer Mustapha Barbouch had dat vooral te maken met het feit dat er steeds meer dezelfde soort winkeltjes in de straat kwamen. Dit leidde tot groot ongenoegen bij bestaande winkeliers.

De ooit populaire winkelstraat is er sindsdien flink op achteruit gegaan, vertelt hij. Er is geen branchering en het imago is door meerdere incidenten verslechterd. Er komen dan ook steeds minder klanten. De recente afsluiting van de Hoefkade heeft dat alleen maar verergerd.

Als er een actieve winkeliersvereniging was geweest, was dit volgens hem nooit gebeurd. ,,Dan had je namelijk één stem gehad bij de gemeente. Als het zo doorgaat, verwacht ik dat veel ondernemers gaan vertrekken. De enige oplossing is dat we een eenheid vormen onderling en allerlei dingen gaan regelen.”

Culinaire straat

De ondernemers staan daar volgens hem wel weer voor open. De straat heeft namelijk nog steeds potentie, gelooft Barbouch. ,,Het is een culinaire straat geworden met verschillende eettentjes, Van Brazilliaans tot Surinaams. Je kan hier allerlei wereldgerechten proeven.”

Bestuurslid Appie el Massaoudi van MKB Den Haag is blij met het initiatief. Volgens hem is het zeer belangrijk dat ondernemers van het Haagse Veen zich verenigen. ,,Zeker als je iets voor elkaar wilt krijgen”, weet hij. ,,Samen sta je veel sterker, bijvoorbeeld als het gaat om straatverlichting, veiligheid en straatmeubilair.”

We willen dat onderne­mers meer voor zichzelf gaan opkomen, aldus Appie el Massaoudi.

Dat geldt ook voor het realiseren van een toeristische route vanuit het centrum, door de Paul Krugerlaan naar de Haagse markt. ,,En die afsluiting van de Schilderswijk hadden we misschien ook op een heel andere manier kunnen regelen als er een actieve ondernemersvereniging was geweest. We willen dat ondernemers meer voor zichzelf gaan opkomen.”

‘Gemeente Den Haag moet meer doen voor ondernemers in multiculturele winkelstraten’

AD 23.10.2020 De gemeente Den Haag moet meer doen voor ondernemers in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier, vindt raadslid Tahsin Cetinkaya (Islam Democraten). Ondernemers klagen dat er weinig aandacht is voor de volkswijken. De politicus wil daarom precies weten hoeveel geld er per stadsdeel is geïnvesteerd en of er een concreet plan is om de winkelstraten in deze wijken op te knappen.

Cetinkaya reageert hiermee op een recent artikel in het AD, waarin ondernemers in de winkelstraten kritiek uitten op de gemeente, die vrij weinig zou doen om deze gebieden schoner en veiliger te maken.

Lees ook;

Bij veel ondernemers leeft het gevoel dat de gemeente de multiculturele winkelstraten aan hun lot overlaat. Met als gevolg dat buurten verpauperen, klanten wegblijven en er nóg meer leegstand komt. Er zou vooral aandacht zijn voor winkelstraten in ‘witte wijken’.

Levendiger

Cetinkaya wil nu weten of dit klopt en wat de investeringen per stadsdeel zijn. Ook vraagt hij of het college bereid is om meer te investeren in deze twee wijken om de winkelstraten levendiger te maken en of het college de klachten van de ondernemers over verlichting, stoeptegels en onkruid gaat verhelpen.

Het raadslid wil ook dat de gemeente de ondernemers helpt zich te verenigen.

 

Angst voor corona houdt mensen weg bij voedselbank De Paardenberg oktober 13, 2020

AD 13.10.2020

Corona-effect bij de Voedselbank

In tegenstelling tot Amsterdam blijft het aantal klanten bij de voedselbank in Den Haag tot nu toe redelijk stabiel. Geen probleem, zou je denken. Maar dat is te kort door de bocht.

‘Goeiemorgen. U krijgt rood.” Het humeur van Maud is niet stuk te krijgen. Ze staat aan de deur van De Paardenberg in de wijk Transvaal waar elke week voedselpakketten worden uitgereikt. Ze deelt kaartjes uit. Rood staat voor een enkel pakket.

Vandaag twee flinke witte plastic tassen. Blauw voor een dubbele. Vier tassen. Als het om een groot gezin gaat. ,,Ik zou ruilen hoor”, lacht ze naar een jongen en meisje die samen komen. ,,Jij hebt nu de zware tassen.”

Gaat het goed met u? vraagt Maud aan iedereen, zonder er ook maar iets voor terug te verwachten. Als een man haar de wedervraag stelt hoort ze het in eerste instantie niet eens. Daarna antwoordt ze dankbaar: ,,Goed.” Ze maken ervan wat ze kunnen in Transvaal. Maar de ziel is eruit sinds het coronavirus in Nederland toesloeg, vinden de vrijwilligers.

,,We stalden normaal de kratten met eten uit en pakten met de klant het pakket in. Er ontstond soms zomaar een ruilhandeltje. Ik hoef geen witbrood. O, jij wil dat niet? Nou, ik heb wel dit voor je”, legt Joke uit hoe het altijd ging. Sinds dertien jaar is ze vrijwilliger. ,,Het moet wel uit je hart komen, anders hou je het niet vol”, zegt ze.

Behalve bij de voedselbank ‘vrijwilligt’ ze met haar 80 jaar ook nog bij de weggeefwinkel en geeft ze schilder- en yogalessen. En ze past op haar achterkleinkind. Na het overlijden van haar man vorig jaar stopte ze wel met het koken van maaltijden voor mensen die dat niet konden. Of ze wel eens thuis is? ,,Ja hoor”, grinnikt ze. ,,’s Avonds. Dat is genoeg toch?”

Vrijwilliger Hans Bert. ,,Tijdens het inpakken hoorde je vroeger van alles. Maar nu…’’ © Frank Jansen

Praatje

Vroeger, het lijkt alweer zo lang geleden. ,,Je had meteen een praatje. Over iemands leven. Hoe het ging”, zegt Hans Bert. Hij werd acht jaar geleden vrijwilliger in De Paardenberg. ,,Mijn hele leven heb ik alleen werk gedaan met mijn hoofd. Hier kon ik wat doen met mijn handen en iets doen voor een ander.”

De blik wordt leger. Doodser, aldus Neo.

,,Tijdens het inpakken hoorde je van alles”, gaat hij verder. ,,Leuke dingen, belangrijke zaken. Als er problemen waren, kwam je daar op een heel laagdrempelige manier wel achter. Maar nu…” Nu staan de klanten buiten in de rij. Om de beurt mogen ze even naar binnen. Geven hun kaartje af, pakken de plastic tassen waar alles al in zit van een tafel, en via een andere deur lopen ze naar buiten. Een paar minuten duurt het hele proces. Langer niet. Om ervoor te zorgen dat niemand besmet wordt.

Ook Neo, die op deze dag in de Marcuskerk in Moerwijk staat, ziet zijn klanten komen en weer vertrekken. Zonder mogelijkheid om een praatje te maken dat langer dan een minuutje duurt. ,,Ze zijn aan het eind van hun Latijn”, zegt hij. ,,Hoe lang is deze coronacrisis nu al aan de gang? Zeven, acht maanden?

Je kan het zien aan de blik in hun ogen. Die wordt leger. Doodser. Ze kijken je amper aan. Het is weer zo’n dag, zie je ze denken. Het ophalen van een voedselpakket was vaak de enige keer in de week dat je zomaar een praatje had. Mensen vereenzamen gewoon.”

Ja. Hij wordt er erg verdrietig van. Maar ziet ook niet hoe het anders zou moeten. Zeker nu er in zijn wijk ook mensen zijn die besmet zijn met het coronavirus, onderkennen hij en de wijkbewoners het belang van de coronamaatregelen. Steeds vaker krijgt hij aanvragen voor een persoonlijk gesprek. ,,Dan gaan we even apart zitten in de kerkzaal. Maar ik hoop zo dat er snel een einde aan komt”, zegt hij hartgrondig.

In de pakketten zat de afgelopen week vooral veel groente. © Frank Jansen

Verhuizen

Bij Voedselbank Haaglanden maken ze nu elke week zo’n 1950 voedselpakketten voor Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Een aantal dat in het begin van de coronacrisis steeg, maar nu alweer een tijdje stabiel is. In tegenstelling tot Amsterdam waar de aanvraag voor pakketten explodeerde. Maar ook vice-voorzitter Henk Baars maakt zich zorgen. Of de vraag wel lang genoeg zo blijft voordat het distributiecentrum gaat verhuizen.

Naar verwachting in januari wordt een nieuw pand betrokken in Wateringen. ,,We verwachten zeker dat ook bij ons er nog een grote golf aankomt. Maar op de plek waar wij nu zitten, aan de Boomaweg, kunnen we misschien nog tweehonderd pakketten extra per week maken, dan heb je het echt wel gehad.”

Hij zei steeds maar: ‘Ik wil hier helemaal niet komen.’ Maar hij moest wel, aldus Wil van Ulft.

Gek genoeg kwamen in Transvaal de afgelopen maanden juist minder klanten. In plaats van 170, nog maar 142. ,,Maar we hebben schrijnende gevallen gezien”, zegt Wil van Ulft, in dienst van Stichting voor Stad en Kerk (Stek) als coördinator van het buurt- en kerkhuis De Paardenberg. Hij is daarmee ook ‘baas’ van het voedselbankuitgiftepunt in Transvaal.

,,Helemaal aan het begin kwam hier een vrouw. Keurig aangekleed, mooie make-up op. Ze had altijd voor de gemeente Rotterdam gewerkt, maar was op 1 maart voor zichzelf begonnen. Ze had ook al een eerste klus voor een gemeente hier in de buurt. Dat ging meteen al niet door. Wat moest ze? Haar woonlasten moest ze wel gewoon betalen. Echt schrijnend.”

Maar ook een meneer die op Schiphol werkte, bij het transport van bagage. Geen vluchten betekende ook geen bagage. Hij hoefde niet meer te komen. ,,Hij zei steeds maar: ‘Ik wil hier helemaal niet komen.’ Maar hij moest wel.”

Het is door de angst voor het coronavirus dat, hoewel er ook nieuwe klanten kwamen, het totale aantal afnam. Zoals ook de huisarts in de wijk onlangs vertelde dat de onwetendheid, veroorzaakt door bijvoorbeeld een taalbarrière, maakt dat mensen meteen het ergste denken, té bang zijn.

Een klant van de voedselbank verlaat het uitgiftepunt met twee volle tassen. © Frank Jansen

Wil van Ulft: ,,We hebben alle mensen die niet meer kwamen gebeld en gevraagd wat de reden was. Ze zeiden allemaal dat ze bang voor het virus waren en niet naar buiten durfden. We hebben erop aangedrongen of dan in hun plaats een buur kon komen. Maar dan komt de schaamte weer om de hoek kijken. Dan zouden ze aan hun buren moeten vertellen dat ze eten van de voedselbank.”

Financiële reserves, als mensen die al hadden, zijn nu helemaal op, aldus Neo.

,,Nee, ik weet niet hoe het met ze gaat en hoe ze aan hun eten komen”, zegt Van Ulft en haalt moedeloos zijn schouders op. Want het werk dat hij doet is er niet minder op geworden. ,,Als een van de weinige instanties in de stad zijn we hier nog altijd spreekuur blijven houden voor wijkbewoners in nood. Die zijn er nog genoeg. We hebben een heel handige vrijwilliger in huis die meteen een scherm maakte, omdat hij nog zo’n stuk in zijn schuur had staan. Daarom kon het.”

Bakfiets

Neo in Moerwijk stapt tegenwoordig wekelijks op de bakfiets. Daar laadt hij een paar plastic tassen in en fietst dan de wijk rond. Zelfs in de stromende regen, zoals afgelopen donderdag. ,,Je moet toch wat”, zegt hij nuchter. Want ook onder sommige van zijn klanten regeert de angst.

In zijn wijk steeg het aantal aanvragen voor extra eten wel enorm. Via de Voedselbank Haaglanden delen ze wekelijks 150 pakketten uit. Datzelfde aantal pakketten maken ze ook nog eens zelf. Met zelf gezochte sponsors en zelf georganiseerde inzamelingsacties. ,,De criteria van de voedselbank om in aanmerking te komen voor een pakket zijn heel streng, maar wij zien in de praktijk dat de nood er al eerder is.”

,,En het wordt erger en erger. Financiële reserves, als mensen die al hadden, zijn nu helemaal op. Gisteren stond er een vrouw te huilen bij mij. De koelkast was kapot. Wat moest ze nou? Geld om een andere bij de kringloop te kopen had ze niet meer. Bij de gemeente krijg je voor zoiets alleen maar een lening. ‘Met welk onderpand?’, zei ze tegen mij. ‘De foto’s van mijn familie aan de muur?'”

Huisjesmelker

In Transvaal neem Jan Verreijen intussen dankbaar zijn tassen in ontvangst. De gemeente heeft hem geholpen, zegt hij. Zo hoopt hij dat hij genoeg geld overhoudt om te voorkomen dat hij zijn woning wordt uitgezet. Tien jaar geleden raakte hij arbeidsongeschikt en kwam te wonen in een huisje van de inmiddels achter de tralies verdwenen huisjesmelker Harry O. Toen uiteindelijk de echte eigenaar opdook, moest hij vijf maanden achterstallige huur betalen. ,,Dat hoort ook, en ik wil het ook graag betalen, alleen ik heb het niet een twee drie liggen. Maar alle beetjes helpen. Daarom ben ik ook zo blij met de voedselbank.”

Hans Bert: ,,Gelukkig is het deze week een echt mooi pakket. Er zit veel groente in.” En zelfs voor wie een kleintje heeft: een blik opvolgmelk. Een sprankje vreugde tussen de zorgen.